Wydarzenie minęło
Wydarzenia

14 MÓZG Festival w Warszawie – 21-24 listopada

Początek
środa, 21 listopada 2018
godz. 20:00

Koniec
sobota, 24 listopada 2018
godz. 23:59

Miejsce
Bydgoszcz
Bydgoszcz

(english version below)

www.festiwal.mozg.pl
#spiritualityiseverywhere

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych Mózg Festival jest spotkaniem artystów tworzących i poruszających się we wszystkich rejonach muzyki współczesnej, sztuki performance, audio i wideo instalacji, w których muzyka odgrywa istotną rolę.

W latach 2016-2018 realizacji kolejnych edycji towarzyszą hasła zwracające uwagę na problemy pojawiające się we współczesnym świecie. Działania festiwalowe i okołofestiwalowe zwracają uwagę na taką problematykę jak: źródła konfliktów międzyludzkich, zagrożenie wojną, manipulowanie społeczeństwami, uciekanie w przestrzeń wirtualną, brakiem wzajemnego poszanowania i akceptowania inności, niezrozumienia zasad współistnienia na naszej planecie.

W 2016 festiwal odbywał się pod hasłem MAKE ART NOT WAR (Rób sztukę, nie wojnę). Edycja 2017 roku to COME DOWN TO EARTH (Zejdźmy na Ziemię).

Hasło obowiązujące w roku 2018 to DUCHOWOŚĆ JEST POWSZECHNA (Spirituality is everywhere).

Agnes Hvizdalek • Justyna Banaszczyk • Rashad Becker • Jacek Buhl • Christophe Cardoen • Piotr Ceglarek • David Chiesa • Michel Doneda • Jan Dybała jr • FOONYAP • Szymon Pimpon Gąsiorek • Tomasz Glazik • Michał Górczyński • Tomasz Gwinciński • Arve Henriksena • Wojciech Jachna • Vytautas V. Jurgutis • Marek Kądziela • Eli Keszler • Kacha Kowalczyk • Wojciech Kowalczyk • Łukasz Machała • Maciej Maciągowski • Menura • Vaclovas Nevcesauskas • Sean Noonan • Kresten Osgood • Darek Pietraszewski • Mates Rosinski • Mateusz Rosiński • Szymon Sapalski • Helge Sten • Ståle Storløkken • Li-Ping Ting • Mikołaj Trzaska • Ken Vandermark • Alex Ward • Witold Wawrzon • Piotr Wojtczak • Petr Yac

————————–————————–————————

International Festival of Contemporary Music and Visual Arts Mózg Festival is an encounter of artists, who work and create in all areas of contemporary music as well as performance art and multimedia installations, where music plays an important part. Artists, who participate in the festival come from all around the world. This reflects the multicultural principle of Mózg Festival and enables the audience to experience and understand different aspects of various cultures. The festival presents the newest performance techniques and interdisciplinary combinations that relate to and honour tradition.

In years 2016-2018 each edition of the festival had a motto, which directed the attention to problems emerging in modern world. Festival events and accompanying activities point to issues such as: source of interpersonal conflicts, risk of war, manipulation of societies, escaping from virtual space, lack of mutual respect and acceptance of differences, lack of understanding of the rules of co-existence on our planet.

2016 MAKE ART NOT WAR
2017 COME DOWN TO EARTH

In 2018 the theme is SPIRITUALITY IS EVERYWHERE.

Agnes Hvizdalek • Justyna Banaszczyk • Rashad Becker • Jacek Buhl • Christophe Cardoen • Piotr Ceglarek • David Chiesa • Michel Doneda • Jan Dybała jr • FOONYAP • Szymon Pimpon Gąsiorek • Tomasz Glazik • Michał Górczyński • Tomasz Gwinciński • Arve Henriksena • Wojciech Jachna • Vytautas V. Jurgutis • Marek Kądziela • Eli Keszler • Kacha Kowalczyk • Wojciech Kowalczyk • Łukasz Machała • Maciej Maciągowski • Menura • Vaclovas Nevcesauskas • Sean Noonan • Kresten Osgood • Darek Pietraszewski • Mates Rosinski • Mateusz Rosiński • Szymon Sapalski • Helge Sten • Ståle Storløkken • Li-Ping Ting • Mikołaj Trzaska • Ken Vandermark • Alex Ward • Witold Wawrzon • Piotr Wojtczak • Petr Yac