Wydarzenie minęło
Wydarzenia

虫子 – audioperformance

Data
piątek, 22 marca 2019

Godz.
20:00 – 23:00

Miejsce
Signum Foundation Gallery
Piotrkowska 85

Aleksandra Chciuk / Marcin Garncarek / Kuba Krzewiński

Audioperformance 虫子 (Chóngzi) w ramach wystawy Uni – Partytury Aleksandry Chciuk w Signum Foundation Gallery.
Kurator: Grzegorz Musiał

Audioperformance Chóngzi stanowi rodzaj efemerycznej rzeźby dźwiękowej kształtowanej przez performerów na żywo w przestrzeni galerii pomiędzy obrazami, ścianami, odbiorcami i samymi wykonawcami.

Artyści:
Aleksandra Chciuk / Marcin Garncarek – Grajobraz No. 3
Kuba Krzewiński – Grajobraz No. 2

Audioperformance Chóngzi odbędzie się 22 marca o godz. 20.
Wystawa Uni – Partytury trwa do 30.03.2019

Wystawie towarzyszy tekst Antoniego Michnika.

Signum Foundation Gallery
ul. Piotrkowska 85 Łódź

EN
Aleksandra Chciuk / Marcin Garncarek / Kuba Krzewiński

虫子(Chóngzi) audioperformance as part of Aleksandra Chciuk’s Uni – Partytury exhibition at Signum Foundation Gallery.
Curator: Grzegorz Musiał

Chóngzi audioperformance is a kind of ephemeral sound sculpture composed by live performers in between paintings, gallery walls, audience and the performers themselves.

Artists:
Aleksandra Chciuk / Marcin Garncarek – Playscape No. 3
Kuba Krzewiński – Playscape No. 2

Chóngzi Audioperformance will be held on March 22 at 8 p.m.
The Uni – Partytury exhibition is open until March 30, 2019.

The exhibition is accompanied by a text by Antoni Michnik.

Signum Foundation Gallery
Łódź 85 Piotrkowska St.