Wydarzenie minęło
Wydarzenia

Spektakl „not only Futurists”

Data
niedziela, 15 grudnia 2019

Godz.
19:00 – 21:00

Miejsce
Mazowiecki Instytut Kultury
Elektoralna 12

SCROLL DOWN FOR ENGLISH
——————————————————–

15 GRUDNIA (ndz.) godz. 19:00

NOWE FORMY TEATRU

Spektakl „not only FUTURISTS”

Trailer: https://youtu.be/j7WN5XI-B-s

Produkcja: Futurists Foundation / Holandia

Czas trwania: 60 min.
(spektakl grany jest w jęz. angielskim z napisami w jęz. polskim)

Po spektaklu zapraszamy na spotkanie z twórcą Jerzym Bielskim

Na cztery głosy, elektronikę na żywo, fortepian preparowany, perkusję i perkusjonalia, wideo i audio kwadrofoniczne.

Wstęp biletowany. Bilety do nabycia na:
www.bilety.mik.waw.pl
https://bilety.mik.waw.pl/artist/view/id/16744
www.ewejsciowki.pl
https://ewejsciowki.pl/warszawa/repertuar?query=not+only+futurists

Projekt teatru muzycznego mający na celu inscenizację poezji, manifestów i innych pism włoskich, rosyjskich i polskich futurystów z początku XX wieku, a także pisarza anty-futurysty S.I. Witkiewicza. Odtworzenie rewolucyjnego ducha ich oryginalnych brzmień było jednak tylko punktem wyjścia lub pretekstem do bliższego przyjrzenia się współczesnemu społeczeństwu przez pryzmat często radykalnej ideologii i estetyki futuryzmu.

Autorzy tekstów:
Filippo Tommaso Marinetti
Luigi Russolo
Tytus Czyżewski
Stanisław Ignacy Witkiewicz
Jerzy Bielski
Aarseni Avraamov
Dziga Vertov

„Ten wyjątkowy koncert autorstwa Jerzego Bielskiego łączy (nie-)muzykę z przedstawieniem teatralnym, zapewniając godzinną (artystyczną) lekcję historii z poczuciem humoru (…)

[Futuryści to] grupa nieustraszonych myślicieli, którzy obnażają nasze wspólne szaleństwo, naszą gotowość do rzucenia się do walki bez zwracania uwagi na wynik. (…)

Nie są uroczy, nawet nie starają się być mili. Są głośni, zuchwali, nie biorą jeńców. Przynieśli złotą rybkę i mają misję, aby pokazać nam, że mamy problem, a będzie tylko gorzej.”
– The Critter (Republika Południowej Afryki, Steve Kretzmann, 13 września 2015)

Nagrody:
Gold Award, Amsterdam Fringe Festival 2015

Twórcy:
Koncepcja, muzyka, reżyseria: Jerzy Bielski (PL / NL)
Współpraca reżyserska: Laura Jakschas (DE)
Doradztwo techniczne, maszyny: Felix Bousies (UK / BE)

Wykonawcy:
Głos / ruch: Pia Podgornik (SI), Matthias Sigurdsson (IS), Olga Siemieńczuk (DE/PL), Jerzy Bielski (NL/PL)
Fortepian preparowany / elektronika na żywo: Panos Iliopoulos (GR)
Elektronika na żywo / syntezatory / Audio: Akim Moiseenkov (NL)
Perkusja: Olaf Rykała (PL)
Wideo / Maszyny: Tatiana Rosa (PR)
Oświetlenie: Piotr Szatyłowicz
Wyświetlanie napisów: Maciej Zalewski

Wybrane pokazy spektaklu:
Gaudeamus Muziekweek, Amsterdam Fringe Festival, National Arts Festival (South Africa), Café OTO (London), Theater Bellevue, Theater Kikker, RASA (Utrecht)

—————————————————–
ENGLISH:

15 DECEMBER (Sunday) 19:00

NOWE FORMY TEATRU

Performance „not only FUTURISTS”

Trailer: https://youtu.be/j7WN5XI-B-s

Production: Futurists Foundation / Netherlands

Duration: 60 min.
(performed in English with Polish subtitles)

After the performance we invite you to a meeting with the theatre maker Jerzy Bielski

For four voices, live electronics, prepared piano, percussion and percussion, video and quadraphonic audio.

Tickets available at:

www.bilety.mik.waw.pl
https://bilety.mik.waw.pl/artist/view/id/16744
www.ewejsciowki.pl
https://ewejsciowki.pl/warszawa/repertuar?query=not+only+futurists

Music theatre project with the aim of staging the poetry, manifestos and the other writings of the Italian, Russian and Polish Futurists from the early 20th century (as well as the anti-Futurist writer, S.I. Witkiewicz, from the same period). Recreating the revolutionary spirit of their original performances was, however, only a starting point or a pretext to have a much closer look at our contemporary society through the 'prism’ of the Futurists’ often radical ideology and aesthetics.

Texts by:
Filippo Tommaso Marinetti
Luigi Russolo
Tytus Czyżewski
Stanisław Ignacy Witkiewicz
Jerzy Bielski
Aarseni Avraamov
Dziga Vertov

„This exceptional concert conceived by Jerzy Bielski combines (non) music and theatrical performance to provide an hour-long (art) history lesson laced with humour (…)

[Futurists is] a group of fearless thinkers who expose our common madness, our willingness to rush headlong into the fray without heeding the outcome.

They are not cute, they don’t even try to be nice. They are loud, they are brash, they take no prisoners. They brought a goldfish and they’re on a mission to show us that we have a problem, and it’s only going to get worse.”
– The Critter (South Africa, Steve Kretzmann, 13 september 2015)

Awards:
Gold Award, Amsterdam Fringe Festival 2015

Creative team:
Concept, music, stage direction: Jerzy Bielski (PL / NL)
(End) stage direction: Laura Jakschas (DE)
Production: Jerzy Bielski (PL / NL)
Technical advice, machines: Felix Bousies (UK / BE)

Performers:
Voice/movement: Pia Podgornik (SI), Matthias Sigurdsson (IS), Olga Siemieńczuk (DE/PL), Jerzy Bielski (NL/PL)
Pre-pared piano / live electronics: Panos Iliopoulos (GR)
Audio / live electronics / synths: Akim Moiseenkov (NL)
Drums: Olaf Rykała (PL)
Video / machines operation: Tatiana Rosa (PR)
Lights: Piotr Szatyłowicz
Subtitles screening: Maciej Zalewski

Some of the previous performances:
Gaudeamus Muziekweek, Amsterdam Fringe Festival, National Arts Festival (South Africa), Café OTO (London), Theater Bellevue, Theater Kikker, RASA (Utrecht), Ctrl+N Festival (Amsterdam)