Wydarzenie minęło
Wydarzenia

Shapla Salique (Bangladesz) w TR Warszawa

Data
czwartek, 21 grudnia 2017

Godz.
20:00 – 22:00

Miejsce
TR Warszawa
ul. Marszałkowska 8

[Please scroll down for English]

SHAPLA SALIQUE

Charyzmatyczna artystka o niskim, głębokim głosie i niepowtarzalnym stylu. W swojej twórczości sięga po tradycyjną muzykę bengalską, którą w sposób niezwykle wysmakowany łączy z jazzem i soulowymi wibracjami, przedstawiając nowemu pokoleniu publiczności popadający w zapomnienie lokalny folklor. Inspiruje się pieśniami Baulów, wędrownych mistyków, bożych szaleńców, wykonujących niezwykle emocjonalne utwory, wyrażające duchowe spełnienie i mistyczne doświadczenia.
Podążając drogą Baulów, Shapla Salique w melodyjnej, transowej formie prezentuje miłosne pieśni, którym towarzyszy tradycyjne, bangladeskie instrumentarium (tabla, harmonium, ektara) oraz smooth-jazzowe brzmienie kontrabasu, perkusji, gitary akustycznej i saksofonu.
Tradycje ludowe i ustne od wieków kształtują kulturę bengalską, a pieśni Baula Lalona, XVIII wiecznego świętego, mistyka, fakira, wpłynęły na tożsamość etniczną Bengalijczyków, będącą synkretyzmem kultur buddyjskich, hinduistycznych i islamskich, połączeniem humanizmu z korzenną obyczajowością. Jak pisał Grotowski, zafascynowany tradycją Baulów, idą oni za wezwaniem serca, wolni jak wiatr, nieskrępowani przynależnością społeczną i religijną; wyruszają w samotną wędrówkę, śpiewając światu o miłości.
Shapla Salique pełnymi garściami czerpie ze swojego kulturowego dziedzictwa, ratując od zapomnienia sufickie pieśni i lokalną poezję. Artystka urodziła się w Sylhet, mieście w północno-wschodnim Bangladeszu, uważanym za przystań poetów i filozofów. Pod koniec lat osiemdziesiątych przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii, aby dołączyć do swojej rodziny. Tam wychowała się wśród społeczności bengalskiej na East End w Londynie. Jej rodzina od pokoleń zajmowała się muzyką tradycyjną, Shapla miała więc od zawsze w swym najbliższym otoczeniu śpiewaków i instrumentalistów, co bez wątpienia wpłynęło na jej artystyczną karierę.
Obecnie koncertuje na całym świecie w towarzystwie międzynarodowych muzyków. W roku 2016 ukazał się jej debiutancki album „No Boundaries”.

Bilety: www.piecsmakow.pl/film.do?id=430&mid=934

SHAPLA SALIQUE

A charismatic artist with a deep, low voice and a unique style. The artist employs traditional Bengali music to create its most refined combinations with jazz and soul vibrations, introducing the new generations of audiences to the somehow forgotten local folklore. Her work is rooted in the songs of Bauls, nomadic mystics, god’s madcaps, performing extremely emotional pieces, expressing spiritual fulfillment and mystical experiences.
Following the Bauls’ footsteps, Shapla Salique uses a melodic, trans form to present love songs accompanied by traditional, Bangladeshi instruments (tabla, harmonium, ektara) and the smooth-jazz sounds of double bass, drums, acoustic guitar and saxophone.
For centuries, Bengali culture has been shaped by oral and folk traditions. The songs of Baul Lalon, the 18th century eternal saint, mystic and fakir, had an impact on the Bengali ethnic identity – a syncretism of Buddhist, Hindu and Islam cultures, a combination of humanism and indigenous customs. Grotowski, fascinated by the Baul tradition, wrote that they follow the call of their heart, free as the wind, unrestricted by religious or social affiliation. They embark on a lone journey, singing about love to the world.
Shapla Salique draws inspiration from her cultural heritage, saving Sufi songs and local poetry from oblivion. The artist was born in Sylhet, a city in North East Bangladesh, the safe haven for poets and philosophers. In the late 1980s, she emigrated to Great Britain, to join her relatives. She grew up in a Bengali community in London’s East End. Her family has been involved in traditional music for generations, so Shapla was always surrounded by singers and instrumentalists, which clearly had an impact on artistic career.
Now she tours all over the world with international musicians. In 2016, she released her debut album “No Boundaries.”

Tickets: piecsmakow.pl/film.do?id=430&mid=934