Wydarzenie minęło
Wydarzenia

10. Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY / CODES

Początek
środa, 9 maja 2018
godz. 19:00

Koniec
sobota, 12 maja 2018
godz. 23:00

Miejsce
KODY
Peowiaków 12

PL
Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY jest najważniejszym, cyklicznym przedsięwzięciem organizowanym przez OMIT „Rozdroża” oraz jednym z najbardziej oryginalnych wydarzeń w Polsce.

Podczas festiwalu dochodzi do spotkania między wybitnymi kompozytorami muzyki współczesnej, znakomitymi instrumentalistami a muzykami tradycyjnymi, twórcami rekonstruującymi archaiczne tradycje muzyczne aby zgodnie poszukiwać nowych muzycznych sensów i razem podejmować artystyczne ryzyko.

Większość propozycji festiwalowych to przedsięwzięcia premierowe. Pierwsze wykonanie swoich utworów powierzali nam zarówno debiutanci, jak i uznani mistrzowie. W tym roku na program jubileuszowej edycji również złożą się wyjątkowe propozycję.

Organizator
Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”
ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin
www.rozdroza.com

PROGRAM :
______________________________________________

9 MAJA / ŚRODA
19:00 / Sala Operowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy

Andrzej Bauer – wiolonczela
Maciej Frąckiewicz – bajan
Marek Moś – dyrygent
Rafał Ryterski i Wojciech Błażejczyk – projekcja dźwięku

Program:
György Ligeti: Ramifications (1968/1969)
Sofia Gubajdulina: Siedem ostatnich słów na wiolonczelę, bajan i smyczki (1982)
Arvo Pärt: Fratres – wersja na smyczki i perkusję (1983)
Rafał Ryterski: per – preludium, interludia i postludium – muzyka elektroniczna (2018) / premiera / zamówienie festiwalu KODY
_________________

21:00 / Browar Zakładowy – wielokran (CSK)
Spotkanie z artystami
Prowadzenie: Kajetan Prochyra
______________________________________________

10 MAJA / CZWARTEK
19:00 / Sala Kameralna Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

proMODERN sekstet wokalny

Marta Czarkowska – sopran
Ewa Puchalska – mezzosopran
Ewelina Rzezińska – mezzosopran
Andrzej Marusiak – tenor
Krzysztof Chalimoniuk – baryton
Piotr Pieron – bas

Wojciech Błażejczyk – projekcja dźwięku

Program:
Karlheinz Stockhausen: Stimmung na sześciu śpiewaków i sześć mikrofonów (1968)
Szymon Stanisław Strzelec: Of organic geometry & cancer ontology na zespół wokalny i elektronikę (2018) / premiera / zamówienie Festiwalu KODY
_________________

21:00 / Browar Zakładowy – wielokran (CSK)
Spotkanie z artystami
Prowadzenie: Kajetan Prochyra
______________________________________________

11 MAJA / PIĄTEK
KONCERT – MARATON
18:00 / Foyer Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Radical Polish Ansambl – Combatimento

Piotr Gwadera – instrumenty perkusyjne
Łucja Siedlik – skrzypce
Maria Stępień – skrzypce
Mateusz Kowalski – skrzypce
Marcin Lorenc – skrzypce
Maciej Filipczuk – skrzypce, kierownictwo muzyczne
Michał Mendyk – opieka kuratorska

Program:
Radical Polish Ansambl: Światówka / premiera
Terry Riley: (Mazurka) in C
Zygmunt Krauze: Aus aller Welt stammende (wykonanie zakorzenione)
Radical Polish Ansambl: Il Combatimento / premiera

Współorganizatorem wydarzenia jest Fundacja Automatophone
_________________

19:00 / Duża Kieszeń Sceny Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Małgorzata Walentynowicz – fortepian i media elektroniczne

Program:
Matthias Kranebitter: nihilistic studies 4-6 (piano as neurosis) na fortepian i odtwarzacz mp3 (2013) / premiera polska
Joanna Bailie: Artificial environment No. 8 na fortepian i soundtrack (2012/2013) / premiera polska
Michel van der Aa: Transit na fortepian, ścieżkę dźwiękową i wideo (2007) / premiera polska
_________________

20:00 / Aleja Kultur (piętro II)

