Wydarzenie minęło
Wydarzenia

Glissando: nabór. Obserwuj, słuchaj, czuj… I co jeszcze? Warsztat etnograficzny dla badaczy dźwięku i nie tylko.

Data
wtorek, 11 czerwca 2019

Godz.
17:00 – 20:30

Miejsce
Jazdów 7/30
Jazdów 7/30

Zapraszamy na kolejne spotkanie głównej części naszego tegorocznego naboru, który odbędzie się w ramach realizacji projektu „Pracownia Terenowa” – tymczasowej redakcji naszego pisma na Osiedle Jazdów.

Prowadzenie: Marcin Skupiński
Warsztat odbędzie się w dwóch częściach po 1,5 h z przerwą. Łącznie ok. 3,5 godziny.

W części pierwszej przyjrzymy się typowym metodom badań wykorzystywanym przez etnografki i badaczy jakościowych. Porozmawiamy o etyce badacza, częstych problemach. Skupimy się przede wszystkim na wywiadzie (tzw. IDI – Individual In-depth Interview) i zbieraniu notatek. Na koniec omówimy kwestię obserwacji uczestniczącej i shadowingu.

W części drugiej skupimy się na nowych (czy może lepszym słowem jest: nieortodoksyjnych) metodach badawczych. Wspólnie postaramy się rozszerzyć nasze rozumienie tego, co może być „metodą” i przetestować możliwości, jakie w badaniach dają nam powszechne dostępne technologie, w tym różne formy zapisu (audio, wideo). Wiedzę tę postaramy się wykorzystać do wyjścia poza domenę tekstualizacji, w stronę multisensorycznej etnografii, zarówno na poziomie badań, jak i na poziomie prezentacji ich wyników. Uczestniczki i uczestników proszę o przyniesienie ze sobą przynajmniej telefonów typu smartphone (z możliwością tworzenia nagrań i robienia zdjęć). Dyktafony i aparaty fotograficzne również będą mile widziane.

?
Nabór redakcyjny kontynuujemy na terenie warszawskiego Osiedla Jazdów, wyjątkowej przestrzeni, w której założona prowizoryczna kolonia domków fińskich stworzyła przez lata zabytek wpisany w przyrodę, jak również wyjątkową wspólnotę mieszkańców, oddolnych inicjatyw oraz działań społecznych. Osiedle rozwija się dziś na paradoksalnych polach, stanowiąc fascynujący obszar dla badaczy dźwięku. Dlatego też, zapowiadając nadchodzący #37 poświęcony dizajnowi dźwiękowemu (a wybiegając dalej w przyszłość, numery dotyczące partycypacji oraz ekologii akustycznej), postanowiliśmy przenieść redakcję w teren. Wychodzimy tym samym naprzeciw wyzwaniom współczesnych sposobów zarządzania dźwiękiem, by pod szyldem „Pracowni Terenowej” – półnaukowo, półartystycznie, za to w pełni eksperymentalnie – uczynić audiosferę Jazdowa przedmiotem swoistej praktycznej krytyki dźwiękowej.

Redakcja magazynu „Glissando” wreszcie melduje się pod prawdziwym adresem. Przez blisko miesiąc Jazdów stanie się naszym tymczasowym domem, gdzie będziemy prowadzić dyżury redakcyjne – dla każdego zainteresowanego tematyką projektu, planami pisma, szerszymi zagadnieniami wszystkich odcieni muzyki współczesnej oraz sound studies. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane szeroko rozumianym pejzażem dźwiękowym do czynnego udziału w mikroprojekcie artystyczno-badawczym poświęconym audiosferze Osiedla Jazdów, którego wyniki zaprezentujemy na naszej stronie, a w lipcu – podczas wspólnie stworzonej wystawy. Wszystkie wydarzenia w ramach projektu to jednocześnie nasze spotkania naborowe, w szczególności kierowane do osób chcących podjąć bliższą współpracę z naszą redakcją: od tworzenia i edytowania form pisemnych i dźwiękowych przez tłumaczenia po grafikę i promocję.

?
Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Partycypacyjnego m.st. Warszawy w ramach Otwartego Uniwersytetu Jazdów.