Wydarzenie minęło
Wydarzenia

Glissando: nabór. Dźwięki miejskie, czyli jakie? Dyskusja z Aleksandrą Klimczak

Data
wtorek, 4 czerwca 2019

Godz.
18:00 – 20:00

Miejsce
Otwarta Pracownia Jazdów
Jazdów 3/6

Zapraszamy na pierwsze spotkanie głównej części naszego tegorocznego naboru, który odbędzie się w ramach realizacji projektu „Pracownia Terenowa” – tymczasowej redakcji naszego pisma na Osiedle Jazdów.

Współczesna refleksja nad pejzażem dźwiękowym ma się dobrze, a metodom jego ujmowania trudno postawić zarzut jednorodności. O nieszablonowym przetworzeniu tożsamości dźwiękowej miasta na przykładzie warszawskiego Ursynowa porozmawiamy z Aleksandrą Klimczak, inicjatorką projektu Sonor Urbis – „suity na miasto i improwizujących muzyków”. Rozmowa posłuży za punkt wyjścia do dyskusji nad audiosferą Osiedla Jazdów słyszanej uszami jego mieszkanek i mieszkańcow. Szkicując historię i obecny kształt pejzażu dźwiękowego Osiedla, postawimy pytanie o oczekiwania względem wzorcowej audiosfery miejskiej.

???
Nabór redakcyjny kontynuujemy na terenie warszawskiego Osiedla Jazdów, wyjątkowej przestrzeni, w której założona prowizoryczna kolonia domków fińskich stworzyła przez lata zabytek wpisany w przyrodę, jak również wyjątkową wspólnotę mieszkańców, oddolnych inicjatyw oraz działań społecznych. Osiedle rozwija się dziś na paradoksalnych polach, stanowiąc fascynujący obszar dla badaczy dźwięku. Dlatego też, zapowiadając nadchodzący #37 poświęcony dizajnowi dźwiękowemu (a wybiegając dalej w przyszłość, numery dotyczące partycypacji oraz ekologii akustycznej), postanowiliśmy przenieść redakcję w teren. Wychodzimy tym samym naprzeciw wyzwaniom współczesnych sposobów zarządzania dźwiękiem, by pod szyldem „Pracowni Terenowej” – półnaukowo, półartystycznie, za to w pełni eksperymentalnie – uczynić audiosferę Jazdowa przedmiotem swoistej praktycznej krytyki dźwiękowej.

Redakcja magazynu „Glissando” wreszcie melduje się pod prawdziwym adresem. Przez blisko miesiąc Jazdów stanie się naszym tymczasowym domem, gdzie będziemy prowadzić dyżury redakcyjne – dla każdego zainteresowanego tematyką projektu, planami pisma, szerszymi zagadnieniami wszystkich odcieni muzyki współczesnej oraz sound studies. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane szeroko rozumianym pejzażem dźwiękowym do czynnego udziału w mikroprojekcie artystyczno-badawczym poświęconym audiosferze Osiedla Jazdów, którego wyniki zaprezentujemy na naszej stronie, a w lipcu – podczas wspólnie stworzonej wystawy. Wszystkie wydarzenia w ramach projektu to jednocześnie nasze spotkania naborowe, w szczególności kierowane do osób chcących podjąć bliższą współpracę z naszą redakcją: od tworzenia i edytowania form pisemnych i dźwiękowych przez tłumaczenia po grafikę i promocję.

???
Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Partycypacyjnego m.st. Warszawy w ramach Otwartego Uniwersytetu Jazdów.