• https://mugi.hfmt-hamburg.de/artikel/Johanna_Beyer.html