Wydarzenie minęło
Wydarzenia

Delirium-Edition : Embody

Data
wtorek, 25 września 2018

Godz.
17:30 – 19:00

Miejsce
Nowy Teatr
Madalińskiego 10/16

Prawykonanie zbiorowej kompozycji „Embody” / Premiere of the collective work “Embody”:

Caspar Johannes Walter – black rotation I **
Aleksandra Kaca – unseen **
Teoniki Rożynek – minimal surfaces **
Żaneta Rydzewska – no-body **
Rafał Ryterski – taking control **

** prawykonanie / first performance

Wiktor Kociuban – dyrygent, kierownictwo artystyczne / conductor, artistic direction

Delirium Ensemble 11.0:
Cris Arcos Cano – saksofony / saxophones
Żaneta Rydzewska – klarnety / clarinetes
Paco Olmedo Molina aka 'El Torro’ – puzon / trombone
Dawid Konrad Rydz – (e)akordeon / (e)accordion
Saki Shirokoji – skrzypce / violin
Filip Sporniak aka 'Dancing Queen’ – wiolonczela / cello
Duszan 'Soulman’ Korczakowski – kontrabas / double bass
Przemek Danilowicz – gitara elektryczna / electric gitar
Cécile Unter Nährer – perkusja / percussion
Demetre Gamsachurdia – syntezator / synthesizer

Małgorzata Albińska-Frank – reżyseria dźwięku / sound engineering
Justyna Bielecka – wideo / video
Tadeusz Perkowski – kierownictwo techniczne, światło / technical support, light

artystki wizualne / visual artists:
Justyna Alicja Bielecka
Marta Koch
Aleksandra Łajdak

——————————————–

O wydarzeniu:
https://deliriumedition.org/25-09-2018-embody-festiwal-warszawska-jesien/

Impreza towarzysząca festiwalu Warszawska Jesień:
http://www.warszawska-jesien.art.pl/wj2018/program-i-bilety-2018/program/25_09/141206845

Embody to projekt o charakterze interdyscyplinarnym, angażujący zarówno kompozytorów,
jak i artystów wizualnych. To opowieść o ciele w formie polisensorycznego spektaklu, w ramach którego
odbiorca zostaje wprowadzony do świata, który może eksplorować za pomocą kilku zmysłów jednocześnie.
Multimedialność współczesnego świata przyzwyczaiła nas do odbierania bardzo wielu bodźców w tym samym czasie. Zwykle jednak nie są one ze sobą połączone – wyskakujący na monitorze alert nie współgra z płynącą z głośników muzyką i wypełniającym przestrzeń zapachem. W Embody nie ma miejsca na przypadek – obraz, dźwięk, zapach, dotyk oraz wrażenia odpowiadające zmysłom takim jak kinestezja czy termorecepcja są ze sobą sprzężone.

Utwór powstał na zamówienie Delirium-Edition w roku 2018.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

——————————————–

About the event:
https://deliriumedition.org/25-09-2018-embody-festiwal-warszawska-jesien/

Fringe event at the Warsaw Autumn Festival 2018:
http://www.warszawska-jesien.art.pl/en/wj2018/program-i-bilety-2018/programme/25_09/141206845

Embody is a tale about body, in the form of a polysensory show, in which the spectator is introduced into a world that can be explored simultaneously through several senses. The multimediality of the modern world has accustomed us to receiving very many impulses at the same time. Usually, though, they are not connected: an alert popping up on your computer screen is not synced with the music coming out of the loudspeakers or the scent in the room. In Embody, nothing is random: image, sound, scent, touch, and sensations linked to proprioception and thermoreception are interconnected.

The work was commissioned by the Delirium-Edition 2018.
The work has been confinanced by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland within the programme “Composing Commissions” implemented by the Institute of Music and Dance.

