Wydarzenie minęło
Wydarzenia

MÓZG w DZiKu: SuperSam +1: Maja Ratkje & Piotr Pawlak

Data
czwartek, 8 listopada 2018

Godz.
20:00 – 23:00

Miejsce
DZiK
Belwederska 44A

godz. 20:00, wstęp 30 zł

[scroll down for English]

„SUPERSAM +1” to jeden z projektów realizowanych przez MÓZG WARSZAWA we współpracy z klubem DZiK. To pierwszy, z wielu wieczorów, zaplanowanych przez MÓZG, do realizacji w DZiKu w 2018 roku.

„SUPERSAM + 1” to cykl wystąpień mistrzowskich. Projekt koncentruje się głównie wokół muzyki, ale przewiduje też udział innych form wyrazu, takich jak: performance, multimedia, monodram. Podczas „SUPERSAM + 1” prezentowani są uznani artyści polscy i zagraniczni nastawieni na działania autorskie, eksperymentalne i innowacyjne.

„SUPER” w tytule oznacza, że program budowany będzie w oparciu o artystów uznanych – mistrzów. „SAM” mówi oczywiście o występie solowym, ale i o twórczym osamotnieniu. „+ 1” w tytule oznacza, że każdy wieczór uwieńczony jest występem w duecie. W większości przypadków artyści spotykają się na scenie po raz pierwszy.

MAJA SOLVEIG KJELSTRUP RATKJE
urodziła się w 1973 roku w Trondheim w Norwegii. Jest kompozytorką i aktywnym muzykiem. W 2000 roku ukończyła studia kompozytorskie na Norweskiej Akademii Muzycznej w Oslo. Ratkje jest aktywna jako wokalistka i artystka elektroniczna oraz inżynier. Występuje solo oraz w zespołach takich jak SPUNK czy BRAK RUG. Ratkje tworzy muzykę do filmu, tańca i teatru. Tworzy instalacje i bierze udział w rozmaitych projektach. Sztuka wizualna oraz tekst często stanowią element jej twórczości w instalacjach lub dziełach scenicznych. Razem z zespołem SPUNK stworzyła duże prace galeryjne. Stworzyła muzykę do audycji radiowej Elfriede Jelinek, a w 2003 roku zagrała w swojej własnej operze opartej na tekstach z biblioteki Nag Hammadi.

PIOTR PAWLAK
to gitarzysta i producent związany z trójmiejską sceną muzyczną. Zadebiutował pod koniec lat 80 w zespole Bielizna. Razem z Tymonem Tymańskim i Jackiem Olterem współtworzył zespół Kury i ich legendarny album „P.O.L.O.V.I.R.U.S.”. Współpracował z Mazzollem w formacji Arhythmic Memory. Od 1996 roku grał w zespole Łoskot. Współpracuje z Olo Walickim w ramach projektu Kaszëbë II oraz Antonim Gralakiem w YeShe. Komponował muzykę do teatru, filmu, baletu oraz widowisk multimedialnych. Wyprodukował kilkadziesiąt płyt różnych wykonawców, m.in. Ścianka, Kury, Łoskot, Kobiety, Tymon & Transistors, Pink Freud, Oczi Cziorne. Aktualnie gra w reaktywowanym Łoskocie oraz w zespole Rito, z którym nagrał płytę łączącą elementy noise, trans i muzyki rytualnej.

————————–————————–————–
[English]

“Supersam + 1” is a series of master performances. The project focuses mainly on music, however, it also includes other forms of expression such as: performance, multimedia, monodrama. “SUPERSAM + 1” will present respected Polish and foreign artists whose work is original, experimental and innovative.

“SUPER” in the title means that the programme will be based on renowned artists – masters. “SAM” (from Polish, means „alone”, „by himself/herself”) refers to the solo performances as well as the creative loneliness. “+ 1” in the title means that each evening will be crowned with a duo performance. In most cases, the artists will meet on stage for the first time.

MAJA SOLVEIG KJELSTRUP RATKJE
was born in 1973 in Trondheim, Norway. She is a composer and performer. She finished composition studies at the Norwegian State Academy of Music in Oslo in 2000. Ratkje is active as a singer/voice user and electronics performer and engineer, as a soloist or in groups such as SPUNK and BRAK RUG. Ratkje has performed her own music for films, dance and theatre, installations, and numerous other projects. Visual art or text material is often a part of her own work, in installations or staged works. She has made large gallery works with SPUNK, she has made music for a radio play by Elfriede Jelinek, and in 2003, she played a part in her own opera, based on the texts from the Nag Hammadi Library.

PIOTR PAWLAK
Piotr Pawlak is a guitarist and producer associated with the music stage of Tricity. He made his debut at the end of the 80’s in a band called Bielizna. He co-created the band Kury and their legendary album “P.O.L.O.V.I.R.U.S.” with Tymon Tymański and Jacek Olter. He cooperated with Mazzoll in Arhythmic Memory. He played in Łoskot band since 1996. He cooperates with Olo Walicki in the project Kaszëbë II and Antoni Gralak in YeShe. He composed music for theatre, film, ballet and multimedia shows. He produced several dozen albums of various artists such as Ścianka, Kury, Łoskot, Kobiety, Tymon & Transistors, Pink Freud, Oczi Cziorne. He currently plays in reactivated Łoskot band and in Rito band with whom he recorded an album that combines noise, trance and ritual music.