Izabela Smelczyńska, Pauline Oliveros i Éliane Radigue. Niespieszne słuchanie, w: Wszystko jest ważne, red. Jan Topolski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2018, s. 18–26