Wydarzenie minęło
Wydarzenia

Niewyczerpalność / Inexhaustibility – Alessandro Bosetti

Data
sobota, 9 czerwca 2018

Godz.
19:00 – 20:00

Miejsce
Galeria Bunkier Sztuki
Plac Szczepański 3a

[For English scroll down]

Alessandro Bosetti
„Plane/Talea” (2016–)
Projekt „Plane/Talea” stanowi wyraz zainteresowań artysty wokalną muzyką polifoniczną. Jego celem jest stworzenie „chóru niemożliwego” w wyniku samplowania tysięcy próbek głosowych i przeobrażania ich w rodzaj polifonicznych tekstur. Poszczególne głosy, które stanowią budulec utworów, są rozbijane na drobne cząstki, a następnie układane w większe partie, cechujące się takim stopniem skomplikowania, że tradycyjny chór nie mógłby ich zaśpiewać.

Alessandro Bosetti – kompozytor, performer i artysta dźwiękowy. Większość jego prac odnosi się do kwestii muzyczności języka mówionego i dźwiękowych aspektów komunikacji werbalnej, zwłaszcza nieporozumień i problematyki tłumaczenia. Znacząca część jego utworów to kompozycje na głos i elektronikę. Komponował na zamówienie m.in. GRM w Paryżu, Roulette czy The Stone w Nowym Jorku, Cafe OTO w Londynie, WDR Studio Akustische Kunst w Kolonii czy Deutschland Radio Kultur w Berlinie, a także innych instytucji w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych. W ostatnich latach został uhonorowany takimi nagrodami jak Phonurgia Nova (2012), IDAF (2013) i Ars Acustica (2015).

Występ w ramach projektu wystawienniczego „Niewyczerpalność”
Miejsce: Galeria Dolna
Wstęp bezpłatny
___________________

„Niewyczerpalność” to projekt wystawienniczy mający na celu wypracowanie hybrydycznej formuły prezentacji dźwięku w galerii, która nie wpisywałaby się w ramy zinstytucjonalizowanego sound artu, ale raczej dokonywałaby pogłębionej rewizji takich konwencji jak koncert, performans i environment. Działania te mają doprowadzić do obsadzenia widza-słuchacza w roli sprawczego podmiotu, a zarazem możliwie najpełniej wyeksponować afektywne właściwości przestrzeni galeryjnej.
Pojęciem wyznaczającym sferę kontekstową całego przedsięwzięcia jest przestrzeń wraz z praktykami związanymi z jej opisem i użytkowaniem. Dla potrzeb wystawy galeria została poddana specjalnej aranżacji, która pozwala na znaczące poszerzenie jej zakresu funkcjonalnego. Rezultatem tego procesu jest środowisko podatne na nieustanne modyfikacje, w którym poszczególne elementy nie są w pełni zdefiniowane, lecz pozostawiają użytkownikom swobodę w określeniu ich przeznaczenia. Tak przygotowane otoczenie ma stanowić pole do eksperymentów muzycznych, które będą polegały na radykalnym przekształceniu sytuacji scenicznej.

Więcej o wystawie: http://bunkier.art.pl/?wystawy=niewyczerpalnosc

Pozostałe występy w ramach projektu wystawienniczego „Niewyczerpalność”:
23.06 (sobota), godz. 19 – Yun Ingrid Lee

***

Alessandro Bosetti
„Plane/Talea”, (2016–)
The „Plane/Talea” project is the result of the artist’s interest in vocal polyphonic music. His goal is to create an „impossible choir” by sampling thousands of voice samples and transforming them into polyphonic textures. The individual voices, which are the building blocks of the work, are broken up into small particles, and then put into larger parts, characterized by such a degree of complexity that a traditional choir would not be able to sing them.

Alessandro Bosetti – composer, performer and sound artist. Most of his works deal with the musicality of spoken language and auditory aspects of verbal communication, especially misunderstandings and translation problems. A significant number of his works are compositions for voice and electronics. He has received comissions from institutions such as GRM in Paris, Roulette and The Stone in New York, OTO Cafe in London, WDR Studio Akustische Kunst in Cologne and Deutschland Radio Kultur in Berlin as well as other institutions in Europe, Asia and the United States. In recent years, he has been honored with awards such as Phonurgia Nova (2012), IDAF (2013) and Ars Acustica (2015).

Event is a part of the exhibition „Inexhaustibility”
Location: Lower Gallery
Admission free
________________
More information about the exhibition „Inexhaustibility”: http://bunkier.art.pl/?wystawy=inexhaustibility&lang=en

Schedule of next performances:
Saturday, 23rd June, 7 p.m. – Yun Ingrid Lee