Wydarzenie minęło
Wydarzenia

Festiwal Radio Azja

Początek
niedziela, 17 grudnia 2017
godz. 16:00

Koniec
czwartek, 21 grudnia 2017
godz. 22:00

Miejsce
TR Warszawa, Teatr Syrena, Mózg Warszawa
Warszawa

Festiwal Radio Azja / Radio Asia Festival

[Please scroll down for English]

Zapraszamy na trzeci sezon z Radiem Azja – koncertami dedykowanymi niszowej muzyce azjatyckiej. W tym roku wydarzenie zadebiutuje w formie pięciodniowego festiwalu, który odbędzie się w dniach 17-21 grudnia.
• http://bit.ly/RadioAzja2017
Jak co roku zaprezentujemy wyjątkowych twórców, którzy nie ustają w poszukiwaniach i eksperymentach, łącząc to, co tradycyjne i lokalne z osobistą i współczesną wizją muzyczną.
Na festiwal złoży się pięć koncertów zaproszonych z Azji artystów, całodniowe warsztaty muzyczne, słuchowiska poświęcone najciekawszym zjawiskom z pogranicza współczesnej i
tradycyjnej sceny Dalekiego Wschodu, a także azjatycki dżem – improwizowany koncert, w którym wszyscy chętni będą mogli wystąpić u boku festiwalowych muzyków.

• http://bit.ly/TaroWarszawa
• http://bit.ly/SenyawaWarszawa
• http://bit.ly/KandoWarszawa
• http://bit.ly/MouthWarszawa
• http://bit.ly/ShaplaWarszawa

Na scenie Radia Azja wystąpią:

17 XII, g. 20:00, MÓZG Warszawa
TARO YASUNO (JAPONIA)

Budowniczy muzyki, twórca projektu „Zombie music”. Swoje współczesne, minimalistyczne kompozycje przekazuje za pośrednictwem własnoręcznie skonstruowanych instalacji, wydobywając brzmienie z instrumentów dętych za pomocą syntetycznych palców, kompresorów powietrza i sterowania komputerowego.

18 XII g. 20:00, Teatr Syrena
SENYAWA (INDONEZJA)

Awangardowy duet z Yogyakarty, który wykorzystuje bogactwo tradycyjnych, rdzennie indonezyjskich dźwięków oraz własnoręcznie wykonane, „garażowe” instrumentarium. Senyawa łączy korzenne, prymitywne brzmienia z ekstatycznymi eksperymentami wokalnymi, co w rezultacie daje zupełnie nową jakość, będąc w swej istocie muzycznym minimalizmem.

19 XII, g. 20:00, TR Warszawa
KANDE (INDONEZJA)

Kande to ośmioosobowa formacja, której pasja i sceniczna energia nie pozostawia nikogo obojętnym. Trzy gitary, pięć tradycyjnych bębnów oraz nieokiełznane wokale tworzą porywającą do tańca, wybuchową mieszankę indonezyjskiego folkloru, sufickiego mistycyzmu, rockowej werwy i jazzowych improwizacji.

20 XII, g. 20:00, TR Warszawa
MOUTH & HAND STUDIO (KOREA POŁUDNIOWA)

Mouth & Hand Studio to pięcioosobowy zespół z Seulu, na czele którego stoi Lee Sueng-hee, znana z projektu Be-Being, wokalistka pansori. Sztuka pansori to tradycyjnie opera jednego wokalisty. Gra on wszystkie role, opowiada historie, odgrywa dialogi, wydaje odgłosy dźwiękonaśladowcze, a przede wszystkim śpiewa pieśni. Dla Mouth and Hand Studio pansori jest punktem wyjścia do dalszych poszukiwań, zmierzających w stronę muzyki współczesnej.

21 XII, g. 20:00, TR Warszawa
SHAPLA SALIQUE (BANGLADZESZ / UK)

Artystka sięga po tradycyjną muzykę bengalską, którą w sposób niezwykle wysmakowany łączy z jazzem i soulowymi wibracjami, przedstawiając nowemu pokoleniu publiczności popadający w zapomnienie lokalny folklor. W samej twórczości, sięga po pieśni Baulów, wędrownych mistyków, bożych szaleńców, wykonujących niezwykle emocjonalne utwory, wyrażające duchowe spełnienie i mistyczne doświadczenia.

Więcej o programie:
radioazja.pl
Bilety: radioazja.pl, Eventim.pl, TR Warszawa, Teatr Syrena

••• ENGLISH

This year marks the third season of Radio Asia – concerts devoted to niche Asian music. The event will take the
form of a five-day festival held on December 17-21.
• http://bit.ly/RadioAzja2017
Like every year, we present unique artists, who never cease to explore and experiment, merging the traditional
and the local with their personal, modern music vision.
The Festival is comprised of five concerts by Asian artists, day-long music workshops, a radio drama devoted to
the most interesting phenomena combining the traditional and contemporary scene of the Far East, and an Asian
jam-session – an improvised concert, in which everyone can perform along the festival musicians.
• http://bit.ly/TaroWarszawa
• http://bit.ly/SenyawaWarszawa
• http://bit.ly/KandoWarszawa
• http://bit.ly/MouthWarszawa
• http://bit.ly/ShaplaWarszawa

17 XII, 20:00, MÓZG Warszawa
TARO YASUNO (JAPAN)

Music constructor, creator of the „Zombie Music” project. He conveys his modern, minimalist compositions through self-built installations, drawing out the sounds of wind instruments with synthetic fingers, air compressors and computer steering.

18 XII, 20:00, Teatr Syrena
SENYAWA (INDONESIA)

An avant-garde duet from Yogyakarta uses the richness of traditional, native Indonesian sounds and hand-made „garage” instruments. Senyawa combines rough, primitive sounds with ecstatic vocal experiments, creating a new quality, essentially a musical minimalism.

19 XII, 20:00, TR Warszawa
KANDE (INDONESIA)

Kande is a band of eight, whose passion and stage energy leaves no one unmoved. Three guitars, five traditional drums, and the unbridled vocals, create an explosive, danceworthy mixture of Indonesian folklore, sufi mysticism, rock zest, and jazz improvisations.

20 XII, 20;00, TR Warszawa
MOUTH & HAND STUDIO (SOUTH KOREA)

Mouth & Hand Studio is a five-person band from Seoul, whose leader, Lee Sueng-hee, known from the Be-Being project, is a pansori vocalist. The art of pansori is a traditional one-voice opera. All the roles are played by one singer, who tells stories, performs dialogues, makes onomatopoeic sounds, but most importantly sings the songs. For Mouth & Hand Studio, the art of pansori is a starting point leading to further exploration of contemporary music.

21 XII, 20:00, TR Warszawa
Shapla Salique, (BANGLADESH / UK)

The artist employs traditional Bengali music to create its most refined combinations with jazz and soul vibrations, introducing the new generations of audiences to the somehow forgotten local folklore. Her work is rooted in the songs of Bauls, nomadic mystics, god’s madcaps, performing extremely emotional pieces, expressing spiritual fulfillment and mystical experiences.

More information:
radioazja.pl
Tickets: radioazja.pl, Eventim.pl, TR Warszawa, Teatr Syrena