Wydarzenie minęło
Wydarzenia

Spółdzielnia Muzyczna contemporary ensemble | „Vie et Passion du Christ”

Data
sobota, 31 sierpnia 2019

Godz.
20:00 – 22:00

Miejsce
Cricoteka - Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora
Nadwiślańska 2-4

 

 

Piotr Peszat, Vie et Passion du Christ
na zespół kameralny, live-electronics i wideo
Spółdzielnia Muzyczna contemporary ensemble
31.08.2019, 20:00
Cricoteka – Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora

W krakowskiej Cricotece 31 sierpnia 2019 r odbędzie się prawykonanie para-oratoryjnego utworu
“Vie et Passion du Christ” autorstwa Piotra Peszata. Główną inspiracją do powstania utworu, jak
również punktem wyjścia dla działań kompozytorskich, jest film niemy „Żywot i męka Jezusa
Chrystusa” (fr. “Vie et Passion du Christ”) z 1903 roku w reżyserii Lucien Nongueta i Ferdinanda
Zecca. Wspomniany film jest zjawiskiem niezwykłym, tak na czasy, w których powstał, jak również z
perspektywy współczesnej. “Żywot i męka Jezusa Chrystusa” stanowi jeden z pierwszych obrazów

filmowych kolorowanych wykorzystujących technikę ręcznego barwienia “Pathéchrome”. W 1995
roku film znalazł się na watykańskiej liście 45 znaczących filmów – w kategorii filmów o
szczególnych walorach religijnych – opracowanej z okazji 100-lecia kina. Utwór jest niezwykle
nowatorski pod względem gatunkowym ponieważ połączy muzykę, teatralizację działań
instrumentalistów oraz wizualność w nowy, nietradycyjny sposób. Warstwa muzyczna stanowi
wiodący element dzieła, niemniej – w kontekście wykorzystania fragmentów filmu niemego jako
warstwy wideo – ma nie tyle prowadzić, co sugerować, antycypować lub nawiązywać do obrazu.
Tradycyjne brzmienie instrumentarium zespołu kameralnego zostanie poszerzone o nietradycyjne
sposoby wydobywania dźwięku, brzmienia elektroniczne, partie mówione i śpiewane, realizowane
przez instrumentalistów. Zestawienie nowej muzyki, zawierającej w sobie także elementy teatralne z
ponadczasową tematyką i obrazem o ugruntowanej renomie, podkreśli jej komunikatywność oraz
pokaże, że muzyka współczesna jest elementem kultury niezmiernie ważnym i utrwalającym
tożsamość kulturową i narodową. Wybór tematu dzieła pozwoli zainteresować nim osoby aktywnie
uczestniczące w kulturze religijnej, ponadto podkreśli aktualność tematyki religijnej w XXI w. oraz

wskaże istotne miejsce postaci Jezusa Chrystusa, filozofii i estetyki chrześcijańskiej jako ważnego i
inspirującego dziedzictwa kultury. Wykorzystanie fragmentów filmu powstałego na początku XX
wieku ma skłonić do refleksji nad tematem obecności postaci Jezusa w kulturze na przestrzeni
ostatniego stulecia oraz zwrócić uwagę na ewolucję tematyki chrześcijańskiej w sztuce, a w muzyce
współczesnej w szczególności. Ze względu na multimedialny charakter oraz działania performatywne,
realizowane przez wykonawców, “Vie et Passion du Christ” z pewnością może stanowić atrakcyjną
ofertę dla młodszej części widowni, gdyż paradoksalnie, to dzieci i młodzież bardzo często wykazują
największą otwartość na nieznane zjawiska artystyczne. Z perspektywy dorosłych i seniorów,
opisywany projekt stanowi nie mniejszą wartość, gdyż – w warstwie semantycznej – odwołuje się do
historii (tj. życie Jezusa Chrystusa), która jest integralną częścią naszego kodu kulturowego.
Wykonawcą koncertu będzie zespół Spółdzielnia Muzyczna contemporary ensemble.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu
„Zamówienia Kompozytorskie 2019”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.