Wydarzenia wystawy

COŚ, CO ZMIENIA SIĘ W CZASIE – Centrum Sztuki WRO

Początek
piątek, 13 października 2023
godz. 18:00

Koniec
czwartek, 29 lutego 2024
godz. 19:00

Miejsce
Centrum Sztuki WRO / WRO Art Center

Wrocław

COŚ, CO ZMIENIA SIĘ W CZASIE – Centrum Sztuki WRO
13 października 2023 – 29 lutego 2024 / Wrocław

Od października tego roku do lutego 2024, Centrum Sztuki WRO zamienia się w instrument. Trudno słowami opisać naturę dźwięku, więc spróbujmy stworzyć przestrzeń, w której nasze subiektywne, czujące ciała mogą słuchać i usłyszeć. Cisza przestrzeni galerii pozwala na redukcję bodźców i wsłuchanie się w mikrodźwięki będące świadectwem życia i ruchu. Wystawę tworzą aktywowane przez widza brzmienia, instalacje, interaktywne wideo i obiekty. Projekt zmienia się w czasie, tworząc nawarstwiającą się kompozycję. 

Elementem wystawy jest otwarty cykl spotkań w czwartki w Atelier WRO (Kuźnicza 29a) na przemian Dostrojenie – ćwiczenia ze słuchania i Onomatopeje – pokazy wideo.

więcej na stronie: wrocenter.pl

SOMETHING THAT CHANGES IN TIME 

From October this year until February 2024, WRO Art Center is turning into an instrument.

The nature of sound is difficult to describe in words, so let’s try to create a space where our subjective, feeling bodies can listen and hear. The silence of the gallery space allows us to reduce stimuli and listen to the micro-sounds that are evidence of life and movement. The exhibition consists of visitor-activated sounds, installations, interactive videos and objects. The project is changing over time, creating a layered composition.

An integral part of the exhibition is an open series of meetings on Thursdays at the WRO Atelier (Kuźnicza 29a), alternating between Attunement – Listening Exercises and Onomatopoeia – video screenings.

more on website: wrocenter.pl