Orient Occident (1962) – projekcja filmu

Enrico Fulchignoni – reżyseria
Pierre Henry – komentarz
Iannis Xenakis – muzyka

Sala Kameralna Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Zemler/Podgórski: Wschód – Zachód (2018) / premiera / zamówienie Festiwalu KODY

Hubert Zemler – perkusja i media elektroniczne
Wiktor Podgórski – projekcja wideo
_________________

21:00 / Browar Zakładowy – wielokran (CSK)
Spotkanie z artystami
Prowadzenie: Kajetan Prochyra
_________________

22:00 / Klub Muzyczny CSK
Noc Tańca

Warszawska Orkiestra Sentymentalna
______________________________________________

12 MAJA / SOBOTA
19:00 / Sala Operowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

LAIBACH / POLONIA
na podstawie Sinfonia Sacra Andrzeja Panufnika / premiera

Luka Jamnik – kompozycja
Álvaro Domínguez Vázquez – orkiestracja i aranżacja
Komposter – wizualizacje

Laibach
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lwowskiej
Chór Kameralny „Gloria”

Filip Rathé – dyrygent

Wydarzenie specjalne z okazji 10-lecia Ośrodka „Rozdroża” oraz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

Produkcja: Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” / Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
_________________

21:00 / Sala Operowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
Spotkanie z artystami
Prowadzenie: Kajetan Prochyra
_________________

22:00 / Klub Muzyczny CSK
Afterparty
Opera Histeria #III:
Echoplex / Dtekk / Qba Janicki / Sin / Feelaz

Z okazji 10-lecia Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY oraz Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” udział w wydarzeniach Festiwalu w dn. 9-11 maja jest BEZPŁATNY.

Laibach / POLONIA – wydarzenie specjalne:
Premium: 140 PLN
I kategoria: 110 PLN
II kategoria: 80 PLN
Ograniczona widoczność: 20 PLN

Opera Histeria #III
Bilet: 20/25 PLN

SPRZEDAŻ BILETÓW / REZERWACJE
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
Plac Teatralny 1, 20-023 Lublin
Tel: +48 81 441 56 75
E-mail: obslugawidza@spotkaniakultur.com
www.eventim.pl

PUNKT INFORMACYJNO-KASOWY
wtorek, czwartek – niedziela: w godzinach 12:00-20:00
środa: w godzinach 10:00-18:00
poniedziałek: nieczynne
Tel. +48 81 441 56 32

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

ENG
The Festival of Tradition and Avant-Garde Music CODES is a core project organized by the Center for Intercultural Creative Initiatives „Crossroads” and one of the most unique music events in Poland.

During the festival, outstanding composers of contemporary music meet great instrumentalists, traditional musicians and talented artists reconstructing archaic music traditions, in order to seek new music meanings and take artistic risks together.

The majority of projects presented during the festival are premiere works by both beginner and recognized composers. This year’s jubilee edition will also feature unique events.

Promoter
„Crossroads” Centre for Intercultural Creative Initiatives
Peowiaków 12, 20-007 Lublin
www.rozdroza.com

PROGRAMME

9 MAY / WEDNESDAY
19:00 / Opera Hall of the Centre for the Meeting of Cultures in Lublin

AUKSO Chamber Orchestra of Tychy

Andrzej Bauer – cello
Maciej Frąckiewicz – bayan
Marek Moś – conductor

Rafał Ryterski and Wojciech Błażejczyk – sound design

Programme:
György Ligeti: Ramifications (1968/1969)
Sofia Gubaidulina: The Seven Last Words of Christ for cello, bayan and strings (1982)
Arvo Pärt: Fratres for strings and percussion (1983)
Rafał Ryterski: per – prelude, interludes & postlude – electronic music (2018) / premiere / commissioned by CODES festival
_________________

21:00 / Browar Zakładowy – wielokran (CSK)
Meet the artist – open discussion
Hosted by: Kajetan Prochyra
______________________________________________

10 MAY / THURSDAY
19:00 / Chamber Room of the Centre for the Meeting of Cultures in Lublin

proMODERN

Marta Czarkowska – soprano
Ewa Puchalska – mezzosoprano
Ewelina Rzezińska – mezzosoprano
Andrzej Marusiak – tenor
Krzysztof Chalimoniuk – baritone
Piotr Pieron – bass

