Wydarzenie minęło
Wydarzenia

Konferencja Słowo, dźwięk, cisza. Sztuka audialna i radiowa III

Data
środa, 10 kwietnia 2019

Godz.
09:00 – 19:00

Miejsce
Uniwersytet Łódzki - Wydział Filologiczny
Pomorska 171/173

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji konferencji naukowej „Słowo, dźwięk, cisza. Sztuka audialna i radiowa: VOL. III”.
Podczas tej edycji chcielibyśmy otworzyć dyskusję na temat gatunków radiowych, ich miejsca w przestrzeni medialnej, reprezentacji w Polsce i na świecie. Gatunki radiowe ulegają ciągłym przemianom, konwergencji, hybrydyzacji. Chcielibyśmy otworzyć dyskusję na temat współczesnego kształtu gatunków audialnych, historycznych wzorców gatunkowych oraz wyzwań, jakie współczesne media stawiają sztuce i informacji audialnej.

Zapraszamy badaczy zajmujących się takimi dziedzinami, jak: dziennikarstwo, medioznawstwo, filmoznawstwo, muzykologia, kulturoznawstwo.

Proponowane zagadnienia:
Genologia artystycznych form radiowych
Gatunki informacyjne i publicystyczne
Eksperymentalne i hybrydyczne gatunki radiowe
Etyka w publicystyce radiowej
Literackie korzenie form radiowych i współczesne związki literatury z radiem
Feature radiowy i reportaż radiowy – historia, tematyka, struktura i narracja
Literatura audialna
Nielinearna sztuka audialna
Sztuka audialna w Internecie i dawnych formach zapisu
Podcasting
Radio w ujęciu innych mediów
Radio w literaturze, filmie, sztukach wizualnych i grach
Radio w przyszłości: rozwój, wyzwania, perspektywy

Udział w konferencji jest bezpłatny, przyjmujemy zgłoszenia w języku polskim i angielskim.
Maksymalny czas wystąpienia: 20 minut.

Formularz zgłoszeniowy (z abstraktem do 250 słów) można wysyłać na adres mailowy: radioznawcy@gmail.com

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 10 marca 2019 roku. Informacja o przyjęciu referatu zostanie przesłana do 15 marca 2019 roku.