Wydarzenie minęło
Wydarzenia

MÓZG w DZiKu: SuperSam +1: Nicola Hein/Łukasz „twix” Jędrzejczak

Data
czwartek, 20 września 2018

Godz.
20:00 – 23:00

Miejsce
DZiK
Belwederska 44A

godz. 20:00, wstęp 30 zł

[scroll down for English]

„SUPERSAM +1” to jeden z projektów realizowanych przez MÓZG WARSZAWA we współpracy z klubem DZiK. To pierwszy, z wielu wieczorów, zaplanowanych przez MÓZG, do realizacji w DZiKu w 2018 roku.

„SUPERSAM + 1” to cykl wystąpień mistrzowskich. Projekt koncentruje się głównie wokół muzyki, ale przewiduje też udział innych form wyrazu, takich jak: performance, multimedia, monodram. Podczas „SUPERSAM + 1” prezentowani są uznani artyści polscy i zagraniczni nastawieni na działania autorskie, eksperymentalne i innowacyjne.

„SUPER” w tytule oznacza, że program budowany będzie w oparciu o artystów uznanych – mistrzów. „SAM” mówi oczywiście o występie solowym, ale i o twórczym osamotnieniu. „+ 1” w tytule oznacza, że każdy wieczór uwieńczony jest występem w duecie. W większości przypadków artyści spotykają się na scenie po raz pierwszy.

NICOLA L. HEIN
jest gitarzystą, artystą dźwiękowym i flozofem. Jest aktywny na niemieckiej i międzynarodowej scenie muzyki improwizowanej. Gra na gitarze rękami i kostką, a także wieloma różnymi przedmiotami: śrubami, linijką, wełną stalową, smyczkiem, papierem ściernym, magnesami i innymi. W rezultacie tworzy swój własny świat dźwięków, który wykorzystuje potencjał gitary jako źródła dźwięków. Ręczna kreacja jest bardzo istotnym elementem jego twórczości, która nigdy nie jest zakłócana przez efekty elektroniczne. Ponadto, sztuka dźwiękowa (instalacje dźwiękowe, instrumenty site-specifc, konceptualne kompozycje dla muzyków improwizujących itd.) oraz współpraca interdyscyplinarna (taniec, instalacja, video art itd.) stanowią dla niego bardzo istotny element twórczości poza grą na gitarze. Tutaj różne koncepcje ze świata flozofi (szczególnie Wittgenstein, Rorty, Heidegger itd.) współgrają z estetyką muzyczną i tworzą pole do dyskusji, które otwiera wiele możliwości artystycznych, które wykraczają poza standardowe praktyki muzyczne.

ŁUKASZ „TWIX” JĘDRZEJCZAK
to artysta dźwiękowy urodzony w 1985 roku w Bydgoszczy. Współtworzy takie zespoły, jak: T’ien Lai, Alameda 5 czy efemeryczny duet Mina. Gra na: syntezatorach, organach, samplerach, efektach, automatach perkusyjnych oraz perkusjonaliach. Od czasu do czasu jest także wokalistą i autorem tekstów piosenek. Kolekcjonuje stare nagrania z muzyką z Afryki oraz Azji. Interesuje go field recording. W 2017 roku wraz z Rafałem Kołackim oraz Elżbietą Schulz wydał kolekcję nagrań terenowych zarejestrowanych w Marrakeszu. Od 2016 roku zajmuje się także tworzeniem muzyki do spektakli teatralnych („Popołudnie Fauna” w reżyserii Dominiki Knapik, „Strach zżerać duszę” w reżyserii Agnieszki Jakimiak).

————————–————————–————–
[English]

“Supersam + 1” is a series of master performances. The project focuses mainly on music, however, it also includes other forms of expression such as: performance, multimedia, monodrama. “SUPERSAM + 1” will present respected Polish and foreign artists whose work is original, experimental and innovative.

“SUPER” in the title means that the programme will be based on renowned artists – masters. “SAM” (from Polish, means „alone”, „by himself/herself”) refers to the solo performances as well as the creative loneliness. “+ 1” in the title means that each evening will be crowned with a duo performance. In most cases, the artists will meet on stage for the first time.

NICOLA L. HEIN,
a guitarist, soundartist and philosopher, is a very active player on the German and international arena of improvised music. He plays the guitar with his hands and plectrum but also with a lot of diferent objects: screws, rulers, iron wool, violin bow, abrasive paper, magnets and many other objects which are part of his musical vocabulary. The result is his very own world of sounds, which is using the rich potential of the guitar as a creator of sounds. The manual creation is a very important character of this sound world, which never gets distorted by the use of electronic efects. Moreover soundart (sound installations, site specifc instruments, conceptual compositions for improvising musicians etc.) and the collaboration in diferent interdisciplinary settings (dance, installation, video art etc.) are an important focus of his art and form a second emphasis besides the work as a guitarist. Here diferent ideas from the world of philosophy (especially Wittgenstein, Rorty, Heidegger etc.) come into play with his musical aesthetics and form a discursive feld that opens up artistic possibilities that lie beyond the possibilities of common musical practice.

ŁUKASZ „TWIX” JĘDRZEJCZAK
is a sound artist born in 1985 in Bydgoszcz. He is a member of bands such as T’ien Lai, Alameda 5 or an ephemeral duo Mina. He plays synths, organs, samplers, effects, drum machines and percussions. From time to time he is also a singer and author of lyrics. He collects old record with music from Africa and Asia. He is interested in field recording. In 2017 together with Rafał Kołacki and Elżbieta Schulz he released a collection of field recordings from Marrakesh. Since 2016 he has been creating music for theatrical plays (“Popołudnie Fauna” directed by Dominika Knapik, “Strach zżerać duszę” directed by Agnieszka Jakimiak).