Wydarzenie minęło
Wydarzenia

Grupa ETC – Danger Music: wykład performatywny i koncert utworów Dicka Higginsa

Data
sobota, 24 lipca 2021

Godz.
18:00 – 20:00

Miejsce
Pawilon
ul. Ewangelicka 1

Grupa ETC – Danger Music: wykład performatywny i koncert utworów Dicka Higginsa
Czy muzyka może być dzisiaj groźna? Niebezpieczna? A jeśli tak to dla kogo? I co to właściwie może dzisiaj znaczyć?
W latach 60. Dick Higgins – wybitny poeta, performer i kompozytor muzyki konceptualnej, a także członek sieci Fluxusu i teoretyk intermediów – stworzył cykl partytur tekstowych, problematyzujących niebezpieczeństwa muzyki dla jej twórców i wykonawców. Na przestrzeni lat „Danger Music” stało się luźno zdefiniowanym terminem opisującym nurt współczesnych kompozycji, nieostrym pojęciem, które dalej zachęca do tego, by zastanowić się nad tym, na ile muzyka współczesna może wciąż stanowić zagrożenie – i dla kogo.
Wykład będzie połączony z wykonaniem wybranych utworów z cyklu, podczas którego wspólnie zastanowimy się, jakie wyzwania i komu rzuca dzisiaj „Danger Music”, a także kto dzisiaj rozwija projekt Higginsa.
Wykład performatywny w wykonaniu Klaudii Rachubińskiej i Antoniego Michnika towarzyszy wystawie FLUXUS w pigułkach___FLUXUS in Pills.
Grupa ETC powstała w 2009. Jest reserchersko – artystyczną grupą, zajmującą się tradycją artystyczną neo-awangard, muzyki eksperymentalnej oraz sztuki intermedialnej.
Klaudia Rachubińska
kulturoznawczyni, krytyczka filmowa, redaktorka, edukatorka, performerka. Absolwentka Wydziału Psychologii oraz Instytutu Kultury Polskiej UW. Publikowała w „Kwartalniku Filmowym”, „Kulturze Popularnej”, „Dialogu”, „Glissandzie”, „Dwutygodniku”, „ Krytyce Politycznej”, „Czasie Kultury”, „Małej Kulturze Współczesnej” oraz w tomach zbiorowych. Współredaktorka książek Narracje-Estetyki-Geografie. Fluxus w trzech aktach (2014) oraz Bądźmy realistami, żądajmy niemożliwego. Utopie i fantazje w modzie i dizajnie (2014). Członkini kolektywu researchersko-artystycznego Grupa ETC. Sekretarz redakcji czasopisma „Pleograf (2018-2021). Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu”. Laureatka XXIII Konkursu o Nagrodę im. Krzysztofa Mętraka.
Antoni Michnik
doktorant w IS PAN, absolwent IHS UW, historyk kultury, performer. Członek założyciel researchersko-performatywnej Grupy ETC. Od jesieni 2013 w redakcji magazynu „Glissando”. Publikował m.in. w „Dwutygodniku”, „Kontekstach“, „Kwartalniku Filmowym”, „Kulturze Popularnej”, „Kulturze Współczesnej”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Roczniku Historii Sztuki”. Współredaktor książek Fluxus w trzech aktach. Narracje – estetyki – geografie Grupy ETC (Wyd. Krytyki Politycznej, 2014) oraz Poza Rejestrem. Rozmowy o muzyce i prawie autorskim (Fundacja Nowoczesna Polska, 2015). Laureat Konkursu Polskich Krytyków Muzycznych „Kropka”, obecnie zajmuje się głównie sound studies. Solo oraz z Grupą ETC występował na licznych festiwalach i przeglądach sztuki i muzyki współczesnej, interpretując neoawangardowe kompozycje muzyczne.
Organizator: Archiwum Idei
Partnerzy: Pawilon, Galeria Miejska Arsenał