Wydarzenie minęło
Wydarzenia

GTTF #25: uzhok / fofela / fermented girls / półsłodkie ściervvo

Początek
sobota, 11 maja 2019
godz. 23:00

Koniec
niedziela, 12 maja 2019
godz. 04:30

Miejsce
Pogłos
Burakowska 12

❀⁂☾ ??? ?????, ?????? ??? ??????? ?? ??? ????? ✯✾✹
[?? / ??? ?????]

Zaczynamy nieco później niż zwykle, lecz w mroku wiosennej nocy skrywają się magiczne lo-fi piosenki Uzhok oraz taneczne piekiełko, które szykują FOFELA, Fermented Girls i PÓŁSŁODKIE ŚCIERVVO ☽ღ⍣◌ Dziewczyńskie muzyczne zaklęcia czy klątwy? Przekonajcie się w białej sali Pogłosu 11 maja ➺ będziemy na Was czekać ◉༄⚘➳

??????:

(っ◔◡◔)っ ? UZHOK ? [RU / live]
https://soundcloud.com/uzhok

Poznałam kiedyś ptaszka, a kazał mi on głosić ptasie wieści wśród ludzi śpiewając piosenki. Niestety, ptaki nie mogą używać techniki nagrywania, ponieważ mają tylko trzy palce na swojej nóżce. Dlatego właśnie ptaszek powierzył ten proces mi (mam po 5 palców u każdej ręki). Chociaż nagrałam serię ptasich wiadomości, to dla właściwego efektu muszę je zaśpiewać na żywo (poprosił mnie o to ptaszek) w różnych częściach świata. Będzie mi bardzo miło, jeśli przyjdziecie i pomożecie mi spełnić jego marzenie! ?

(っ◔◡◔)っ ? FOFELA ? [CZ / dj set]
https://soundcloud.com/nela-b-rtov

Czeska DJka i VJka, dla której sztuka wizualna jest tak samo ważna, jak muzyka. Gra techno od zeszłego roku, kocha techno od zawsze. W jej setach przeplata się puchato dziecięce 120 bpm i sam środek piekła powyżej 180 bpm. Bólem koi twoje egzystencjalne rozterki ?

(っ◔◡◔)っ ? PÓŁSŁODKIE ŚCIERVVO ? [dj set]
https://soundcloud.com/bas-kolektyw/baspodcast038

dwuosobowy kolektyw djski. łupanie, ale z klasą ?

(っ◔◡◔)っ ? FERMENTED GIRLS ? [dj set]
https://soundcloud.com/losduoskaragos

W ich setach królują kobiety, grają dynamiczne, ultrataneczne techno rodem z berlińskich klubów, często połączone z voguingiem zza dj-ki ???

Djski tandem Kara i Karaga. Kiedyś Śląsk i Kraków, teraz Kraków. Kiedyś bębny i głos, teraz bity. Duet zawiązany na Luccioli bitowej konsekwentnie wspiera kobiece inicjatywy: grały na Girls to the front, dwukrotnie na śląskim festiwalu OFI, Transmisji, Patchlabie, Queerowym Maju, na zeszłorocznym Festiwalu Demakijaż oraz Industriadzie z live actem do niemego filmu.

ღ❁༄ Plakat: Mira Larysz
———————————————————————————————–
❀⁂☾ ??? ?????, ?????? ??? ??????? ?? ??? ????? ✯✾✹
[???]

This time we are starting a bit later than usually, but in the darkness of this spring night you’ll find hidden magical songs of Uzhok and pure dancing hell of FOFELA, Fermented Girls and PÓŁSŁODKIE ŚCIERVVO ☽ღ⍣◌ Girls’ musical spells or curses? Come find out in the white room (top floor) of Pogłos on 11th of May ➺ we’ll be waiting fo you ◉༄⚘➳

??????:

(っ◔◡◔)っ ? UZHOK ? [RU / live]
https://soundcloud.com/uzhok

I’ve met a bird and she told me to spread bird messages among people by singing songs. Unfortunately, birds can’t use recording technology, because they have only 3 fingers on their paw. That’s why the bird commissioned this process to me (I have 5 fingers on each hand). I’ve recorded a number of bird messages, but for the proper effect I need to sing them live (the bird asked me) in different parts of the world. I will be pleased, if you come and help me to fulfill the bird’s dream! ?

(っ◔◡◔)っ ? FOFELA ? [CZ / dj set]
https://soundcloud.com/nela-b-rtov

Czech DJ & VJ who is as much into visual art as she is into music. Playing techno since last year, loving techno since forever. Her sets goes from fluffy childish 120 bpm to dark hell deafening 180 bpm. Healing your existential crisis through pain.?

(っ◔◡◔)っ ? PÓŁSŁODKIE ŚCIERVVO ? [PL / dj set]
https://soundcloud.com/bas-kolektyw/baspodcast038

two-person dj collective. chopped up distorted beats (but
classy no less ?)

(っ◔◡◔)っ ? FERMENTED GIRLS ? [PL / dj set]
https://soundcloud.com/losduoskaragos

One thing is certain – their sets are woman’s realm. Be prepared for dynamic, ultrafun techno out of berlin clubs, and some vouging behind the decks. ???

dj’s tandem: Kara & Karaga. Once Silesia and Cracow, now Cracow. Once drums and voice, now bits. Founded during bit edition of Lucciola Ladies Rock Camp consistently support women initiatives: played on Girls to the front or Kobieca Transmisja. They also played at Patchlab, OFI Festival in Silesia (twice), Queer May Festival and Demakijaz Festival. Plus Industriada – live act, composed to the silent movie.

ღ❁༄ Poster: Mira Larysz