Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby realizacji działalności magazynu „Glissando”

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wydawca magazynu „Glissando” – Fundacja 4.99 – przekazuje poniżej informacje dotyczące gromadzenia Państwa danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością statutową:

 1. Fundacja 4.99 z siedzibą w Warszawie (03-141, ul. Grzymalitów 3b/2), informuje Panią/Pana, iż będzie Administratorem Danych Osobowych obejmujących: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, a w razie dokumentacji fotograficznej, filmowej lub dźwiękowej – wizerunek.
 2. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu zajęć (w tym wizerunków uczestników) oraz na pokazywanie lub rozpowszechnianie tego materiału w materiałach promocyjnych. Fundacja 4.99 informuje, że pozostałe dane osobowe (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej) nie będą nigdzie udostępniane.
 3.  Celem i podstawą przetwarzania zebranych danych osobowych jest realizacja działalności statutowej obejmującej promocję i upowszechnianie kultury zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Jednocześnie informujemy, iż Fundacja 4.99 od 12.05.2019 wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. Email kontaktowy do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: adriana.borowska@glissando.pl.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania aktualnego planu strategii promocyjnej Magazynu „Glissando”.
 6. Fundacja 4.99 informuje, iż w związku z przechowywaniem przez placówkę Państwa danych osobowych na potrzeby realizacji działalności statutowej, przysługuje Państwu prawo do:
 •       dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 •       sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 •       usunięcia danych;
 •       ograniczenia przetwarzania danych;
 •       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 •       przenoszenia danych;
 •       wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 •       cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  7. Ponadto informujemy, iż prośby dotyczące realizacji Państwa prawa do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (tylko jeśli przetwarzanie byłoby zbędne do realizacji wskazanego celu przetwarzania), a także prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego można również kierować na adres mailowy: magazyn@glissando.pl.