Wojciech Błażejczyk – sound design

Programme:
Karlheinz Stockhausen: Stimmung for six vocalists and six microphones (1968)
Szymon Stanisław Strzelec: Of organic geometry & cancer ontology for vocal ensemble and electronics (2018) / premiere / commissioned by CODES festival
_________________

21:00 / Browar Zakładowy – wielokran (CSK)
Meet the artist – open discussion
Hosted by: Kajetan Prochyra
___________________________________________

11 MAY / FRIDAY
THE MARATHON CONCERT
18:00 / Foyer of the Opera Hall of the Centre for the Meeting of Cultures in Lublin

Radical Polish Ansambl – Combatimento

Piotr Gwadera – percussion instruments
Łucja Siedlik – violin
Maria Stępień – violin
Mateusz Kowalski – violin
Marcin Lorenc – violin
Maciej Filipczuk – violin, music director
Michał Mendyk – curator

Programme:
Radical Polish Ansambl: Światówka / premiere
Terry Riley: (Mazurka) in C
Zygmunt Krauze: Aus aller Welt stammende (rerooted)
Radical Polish Ansambl: Il Combatimento/ premiere

The event is co-organized by Automatophone Foundation
_________________

19:00 / Side Stage of the Opera Hall of the Centre for the Meeting of Cultures in Lublin

Małgorzata Walentynowicz – piano and electronic media

Programme:
Matthias Kranebitter: nihilistic studies 4-6 (piano as neurosis) for piano and playback (2013) / Polish premiere
Joanna Bailie: Artificial environment No. 8 for piano and electronics (2012/2013) / Polish premiere
Michel van der Aa: Transit for piano, electronics and video (2007) / Polish premiere
_________________

20:00 / Aleja Kultur (2nd floor)

Orient Occident (1962) – screening of the short

Enrico Fulchignoni – director
Pierre Henry – commentary
Iannis Xenakis – soundtrack

Chamber Room of the Centre for the Meeting of Cultures in Lublin

Zemler/Podgórski: East – West (2018) / premiere / commissioned by CODES festival

Hubert Zemler – percussion and electronic layer
Wiktor Podgórski – video design
_________________

21:00 / Browar Zakładowy – wielokran (CSK)
Meet the artist – open discussion
Hosted by: Kajetan Prochyra
_________________

22:00 / CSK Music Club
Dance Night

Warszawska Orkiestra Sentymentalna
______________________________________________

12 MAY / SATURDAY
19:00 / Opera Hall of the Centre for the Meeting of Cultures in Lublin

LAIBACH / POLONIA
based on Sinfonia Sacra by Andrzej Panufnik/ premiere

Luka Jamnik – composer
Álvaro Domínguez Vázquez – orchestration and arrangement
Komposter – video design

Laibach
Lviv Philharmonic Orchestra
„Gloria” Chamber Choir

Filip Rathé – conductor

Special event celebrating 10th anniversary of establishing the „Crossroads” Centre and 100th anniversary of Poland regaining its independence

Produced by: „Crossroads” Centre for Intercultural Creative Initiatives ǀ Centre for the Meeting of Cultures in Lublin
_________________

21:00 / Opera Hall of the Centre for the Meeting of Cultures in Lublin
Meet the artist – open discussion
Hosted by: Kajetan Prochyra
_________________

22:00 / CSK Music Club
Afterparty
Opera Histeria #III:
Echoplex / Dtekk / Qba Janicki / Sin / Feelaz

To celebrate the 10th CODES Festival of Traditional and Avant-Garde Music and the 10th anniversary of establishing the Crossroads Centre, admission to events held from 9 to 11 May is FREE.

Laibach / POLONIA – special event:

Tickets:
Premium: 140 PLN
I area: 110 PLN
II area: 80 PLN
Restricted view: 20 PLN

Opera Histeria #III
Tickets: 20/25 PLN

TICKETS / BOOKING
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
Plac Teatralny 1, 20-023 Lublin
Tel: +48 81 441 56 75
E-mail: obslugawidza@spotkaniakultur.com
www.eventim.pl

Box office
Tue, Thu – Sun: 12:00-20:00
Wed: 10:00-18:00
Mon: closed
Tel. +48 81 441 56 32

* The Promoter reserves the right to alter or change the event programme or content at any time