• http://www.olganeuwirth.com/about.php
  • https://pasiecznik.wordpress.com/2005/07/06/olga-neuwirth/
  • http://glissando.pl/aktualnosci/refleksje-o-zagubionej-autostradzie-czyli-czekajac-na-godota-emocji-i-bliskosci/
  • https://www.boosey.com/composer/Olga+Neuwirth
  • https://phace.at/en/project/bruecken-portrait-olga-neuwirth/
  • https://www.theguardian.com/music/tomserviceblog/2012/aug/07/contemporary-music-guide-olga-neuwirth
  • https://www.gramophone.co.uk/feature/contemporary-composer-olga-neuwirth
  • https://www.musicexport.at/portrait-olga-neuwirth/