Wydarzenie minęło
Wydarzenia warsztaty

Ekoakustyka. O zanieczyszczeniu hałasem w mieście | warsztaty i spacer dzwiękowy

Data
sobota, 20 kwietnia 2024

Godz.
10:00 – 15:00

Miejsce
ODLOT. Strefa Partycypacji

Wrocław

Ekoakustyka. O zanieczyszczeniu hałasem w mieście | warsztaty i spacer dzwiękowy
20 kwietnia 2024/ Wrocław

Czym w ogóle jest 𝗲𝗸𝗼𝗮𝗸𝘂𝘀𝘁𝘆𝗸𝗮 i dlaczego powinna interesować świadomych mieszkańców i mieszkanki naszego miasta? Doskonale rozumiemy, że samochód przejeżdżający naszą ulicą zanieczyszcza powietrze spalinami. Ale nie tylko – z punktu widzenia ekologii akustycznej zanieczyszcza ją też hałasem swojego silnika. Myśląc o Wrocławiu przyszłości i projektując życie w tym mieście, należy brać pod uwagę również aspekt dźwiękowy, to najwyższy czas. Wraz z zaproszonymi specjalistkami pochylimy się nad tym zagadnieniem z trzech perspektyw: 𝘂𝗿𝗯𝗮𝗻𝗶𝘀𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗲𝗷, 𝗮𝗸𝘂𝘀𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗲𝗷 oraz 𝗱𝗲𝗲𝗽 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴𝗼𝘄𝗲𝗷.

Dzięki warsztatom dowiecie się jak badać i przeciwdziałać hałasowi w mieście. W programie dwie prelekcje, dyskusja, ćwiczenia z czyszczenia słuchu oraz krótki spacer dźwiękowy:

Soundception (Iga Kołodyńska, Joanna Wyrwa) | Partycypacyjne mapowanie krajobrazu dźwiękowego miasta

Aleksandra Klimek | Normy dopuszczalnych poziomów hałasu i metod ograniczania wpływu hałasu na zdrowie ludzi i zwierząt

Canti Spazializzati | Spacer dźwiękowy po Przedmieściu Świdnickim

pastedGraphic.png

20 kwietnia 2024

pastedGraphic.png

10:00-15:00 (z przerwą obiadową)

pastedGraphic.png

ODLOT. Strefa Partycypacji | ul. Piłsudskiego 34, Wrocław

pastedGraphic.png

Obowiązują zapisy przez formularz: https://forms.gle/3cAaemAz5bUe1Xpz7

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo do potwierdzenia uczestnictwa dla wybranych osób, które zgłoszą swoją chęć udziału poprzez formularz.

pastedGraphic.png

Zagadnienia prezentowane na warsztatach stanowią wstęp do performatywnego spaceru dźwiękowego w maju (TBA)

pastedGraphic.png

Więcej informacji na www.canti.pl

pastedGraphic.png

Warsztaty prowadzone w języku polskim // This workshop is in Polish only.

O prowadzących:

dr inż. arch. kraj. Iga Kołodyńska – kierowniczka projektu Soundception, adiunkt w Instytucie Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego. W 2018 roku obroniła pracę doktorską na temat metod identyfikacji krajobrazu i jego waloryzacji dla planowania przestrzennego, a w ramach jej realizacji otrzymała grant Preludium przyznany przez Narodowe Centrum Nauki. Kieruje dwoma projektami badawczymi NCN: Sonata i Beethoven, które dotyczą roli dźwięku w percepcji krajobrazu oraz związku między poczuciem miejsca a mobilnością oraz możliwym wpływem na zarządzanie środowiskiem w regionach transgranicznych. Jest członkiem Wiodącego Zespołu Badawczego UPWr “Zrównoważone Miasta i Regiony”. Jej zainteresowania badawcze obejmują percepcję zmian krajobrazu, rolę dźwięku w percepcji krajobrazu, podejścia partycypacyjne w waloryzacji i zarządzaniu krajobrazem oraz inicjatywy związane z zarządzaniem środowiskiem.

Joanna Wyrwa – pedagożka, twórczyni multimedialna, badaczka i aktywistka miejska. Jej zainteresowanie geografią społeczno-ekonomiczną i gospodarką przestrzenną, uzupełnione studiami społecznymi i artystycznymi, pozwala na kreatywne podejście do badań geo-demograficznych, w których aktywnie się rozwija. Napędza ją pasja do tworzenia kulturowo wrażliwych i społecznie sprawiedliwych przestrzeni, dążąc do tego, by miejsca te odpowiadały na różnorodne potrzeby społeczności, zwłaszcza osób ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem gender i power studies. Jej doświadczenie w temacie to ponad 10 lat pracy w obszarze rewitalizacji wrocławskiego Nadodrza, a także tworzenie programów edukacyjno-kulturalnych włączających i budujących przynależność do miejsca na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska. Uhonorowana stypendiami od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Członkini zespołu Soundception przy Pracowni Audiosfery i Akustyki Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

mgr Aleksandra Klimek – doktorantka oraz pracowniczka Katedry Akustyki, Multimediów i Przetwarzania Sygnałów Politechniki Wrocławskiej. Jej badania koncentrują się na zastosowaniu metamateriałów akustycznych w konstrukcjach przegród o podwyższonej izolacyjności. Posiada doświadczenie zawodowe, obejmujące m.in. badanie właściwości akustycznych materiałów budowlanych, przeprowadzanie symulacji w zakresie wibroakustyki oraz analiz akustycznych hałasu komunikacyjnego i przemysłowego. Jej praktyka zawodowa obejmuje pracę w firmach Silencions i KFB Acoustics, a także udział w grantach naukowych Politechniki Wrocławskiej.

O Canti Spazializzati

Prowadzony od roku 2018 cykl warsztatowo-koncertowy poświęcony teoriom i praktykom muzyki eksperymentalnej skupionym na koncepcjach uprzestrzenniania kompozycji dźwiękowych stworzonych dla wielokanałowego nagłośnienia. Łączy ideę prezentacji nowych projektów muzycznych z umożliwieniem artystom rozwijania przestrzennych aspektów kompozycji dźwiękowej i stworzeniem platformy współpracy pomiędzy młodymi muzykami, kompozytorami i artystami dźwiękowymi.

Zespół:

Daniel Brożek (kurator), Marta Konieczna (producentka, PR, współpraca kuratorska)

Identyfikacja wizualna: Karolina Pietrzyk + Gilbert Schneider

Organizator: Fundacja FEPS Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich

Partner: BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej

Matronat medialny: Magazyn Glissando

Cykl współfinansowany ze środków Miasta Wrocławia / Series co-financed by the City of Wrocław | www.wroclaw.pl

Więcej informacji: www.canti.pl


Data: 20 kwietnia 2024
Miejsce: ODLOT. Strefa Partycypacji

FB: >>>