Wydarzenia

Paula – Asger Thomsen / Ignacio Córdoba – koncert

Data
niedziela, 11 lutego 2018
Godz.
19:00 – 20:00

Wstęp wolny

Miejsce
Kolonia Artystów
Grunwaldzka 51 (dawna Morska)
Gdansk
(mapa)

facebook

Wydarzenie minęło

PAULA / koncert
11.02.2018 / niedziela
start 20:00
bilety: 10 / 20 pln
______________________________________________________

PAULA to duet Asgera Thomsena (DK) i Ignacio Córdoba (SP), grających jazz, muzykę elektroniczną, ambient, muzykę konkretną, medytacyjną i cichą. Paula to kobiecy Pablo i dosłownie znaczy po hiszpańsku „mały”, co jest najlepszym sposobem na opisanie ich brzmienia. Cicha muzyka, która zmusza publiczność do głębokiego słuchania. To będzie ich pierwsza europejska trasa z okazji ich debiutanckiej płyty.

PAULA LIVE VIDEO TEASER:
www.ignaciocordoba.bandcamp.com/album/fuego-trans-soma-punctum-live-split

IGNACIO CORDOBA jest hiszpańskim muzykiem pochodzącym z Kopenhagi. Ignacio poświęcił swoją twórczość specyficznemu instrumentowi „La Caja” – starej maszynie do kalibrowania sprzętu, który wykorzystuje, by wprowadzić odbiorców w podwodne dźwięki, żywe atmosfery i melancholijne syreny, poprzez wysoce emocjonalne i wywołujące trans melodie.
Jego solowy projekt Fuego w ramach orkiestrowego projektu był od 2011 roku aktywny w różnych składach (od solo lub duetu do kwintetu), z dwiema samodzielnie wydanymi płytami, kasetą magnetofonową wydaną przez MAGIA recs. i pokazywał go w całej Hiszpanii i podczas 5-ciu europejskich wycieczek po 17 krajach.

ASGER THOMSEN to muzyk i kompozytor z Kopenhagi. Początkowo pracował jako kontrabasista i kompozytor muzyki improwizowanej.Thomsen stał się rozpoznawalnym improwizatorem na scenie kopenhaskiej i można go usłyszeć w wielu różnych kontekstach, od alternatywnego popu po eksperymentalny jazz i awangardę. Prowadzi lub współprowadzi projekty takie jak Den Polyvalente Hjelm, Sroka i Konkyhlie.
Kształcił się w Syddansk Musikkonservatorium, Esbjerg oraz w Rythmic Music Conservatory w Kopenhadze (Music Performance Master’s Degree). Studiował m.in. z Sørenem Kjærgaardem, Thommym Anderssonem, Adamem Pultzem Melbye. Koncertował w Danii, Niemczech, Polsce, Indonezji, Malezji, Singapurze i USA.

______________________________________________________

PAULA is the duo of Asger Thomsen (DK) and Ignacio Córdoba (SP) melting jazz, electronic music, ambient, musique concréte, meditation and silence. Paula is the female of Pablo and literally means in spanish „small”, which is perhaps the best way to describe their sound. Quiet music that forces audiences to listen deeply to fleeting atmospheres. This will be their first european tour in celebration of their debut LP.

PAULA LIVE VIDEO TEASER:
https://ignaciocordoba.bandcamp.com/album/fuego-trans-soma-punctum-live-split

IGNACIO CORDOBA is a Copenhagen-based spanish musician offspring of the first electronic music traditions ala BBC Radiophonic Workshop or Elianne Radigue. Ignacio devotes himself to „La Caja” – an old machine for calibrating equipment that he uses to get us into underwater sounds, bubbly atmospheres and melancholic mermaid calls through highly emotional and trance-inducing tunes.

His solo orchestral project Fuego project has been active in different line-ups (from solo or duo up to quintet) since 2011, with two self-released records, a cassette tape through MAGIA recs. and shows all over Spain and 5 european tours through 17 countries.

ASGER THOMSEN is a musician and composer from Copenhagen, Denmark. Primarily working as a double bass player and composer of improvised music with and without notated material. Thomsen has established himself as a strong improvisor in the Copenhagen scene and can be heard in many different contexts spanning from alternative pop to free/experimental jazz and avant-garde. Leading or co-leading projects such as Den Polyvalente Hjelm, Magpie and Konkyhlie.

Educated at Syddansk Musikkonservatorium, Esbjerg (bachelor) and at Rythmic Music Conservatory in Copenhagen (Music Performance Master’s Degree). Studied with Søren Kjærgaard, Thommy Andersson, Adam Pultz Melbye among others. Toured in Denmark, Germany, Poland, Indonesia, Malaysia, Singapore, and USA.

tickets: 10/20 pln