Wydarzenie minęło
Wydarzenia

Anka Kasperska: Pogłosy Wrocławia / rezydencja artystyczna

Data
środa, 12 czerwca 2019

Godz.
18:30 – 19:30

Miejsce
OP ENHEIM
Plac Solny 4

Pogłosy Wrocławia – rezydencja artystyczna Anki Kasperskiej
4.06–30.06.2019

wykłady | spotkania | prezentacja
program poniżej

Pogłosy Wrocławia – tytuł projektu rezydencyjnego, którego celem jest przyjrzenie się przemianom audiosfery miejskiej Wrocławia na podstawie trzech wybranych przez artystkę, Ankę Kasperską, wrocławskich budynków. Projekt ten ma na celu przypomnieć i wyobrazić sobie dźwięki, którymi niegdyś nasiąkały miejskie ściany, pokoje, sale i całe struktury miejskie. Jest to kolejne audio-działanie młodej artystki mające na celu wydobycie środowiska akustycznego z tkanki miasta i skłonienie odbiorcy do zauważenia audiosfery, jako struktury nie tylko tworzącej obecny krajobraz, ale również struktury podlegającej przemianom, będącej doskonałym narzędziem badawczym, jak też narzędziem ekspresji twórczej.

Na przestrzeni lat obiekty architektoniczne zmieniają swoją funkcję, dostosowując się do doraźnych potrzeb ludzi i czasów, w którym żyją. Architektura wraz z przynależącą do niej przestrzenią dźwiękową, jest niemym świadkiem miejskiej historii, która – metaforycznie mówiąc – pamięć swoją zapisuje w murach. A budynki są cierpliwymi słuchaczami. W ramach rezydencji powstaną kompozycje dźwiękowe opisujące wybrane przez artystkę-rezydentkę trzy obiekty architektoniczne. Dom Oppenheimów, Dom Panien Trzebnickich (Domek Romański), Hotel Monopol. Będą to swoiste słuchowiska, składające się z dźwięków codzienności kolejno determinowanych poprzez funkcje jakie pełniły te budynki na przestrzeni wieków.

Więcej o projekcie: http://bit.ly/2HNfmnh

___________________

W ramach pobytu rezydencyjnego artystki odbędą się następujące wydarzenia otwarte.

➡ 12.06., godz. 18.30–19.30
Odgłosy grozy. Pejzaż dźwiękowy Wrocławia w roku
1945, Sławomir Wieczorek

➡ 25.06.
godz. 18.00-19.00 – prezentacja instalacji dźwiękowej i
rozmowa z Anką Kasperską

godz. 19.30-20.30 – rozmowa na temat projektu oraz debata
pt. Audiosfera, jako narzędzie badawcze z udziałem
Roberta Losiaka, Macieja Bączyka, Justyny
Stasiowskiej, moderator: Sławomir Wieczorek

➡ 27.06, godz. 18.00
spacer z autorką instalacji po badanych obiektach z
komentarzem autorskim i przewodnikim Renatą
Bardzik-Miłosz

Liczba miejsc na wykładach jest ograniczona. Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: visit@openheim.org

Na spacer z artystką nie obowiązują zapisy.
___________________

Anka Kasperska – młoda artystka audiowizualna. Absolwentka wydziału Sztuki Mediów na ASP w Warszawie oraz Międzyuczelnianej specjalizacji Multimedialnej na UMFC. Ukończyła również Studio Prób, kurs reżyserii w Szkole Wajdy. Studiowała też na wydziale Komunikacji Wizualnej na Universitat der Künste w Berlinie. Laureatka nagrody Panavision w konkursie Papaya Young Directors 2017. Stypendystka Ministra Edukacji oraz miasta st. Warszawy. Autorka filmów dokumentalnych i fabularnych: „Razem, pisane osobno”, „Pożegnanie lata”, „Most”, „Pomiędzy” oraz instalacji dźwiękowych. Instalacja Pogłosy Wrocławia ma być kontynuacją badawczego projektu artystki, która pierwszą odsłonę projektu realizowała w Warszawie.

Projekt realizowany jest we współpracy ze Strefa Kultury Wrocław w ramach programu AIR Wro.