Wydarzenie minęło
Wydarzenia

Ø Operze – dyskusja w ramach 5. Festiwalu Oper Współczesnych+

Data
czwartek, 30 listopada 2017

Godz.
12:00 – 13:00

Miejsce
Opera Wrocławska
Świdnicka 35

“Festiwal oper współczesnych” – jest co najmniej kilka przeglądów tego typu w Europie: Biennale w Monachium, NODO w Ostrawie czy właśnie ten we Wrocławiu. O ile pierwsze słowo jest w miarę precyzyjne, pozostałe dwa oznaczają zbiór bez granic albo oksymoron. Udział partii wokalnej czy sceniczna forma prezentacji nic nie oznaczają, a samo słowo „opera” staje się obecnie bardziej marketingowym hasłem i instytucjonalną nobilitacją. Podczas dyskusji postaramy się na przykładzie najciekawszych trendów – opery-instalacji, opery krytycznej, norweskiej opry i teatru muzycznego – zastanowić nad tym, jakimi narzędziami dysponują krytyk i widz w spotkaniu z tak radykalnymi propozycjami.