Wydarzenie minęło
Wydarzenia festiwale

Fab_in_4 field improvisation festival

Początek
piątek, 13 października 2023
godz. 20:00

Koniec
sobota, 14 października 2023
godz. 23:00

Miejsce
Fabryka Sztuki

Łódź

Fab_in_4 field improvisation festival
13-14 października 2023/ Łódź 

To festiwal inny niż wszystkie! To festiwal sztuki dźwięku. Artyści, których zapraszamy, są uznanymi specjalistami, którzy tworzą muzykę opierając się o field recording. Każdy z nich ma odmienne doświadczenia artystyczne i sięga innych korzeni. Obok muzyków wywodzących się z akademickiej sztuki audiowizualnej, będą znawcy subkulturowych nurtów muzyki industrialnej oraz elektronicznej. Nie zabraknie też samouków, których innowacyjność zaskoczy i zachwyci.

FAB_IN 4, czyli Kolektyw / Kobieta / Kakofonia

Tegoroczna edycja jest pod hasłem 3xK – kolektyw, kobieta i kakofonia są według nas nieodłącznie związane z naszą współczesną rzeczywistością.

Kolektyw, bo chcemy podkreślić znaczenie wspólnoty, współpracy i wspólnego celu. Wierzymy, że grupa jednostek łączących swoje siły, osiąga większe rezultaty. To kolektyw tworzy tę ważną przestrzeń dla wzajemnego wsparcia, empatii i akceptacji. Wspólnota kolektywu ma siłę, by wywołać większe zmiany, wpływać na społeczeństwo i przyczyniać się do kreatywnego rozwoju jednostek.

Kobieta, bo odgrywa kluczową rolę nie tylko w tworzeniu kolektywu, ale także w jego utrzymaniu. Jej siła tkwi w zdolności do współdziałania, współodczuwania, zrozumienia i dążenia do równowagi. To kobieta łagodzi napięcia i rozwiązuje konflikty, a jej intuicja i empatia pomagają budować więzi społeczne. Dla kolektywu jest także inspiracją, katalizatorem skupiającym uwagę na wspólnych celach i wartościach.

Kakofonia, bo różnice, konflikty i brak harmonii są wszędzie. Hałas, chaos i dezintegracja dźwięków, które kakofonia w sobie nosi, to symbole różnic i niezgodności występujących w kolektywie. Wszędzie tam, gdzie obecne są różnorodność i indywidualne perspektywy, pojawia się właśnie ona. Jest wyznaniem, które wymaga poszukiwania równowagi i wzajemnego zrozumienia aż do przekształcenia kakofonii w piękno harmonii. Kakofonia dotyka także kobiet, bo świat od zawsze rządzi się nierównością i stereotypami. Ta kakofonia ograniczeń może jednak przekształcić się w siłę.

FAB_IN 4 to wezwanie do wzajemnego zrozumienia i szacunku dla różnic. Chcemy poddać się procesowi tworzenia i utrzymywania harmonii zarówno w społecznościach, jak i w jednostkach. Oddamy to dźwiękami, czyli tak, jak potrafimy najlepiej.


Data: 13-14 października 2023 
Miejsce: Fabryka Sztuki

FB: >>>

Program festiwalu dostępny na stronie festiwalu >>>

Wstęp wolny