——————————————–

Organizatorzy / Organisers:
Delirium-Edition: organisation for tomorrow’s art
Nowy Teatr
Warszawska Jesień / Warsaw Autumn
Związek Kompozytorów Polskich

Partnerzy / Partners:
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
Akademie der Künste Berlin.Prawykonanie zbiorowej kompozycji „Embody” / Premiere of the collective work “Embody”:

Caspar Johannes Walter – black rotation I **
Aleksandra Kaca – unseen **
Teoniki Rożynek – minimal surfaces **
Żaneta Rydzewska – no-body **
Rafał Ryterski – taking control **

** prawykonanie / first performance

Wiktor Kociuban – dyrygent, kierownictwo artystyczne / conductor, artistic direction

Delirium Ensemble 11.0:
Cris Arcos Cano – saksofony / saxophones
Żaneta Rydzewska – klarnety / clarinetes
Paco Olmedo Molina aka 'El Torro’ – puzon / trombone
Dawid Konrad Rydz – (e)akordeon / (e)accordion
Saki Shirokoji – skrzypce / violin
Filip Sporniak aka 'Dancing Queen’ – wiolonczela / cello
Duszan 'Soulman’ Korczakowski – kontrabas / double bass
Przemek Danilowicz – gitara elektryczna / electric gitar
Cécile Unter Nährer – perkusja / percussion
Demetre Gamsachurdia – syntezator / synthesizer

Małgorzata Albińska-Frank – reżyseria dźwięku / sound engineering
Justyna Bielecka – wideo / video
Tadeusz Perkowski – kierownictwo techniczne, światło / technical support, light

artystki wizualne / visual artists:
Justyna Alicja Bielecka
Marta Koch
Aleksandra Łajdak

——————————————–

O wydarzeniu:
https://deliriumedition.org/25-09-2018-embody-festiwal-warszawska-jesien/

Impreza towarzysząca festiwalu Warszawska Jesień:
http://www.warszawska-jesien.art.pl/wj2018/program-i-bilety-2018/program/25_09/141206845

Embody to projekt o charakterze interdyscyplinarnym, angażujący zarówno kompozytorów,
jak i artystów wizualnych. To opowieść o ciele w formie polisensorycznego spektaklu, w ramach którego
odbiorca zostaje wprowadzony do świata, który może eksplorować za pomocą kilku zmysłów jednocześnie.
Multimedialność współczesnego świata przyzwyczaiła nas do odbierania bardzo wielu bodźców w tym samym czasie. Zwykle jednak nie są one ze sobą połączone – wyskakujący na monitorze alert nie współgra z płynącą z głośników muzyką i wypełniającym przestrzeń zapachem. W Embody nie ma miejsca na przypadek – obraz, dźwięk, zapach, dotyk oraz wrażenia odpowiadające zmysłom takim jak kinestezja czy termorecepcja są ze sobą sprzężone.

Utwór powstał na zamówienie Delirium-Edition w roku 2018.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

——————————————–

About the event:
https://deliriumedition.org/25-09-2018-embody-festiwal-warszawska-jesien/

Fringe event at the Warsaw Autumn Festival 2018:
http://www.warszawska-jesien.art.pl/en/wj2018/program-i-bilety-2018/programme/25_09/141206845

Embody is a tale about body, in the form of a polysensory show, in which the spectator is introduced into a world that can be explored simultaneously through several senses. The multimediality of the modern world has accustomed us to receiving very many impulses at the same time. Usually, though, they are not connected: an alert popping up on your computer screen is not synced with the music coming out of the loudspeakers or the scent in the room. In Embody, nothing is random: image, sound, scent, touch, and sensations linked to proprioception and thermoreception are interconnected.

The work was commissioned by the Delirium-Edition 2018.
The work has been confinanced by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland within the programme “Composing Commissions” implemented by the Institute of Music and Dance.

——————————————–

Organizatorzy / Organisers:
Delirium-Edition: organisation for tomorrow’s art
Nowy Teatr
Warszawska Jesień / Warsaw Autumn
Związek Kompozytorów Polskich

Partnerzy / Partners:
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
Akademie der Künste Berlin.