Wydarzenia

Niewyczerpalność / Inexhaustibility – Yun Ingrid Lee

Data
sobota, 23 czerwca 2018
Godz.
18:00 – 20:00

Wstęp wolny

Miejsce
Galeria Bunkier Sztuki
Plac Szczepański 3a
Kraków
(mapa)

facebook

Wydarzenie minęło
[For English scroll down]

godz. 18
spotkanie z Yun Ingrid Lee

godz. 19
Yun Ingrid Lee
„Loss, Dust, Noise” (2016)
„Only Edison Could Speak to the Dead” (2015)

Rozszerzona wersja performatywnego wykładu „Loss, Dust, Noise” dotyczy zagadnienia technologii rejestrowania dźwięku oraz zjawisk (psycho)akustycznych w kontekście zmian tożsamości. Artystka koncentruje się na tym, jak te elementy odwołują się do rozpadu granic w warstwach szumu, jednocześnie prowadząc intertekstualny dialog z twórczością Alvina Luciera.
„Only Edison Could Speak to the Dead” to performans dźwiękowy, którego założenia oparte są na dialektyce ciszy i hałasu. Do stworzenia wielowarstwowej, polirytmicznej kompozycji zostaną wykorzystane specjalne płyty winylowe, na których nie utrwalono żadnych dźwięków, papier ścierny oraz zestaw przenośnych gramofonów.

Yun Ingrid Lee – artystka i kompozytorka pochodząca z Hongkongu. Jej prace dotyczą zjawisk akustycznych i technologii medialnych, koncentrując się na analizie stosunków władzy oraz takich zagadnieniach jak hybrydyczność, porażka czy zbiorowe praktyki słuchania. Wydaje swoją muzykę nakładem wytwórni płytowych Another Timbre, Innova Recordings i The Lab. Jest też autorką cyfrowej publikacji pt. „Poetics and Politics of Erasure”, która została udostępniona na portalu oneacre.online.
Występ w ramach projektu wystawienniczego „Niewyczerpalność”
Miejsce: Galeria Dolna
Wstęp bezpłatny
___________________

„Niewyczerpalność” to projekt wystawienniczy mający na celu wypracowanie hybrydycznej formuły prezentacji dźwięku w galerii, która nie wpisywałaby się w ramy zinstytucjonalizowanego sound artu, ale raczej dokonywałaby pogłębionej rewizji takich konwencji jak koncert, performans i environment. Działania te mają doprowadzić do obsadzenia widza-słuchacza w roli sprawczego podmiotu, a zarazem możliwie najpełniej wyeksponować afektywne właściwości przestrzeni galeryjnej.
Pojęciem wyznaczającym sferę kontekstową całego przedsięwzięcia jest przestrzeń wraz z praktykami związanymi z jej opisem i użytkowaniem. Dla potrzeb wystawy galeria została poddana specjalnej aranżacji, która pozwala na znaczące poszerzenie jej zakresu funkcjonalnego. Rezultatem tego procesu jest środowisko podatne na nieustanne modyfikacje, w którym poszczególne elementy nie są w pełni zdefiniowane, lecz pozostawiają użytkownikom swobodę w określeniu ich przeznaczenia. Tak przygotowane otoczenie ma stanowić pole do eksperymentów muzycznych, które będą polegały na radykalnym przekształceniu sytuacji scenicznej.
Więcej o wystawie: http://bunkier.art.pl/?wystawy=niewyczerpalnosc

***
6 p.m.
Meeting with Yun Ingrid Lee

7 p.m.
Yun Ingrid Lee
„Loss, Dust, Noise” (2016)
„Only Edison Could Speak to the Dead” (2015)

The extended version of the performative lecture „Loss, Dust, Noise” concerned with sound recording technology and (psycho) acoustic phenomena in the context of identity changes. The artist focuses on how these elements relate to the breakdown of boundaries in the layers of noise, while at the same time leading an intertextual dialogue with the work of Alvin Lucier.

„Only Edison Could Speak to the Dead” is a sound performance whose assumptions are based on the dialectics of silence and noise. To create a multi-layered, polyrhythmic composition, special vinyl records will be used, on which no sound has been fixed, along with sandpaper and a set of turntables.

Yun Ingrid Lee – an artist and composer originating from Hong Kong. Her work concerns acoustic phenomena and media technologies, focusing on the analysis of power relations and such issues as hybridity, failure and collective listening practices. She publishes her music on the record labels Another Timbre, Innova Recordings and The Lab. She is also the author of a digital publication entitled “Poetics and Politics of Erasure”, which was published on the oneacre.online portal.

Event is a part of the exhibition „Inexhaustibility”
Location: Lower Gallery
Admission free
________________

More information about the exhibition „Inexhaustibility”: http://bunkier.art.pl/?wystawy=inexhaustibility&lang=en