Wydarzenie minęło
Wydarzenia

MÓZG w DZiKu: SuperSam +1: Rashad Becker & Joanna Duda

Data
czwartek, 13 grudnia 2018

Godz.
20:00 – 23:59

Miejsce
DZiK
Belwederska 44A

„SUPERSAM +1” to jeden z projektów realizowanych przez MÓZG WARSZAWA we współpracy z klubem DZiK. To pierwszy, z wielu wieczorów, zaplanowanych przez MÓZG, do realizacji w DZiKu w 2018 roku.

„SUPERSAM + 1” to cykl wystąpień mistrzowskich. Projekt koncentruje się głównie wokół muzyki, ale przewiduje też udział innych form wyrazu, takich jak: performance, multimedia, monodram. Podczas „SUPERSAM + 1” prezentowani są uznani artyści polscy i zagraniczni nastawieni na działania autorskie, eksperymentalne i innowacyjne.

„SUPER” w tytule oznacza, że program budowany będzie w oparciu o artystów uznanych – mistrzów. „SAM” mówi oczywiście o występie solowym, ale i o twórczym osamotnieniu. „+ 1” w tytule oznacza, że każdy wieczór uwieńczony jest występem w duecie. W większości przypadków artyści spotykają się na scenie po raz pierwszy.

RASHAD BECKER
jest kompozytorem i muzykiem rezydującym w Berlinie. Jego kompozycje to wielopoziomowe narracje zamieszkałe przez zespoły sinicznych jednostek, niektóre z nich są próżne, inne nieśmiałe, niektóre agitują, a inne są gotowe się poddać. Często pojawia się tragi-komiczny akcent, jak np. kreskówkowa wersja czegoś, co mogłoby być rekwiem ze snu (lub równie dobrze tańcem płodności z innego wymiaru). Jego najnowsza twórczość obejmuje cykl „Traditional Music Of Notional Species” wydane w dwóch częściach oraz wieloczęściowe dzieło pt. „Based On A True Story”, które czerpie partytury ze zdarzeń z historii w tym kontekście w formie „sonicznej inscenizacji”. Rashad głównie działa jako artysta solowy jednak współpracuje na stałe z takimi artystami jak —, Moritz von Oswald oraz jest członkiem formacji Moleglove.

JOANNA DUDA
to pianistka, kompozytorka, artystka wizualna. Powołała do życia między innymi J=J, AuAuA i, całkiem niedawno, autorskie trio z Maksem Mucha na kontrabasie oraz Maksem Andrzejewskim na bębnach. Od ośmiu lat współpracuje z Wojtkiem Mazolewskim. Wykonuje także współczesną muzykę klasyczną z Lutosławski Piano Duo i Mischą Kozłowskim. Jest wielokrotną stypendystką Kulturalnego Miasta Gdańska, była nominowana do wielu nagród, m.in. TVP Gwarancje Kultury w kategorii Debiut Roku oraz do Plus Grand Prix Jazz Melomani w kategorii Nadzieja Melomanów. W twórczości solowej artystka porusza się na styku elektroniki i akustyki, improwizując w klasyczny sposób na fortepianie jak i włączając w to oryginalne brzmienia starannie przygotowanych sampli. Nie stroni także od brzmień syntetycznych. Joanna Duda ma na koncie setki koncertów w odsłonach solowych i zespołowych. Komponuje i produkuje muzykę do spektakli teatralnych (m.in. Krzysztof Garbaczewski, Teatr Amareya).

————————–————————–————–
[English]

“Supersam + 1” is a series of master performances. The project focuses mainly on music, however, it also includes other forms of expression such as: performance, multimedia, monodrama. “SUPERSAM + 1” will present respected Polish and foreign artists whose work is original, experimental and innovative.

“SUPER” in the title means that the programme will be based on renowned artists – masters. “SAM” (from Polish, means „alone”, „by himself/herself”) refers to the solo performances as well as the creative loneliness. “+ 1” in the title means that each evening will be crowned with a duo performance. In most cases, the artists will meet on stage for the first time.

RASHAD BECKER
is a composer and musician residing in Berlin. His compositions are multi-layered narratives populated by an ensemble of sonic entities; some are smug, some shy, some are agitators and others are ready to surrender. Often there’s a tragiccomical touch, like a cartoon version of what could be a requiem from a dream (or just as much as a fertility dance from another dimension). Recent works include the cycle “Traditional Music Of Notional Species” released across two volumes on PAN, and a multi-part work called “Based On A True Story” that derives scores from historical occurrences in a sort of “sonic staging” in this context, he is currently commissioned by New York-based ensemble Alarm Will Sound and Derlin string ensemble Kaleidoskop. Rashad is mainly active as a solo artist but fnds himself in a series of permanent collaborations alongside —, Moritz von Oswald and as a member of the formation Moleglove. Other and more sporadic collaborators have been Okkyung Lee, Andre Vida, Ashley Paul, and Valerio Tricoli.

JOANNA DUDA
is a pianist, composer and visual artist. She founded bands such as J=J, AuAuA and recently her own trio with Maks Mucha on double bass and Maks Andrzejewski on drums. She has been working with Wojtek Mazolewski for eight years. She also performs contemporary classical music with Lutosławski Piano Duo and Mischa Kozłowski. When she performs solo she plays at the junction of electronics and acoustic music, improvising on the piano in a classical way as well as introducing original sounds of carefully prepared samples. She does not shy away from synthetic sounds. Joanna has played hundreds of concerts solo or as a member of many bands. She also composes and produces music for theatre pieces (Krzysztof Garbaczewski or Teatr Amareya).