Wydarzenia

Hybryda / poemat hybrydyczny

Data
środa, 15 maja 2019
Godz.
19:00 – 20:00

Wstęp wolny

Miejsce
Pawilon
ul. Ewangelicka 1
Poznań
(mapa)

facebook

Wydarzenie minęło

Hybrydyczność w sztuce w ostatnich latach wydaje się być silnie obecna. Hybryda miesza gatunki, myli tropy – jest nieprzewidywalna.

Jej formuła jest w fazie stałej zmienności – jest performatywna i interaktywna.

Proponujemy naszą nową realizację HYBRYDA – budowaną przez grupę studentów z Pracowni Działań Filmowych i Performatywnych i grupę doktorantów z Międzywydziałowego Środowiskowego Studium Doktoranckiego z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Nasza Hybryda ewoluuje – ma stan zarówno performatywny – co przekłada się na ruch, obecność dźwięków / śpiew, skandowane hasła i frazy poetyckie / obecność performerów, projekcji i mobilnych obiektów.

HYBRYDA drażni, prowokuje, ale też buduje
elementy wspólnoty z odbiorcą.
Rozszerza amplitudę gatunkową i pokoleniową.
Na pewno nie jest obojętna,
Warto ją wspólnie tworzyć. / IG /

Studenci;
Nikoletta Angelidou, Mateusz Bratkowski, Wiktoria Bukowy, Ziemowit Dąbrowski, Mieszko Dobek, Maria Furtacz, Basia Sabina Gryczan, Sandra Jabłońska, Dylan Kerr, Agata Kneć, Krzysztof Krüger, Lida Macha, Alicja Natasza Nowicka, Lena Rvalo Longefay, Tanya Pritula, Emilia Sobczak, Filip Strzelczyk, Maria Subczyńska, Weronika Witkowska, Melania Wróblewska, Kasia Żurawska

Doktoranci;
Gosia Bartosik, Ola Cieślewicz, Małgorzata Goliszewska Małgożata Goliszeska, Julia Królikowska, Julia Kul, Krzysztof Mętel, Kinga Popiela, Natalia Raczkowska, Jana Shostak, Mikołaj Tkacz, Weronika Wronecka

oraz; Izabella Gustowska, Martyna Miller

Poemat hybrydyczny rozpocznie się w Pawilonie 15. maja o godz. 19.00. Prosimy o punktualne przybycie.

Specjalne podziękowania:

Dominik Litwin (produkcja)
Maja Domagalska (produkcja)
Krystian Piotr (wsparcie produkcyjne i mentoring)
Mikołaj Ludwik Szymkowiak (wsparcie produkcyjne i mentoring)

~~~~~~~~~~~~~~

Hybridity in art has been strongly present in recent years.
A hybrid combines genres, it scrambles clues – it is unpredictable.

Its formula is in the phase of permanent fluctuation – it is performative and interactive.

We put forward our new realization HYBRID – constructed by a group of students from the Film and Performative Activity Studio as well as a group of PhD students from the University of the Arts in Poznan.

Our Hybrid keeps evolving- it is performative – which translates to movement, presence of sounds/singing, chanting slogans and poetic phrases, presence of performers, projections and mobile objects.

HYBRID teases and provokes, but it also builds
an element of community with the audience.
It expands the amplitude of genre and generation.
It is definitely not indifferent.
It is worth co-creating. /IG/

Students:
Nikoletta Angelidou, Mateusz Bratkowski, Wiktoria Bukowy, Ziemowit Dąbrowski, Mieszko Dobek, Maria Furtacz, Barbara Gryczan, Sandra Jabłońska, Dylan Kerr, Agata Kneć, Krzysztof Krüger, Lida Macha, Alicja Natasza Nowicka, Lena Longefay, Tanya Pritula, Emilia Sobczak, Filip Strzelczyk, Maria Subczyńska, Weronika Witkowska, Melania Wróblewska, Katarzyna Żurawska

PhD students:
Gosia Bartosik, Aleksandra Cieślewicz, Małgorzata Goliszewska , Julia Królikowska, Julia Kul, Krzysztof Mętel, Kinga Popiela, Natalia Raczkowska, Jana Shostak, Mikołaj Tkacz, Weronika Wronecka.

and:
Izabella Gustowska, Martyna Miller

The poem will start in Pawilon on the 15th of May at 7pm. We kindly ask you to arrive on time.

Special thanks:

Dominik Litwin (production team)
Maja Domagalska (production team)
Krystian Piotr (technical support & mentoring)
Mikołaj Ludwik Szymkowiak (technical support & mentoring)