Wydarzenie minęło
Wydarzenia

CONTROL ROOM 3

Początek
czwartek, 9 września 2021
godz. 18:00

Koniec
piątek, 10 września 2021
godz. 22:00

Miejsce
Nadbałtyckie Centrum Kultury
ul. Korzenna 33/35

Trzecia edycja festiwalu CONTROL ROOM podejmuje temat sztuki dźwiękowej. Pojęcia Klangkunst, sound art, obiekty dźwiękowe, rzeźby, instalacje oraz działania performatywne z zastosowaniem dźwięku są bezsprzecznie wyrazem nowoczesności i nowych form ekspresji w przestrzeni dźwiękowej a także społecznej. Dla innych to być może dowód na proces „rozpadu klasycznych wartości estetycznych” czy sygnalizowany koniec muzyki. Jak czytać współczesne aktywności dźwiękowe? Czy muzyka stała się już na tyle starą formą ekspresji, że należy do katalogu przeszłości? Czy sztuka dźwiękowa to forma, która wychodzi poza ramy muzyki, czy przeciwnie, odwołuje się do kodów podstawowej koncentracji na dźwiękach, słuchaniu. CONTROL ROOM koncentruje się na temacie sztuki dźwiękowej, aby podkreślić wagę i rangę działań w obrębie tej sztuki.
Dźwięk już dawno „wyszedł” poza sale koncertowe i kluby, aby wejść w interakcję z otoczeniem, procesami społecznymi. Odcinając się od jednego wymiaru muzyki – przemysłu muzycznego – dźwięk rezonuje w pewnym sensie na nowo, aktywizując słuchacza, zwiększając jego czujność, wybudzając go gdy drzemie zatopiony w gotowych playlistach. Aspekt wyjątkowości, wydarzenia które ma swój koniec, celebrowanie dźwięku staje się trudnym zadaniem, gdy w zasięgu jest dostępna muzyka z całego świata. Sztuka dźwiękowa zadziwia a jej związki z innymi mediami, nauką i spuścizną sztuki XX wieku dowodzą, że eksperyment wciąż otwiera nowe pola do eksploracji, do wyrazu za pomocą niewidzialnego szyfru dźwiękowego, tego co niewyrażalne, nieuchwytne i tak delikatne jak sam dźwięk. Trzecia edycja CONTROL ROOM przybliża temat sztuki dźwiękowej w szerokich kontekstach muzycznych, artystycznych i społecznych.
Przygotowany cykl warsztatów, spotkań, wykładów, prezentacji oraz wystawa i koncerty przybliżają odbiorcy temat tak ważny w rozumieniu współczesności.