Wydarzenie minęło
Wydarzenia

MÓZG w DZiKu: SuperSam +1: Stian Westerhus & Jerzy Przeździecki

Data
czwartek, 15 listopada 2018

Godz.
20:00 – 23:00

Miejsce
DZiK
Belwederska 44A

„SUPERSAM +1” to jeden z projektów realizowanych przez MÓZG WARSZAWA we współpracy z klubem DZiK.
„SUPERSAM + 1” to cykl wystąpień mistrzowskich. Projekt koncentruje się głównie wokół muzyki, ale przewiduje też udział innych form wyrazu, takich jak: performance, multimedia, monodram. Podczas „SUPERSAM + 1” prezentowani są uznani artyści polscy i zagraniczni nastawieni na działania autorskie, eksperymentalne i innowacyjne.„SUPER” w tytule oznacza, że program budowany będzie w oparciu o artystów uznanych – mistrzów. „SAM” mówi oczywiście o występie solowym, ale i o twórczym osamotnieniu. „+ 1” w tytule oznacza, że każdy wieczór uwieńczony jest występem w duecie. W większości przypadków artyści spotykają się na scenie po raz pierwszy.

STIAN WESTERHUS
urodzony w 1979 roku, już od 10 lat stopniowo przekracza wszelkie granice gry na gitarze. Podchodzi do gry na instrumencie w sposób bardzo intymny, prawie jakby była częścią jego samego. Jego ekspresywne granie burzy ramy gry na instrumencie jakim jest gitara elektryczna i nagina zasady muzyki, zarówno podczas występów solowych jak i w zespole. Jest gitarzystą, który czuje się swobodnie improwizując, a czasem brzmi bardziej jak maszyna niż człowiek. Westerhus łączy ze sobą zniekształcone dźwięki tworząc rytmiczną plątaninę, która zdumiewa i frapuje. Jego poszukiwania nowych dźwięków polegają na odnajdywaniu kolejnych sposobów wyrazu. Kiedy szarpie struny jego instrument śpiewa przeszywając powietrze tak, jak światło księżyca przenika mrok.

JERZY PRZEŹDZIECKI
to warszawski producent elektroniki, który swoją przygodę rozpoczął w 1983 roku. Zawsze trzyma się z dala od utartych formuł i zaskakuje swoim brzmieniem. Muzyka nie ma dla niego granic. Występował na Warszawskiej Jesieni i na największych festiwalach muzyki elektronicznej. Balansując na styku gatunków od lat szlifuje swój oryginalny, muzyczny język. W jego twórczym procesie zawsze pierwsza jest improwizacja, z której wyłania się esencja muzycznej struktury. Eksperymentuje i nie stroni od pracy z innymi artystami. Grał wspólnie z Krzysztofem Knittlem, Jerzym Mazzollem czy Andrzejem Karałowem, z którym ostatnio nagrał album dla warszawskiej wytwórni Requiem Records. Jest pierwszym polskim artystą, którego utwór został wykorzystany przez Depeche Mode w ich światowym turnee. Jest drugim polskim artystą, który wydał utwory na legendarnej wytwórni Cocoon Records prowadzonej przez Svena Vatha.

————————–————————–————–
[English]

“Supersam + 1” is a series of master performances. The project focuses mainly on music, however, it also includes other forms of expression such as: performance, multimedia, monodrama. “SUPERSAM + 1” will present respected Polish and foreign artists whose work is original, experimental and innovative.

“SUPER” in the title means that the programme will be based on renowned artists – masters. “SAM” (from Polish, means „alone”, „by himself/herself”) refers to the solo performances as well as the creative loneliness. “+ 1” in the title means that each evening will be crowned with a duo performance. In most cases, the artists will meet on stage for the first time.

STIAN WESTERHUS
born in 1979, has been pushing the boundaries with his guitar for the last ten years. Intimately playing the guitar, like a part of his own body, Stian’s expressive playing breaks down the barriers of the electric guitar and bends music, whether it is on his own as a solo performer or with others. He’s a player that can snuggle comfortably with the improv crowd and he can sound more like a machine than man. He webs sandblasted misshapes into a rhythmic weave, which is intricately bafing. His pursuit of new sound is more about fnding expressive possibilities than an end in itself: when he rips it in the upper register, his instrument sings, piercing through the murk like moonlight on the fens.

JERZY PRZEŹDZIECKI
is a Warsaw based electronic music producer and his journey started in 1983. He keeps away from clichés and amazes with sound. To him, music has no limits. He performed on Warszawska Jesień and on the biggest electronic music festivals. He balances on the junction of genres and has been developing his own musical language for many years. His creative process always begins with improvisation, which reveals the essence of the musical structure. He experiments and does not shy away from working with other artists. He played with Krzysztof Knittel, Jerzy Mazzoll or Andrzej Karałow. With the latter, he recently recorded an album for a Warsaw based label Requiem Records. He is the first Polish artist, whose piece was used by Depeche Mode in their worldwide tour. He is the second Polish artist, whose records were released by Sven Vath’s legendary Cocoon Records label.