Wydarzenie minęło
Wydarzenia

Niewyczerpalność / Inexhaustibility – Ryoko Akama

Data
czwartek, 10 maja 2018

Godz.
18:00 – 20:00

Miejsce
Galeria Bunkier Sztuki
Plac Szczepański 3a

[For English scroll down]

godz. 18
Spotkanie z Ryoko Akamą i prezentacja „mumei edition SIX”

godz. 19
Ryoko Akama, „odds and ends” (2018)

Działanie site-specific zmierzające do zniesienia granicy między tradycyjną formułą koncertu a rzeźbą dźwiękową, badające architektoniczne właściwości przestrzeni przekształcane w element żywego doświadczenia.

Ryoko Akama – kompozytorka i artystka dźwiękowa, która w swojej działalności porusza problematykę ciszy, percepcji przestrzeni i czasu, niestandardowej notacji muzycznej. Jako dawna studentka Éliane Radigue wyraźnie nawiązuje do tradycji redukcjonistycznych oraz kontemplacyjnych doświadczeń dźwiękowych. Podczas występów używa niepozornych obiektów codziennego użytku (takich jak butelki lub papierowe balony), tworząc drobne zdarzenia uosabiające założenia estetyki small music. Prowadzi wytwórnię płytową Melange Edition, a także Mumei Publishing – wydawnictwo zajmujące się upowszechnianiem partytur tekstowych.

Wydarzenie jest częścią projektu wystawienniczego „Niewyczerpalność”
Miejsce: Galeria Dolna
Wstęp bezpłatny
__________________

„Niewyczerpalność” to projekt wystawienniczy mający na celu wypracowanie hybrydycznej formuły prezentacji dźwięku w galerii, która nie wpisywałaby się w ramy zinstytucjonalizowanego sound artu, ale raczej dokonywała pogłębionej rewizji takich konwencji jak koncert, performans i environment. Działania te mają doprowadzić do obsadzenia widza-słuchacza w roli sprawczego podmiotu, a zarazem możliwie najpełniej wyeksponować afektywne właściwości przestrzeni galeryjnej.

Pojęciem wyznaczającym sferę kontekstową całego przedsięwzięcia jest przestrzeń wraz z praktykami związanymi z jej opisem i użytkowaniem. Dla potrzeb wystawy galeria została poddana specjalnej aranżacji, która pozwala na znaczące poszerzenie jej zakresu funkcjonalnego. Rezultatem tego procesu jest środowisko podatne na nieustanne modyfikacje, w którym poszczególne elementy nie są w pełni zdefiniowane, lecz pozostawiają użytkownikom swobodę w określeniu ich przeznaczenia. Tak przygotowane otoczenie ma stanowić pole do eksperymentów muzycznych, które będą polegały na radykalnym przekształceniu sytuacji scenicznej.

Więcej o wystawie: http://bunkier.art.pl/?wystawy=niewyczerpalnosc

Pozostałe występy w ramach projektu wystawienniczego „Niewyczerpalność”:
26.05 (sobota), godz. 19 – Koen Nutters
9.06 (sobota), godz. 19 – Alessandro Bosetti
23.06 (sobota), godz. 19 – Yun Ingrid Lee

***
6 p.m.
Meeting with Ryoko Akama, presentation of “mumei edition SIX”

7 p.m.
Ryoko Akama, “odds and ends” (2018)

A site-specific work aimed at eliminating of the boundary between the traditional concert formula and sound sculpture, exploring the architectural properties of space transformed into an element of living experience.

Ryoko Akama – a composer and sound artist, who in her activity raises the problem of silence, the perception of space and time, and non-standard musical notation. As a former student of Éliane Radigue, she clearly refers to reductionist tradition and contemplative sound experience. During performances, she uses inconspicuous everyday objects (such as bottles or paper balloons), creating small events that embody the aesthetic assumptions of “small music”. She runs the record label Melange Edition, and also Mumei Publishing – a publishing house dealing with the dissemination of text scores.

Event is a part of the exhibition “Inexhaustibility”
Location: Lower Gallery
Admission free
________________

More information about the exhibition “Inexhaustibility”: http://bunkier.art.pl/?wystawy=inexhaustibility&lang=en

Schedule of next performances:
Saturday, 26th May, 7 p.m. – Koen Nutters
Saturday, 9th June, 7 p.m. – Alessandro Bosetti
Saturday, 23rd June, 7 p.m. – Yun Ingrid Lee