Wydarzenie minęło
Wydarzenia

SuperSam +1: Franz Hautzinger & Ksawery Wójciński

Data
czwartek, 30 maja 2019

Godz.
20:00 – 23:00

Miejsce
DZiK
Belwederska 44A

[scroll down for English]

„SUPERSAM + 1” to cykl wystąpień mistrzowskich. Projekt koncentruje się głównie wokół muzyki, ale przewiduje też udział innych form wyrazu, takich jak: performance, multimedia, monodram. Podczas „SUPERSAM + 1” prezentowani są uznani artyści polscy i zagraniczni nastawieni na działania autorskie, eksperymentalne i innowacyjne.

„SUPER” w tytule oznacza, że program budowany będzie w oparciu o artystów uznanych – mistrzów. „SAM” mówi oczywiście o występie solowym, ale i o twórczym osamotnieniu. „+ 1” w tytule oznacza, że każdy wieczór uwieńczony jest występem w duecie. W większości przypadków artyści spotykają się na scenie po raz pierwszy.

FRANZ HAUTZINGER
urodził się w 1963 roku w Seewinkel, Burgenland. Rozmaite sytuacje życiowe, a niekiedy drogi prowadzące w ślepy zaułek czy okresy, gdy nie grał na żadnym instrumencie, wszystkie wzloty i upadki uformowały jego muzyczną osobowość. Przełomowym dla muzyka doświadczeniem był koncert Hannibala Marvina Petersona w Jazzgalerie Nickeldorf. W latach 1981-83 studiował na wydziale jazzowym Uniwersytetu Artystycznego w Graz dopóki paraliż nerwów twarzy nie zmusił go do przerwania gry na trąbce na sześć lat. Po przeprowadzce do Wiednia w 1986 roku, w 1989 roku ponownie zaczął eksperymentować z trąbką na swój własny nieakademicki sposób. Związał się ze środowiskiem Christopha Cecha i Christiana Mühlbachera, grał z Nouvelle Cuisine Big Band i w oktecie Striped Roses. Dziesięć miesięcy spędzonych w Londynie zaowocowało nowymi pomysłami i kontaktami, wśród których znaleźli się Kenny Wheeler, Henry Lowther, John Russel czy Steve Noble. Od 1989 roku Franz Hautzinger wykłada na wiedeńskim Uniwersytecie Muzycznym. Od 1999 roku jest członkiem berlińskiego zespołu Zeitkratzer.

KSAWERY WÓJCIŃSKI
urodził się w 1983 roku i jest jednym z najbardziej rozchwytywanych kontrabasistów jazzowych na polskiej scenie. Prezentuje się słuchaczom w najróżniejszych odsłonach i stylistykach, począwszy od jazzu w jego przystępnym wydaniu, poprzez awangardę, aż po polską muzykę ludową. Dzięki lekkości, swobodzie i muzycznej erudycji, za sprawą której odnajduje się w różnych gatunkach, Wójciński jest kontrabasistą tak interesującym i nietuzinkowym. Wójciński stał się jedną z najlepiej rozpoznawalnych postaci polskiego jazzu m.in. dzięki regularnym koncertom w warszawskim klubie Pardon, To Tu, w którym kontrabasista występował z takimi formacjami jak Hera lub Charles Gayle Trio, w duecie z trębaczem Wojciechem Jachną czy solo. Wójciński współpracował już z takimi twórcami jak m.in. amerykański pianista Uri Caine, saksofonista Charles Gayle, a także z Michaelem Zerangiem, Nicole Mitchell czy Marco Eneidim. Występował i nagrywał również z polskimi twórcami, takimi jak Mikołaj Trzaska, Raphael Rogiński, Wacław Zimpel czy grupy Emergency i Hera. Wraz ze śpiewaczką Maniuchą Bikont kontrabasista tworzy duet Maniucha i Ksawery, wykonujący muzykę tradycyjną.

————————–————————–————–
[English]

“Supersam + 1” is a series of master performances. The project focuses mainly on music, however, it also includes other forms of expression such as: performance, multimedia, monodrama. “SUPERSAM + 1” will present respected Polish and foreign artists whose work is original, experimental and innovative.

“SUPER” in the title means that the programme will be based on renowned artists – masters. “SAM” (from Polish, means „alone”, „by himself/herself”) refers to the solo performances as well as the creative loneliness. “+ 1” in the title means that each evening will be crowned with a duo performance. In most cases, the artists will meet on stage for the first time.

FRANZ HAUTZINGER
was born in 1963 in Seewinkel, Burgenland. He has taken long and bendy detours and turned to many dead ends, he has spent years without instrumental activity and has made a hopeful new start. All this, those victories and defeats made him the highly profiled musical personality that he is today. Hannibal Marvin Peterson’s concert at Jazzgalerie Nickelsdorf was his “awakening experience”. He studied at the Jazz Department of today’s Art University in Graz from 1981 to 1983 until lip palsy forced him to take a six year total break from trumpeting. After moving to Vienna in 1986 he started in 1989 to explore the trumpet in his very own and un-academic way. He became attached to the circles around Christoph Cech and Christian Mühlbacher, played in the Nouvelle Cuisine Big Band and the octet Striped Roses. A 10 month stay in London provided new ideas and contacts, amongst others Kenny Wheeler, Henry Lowther, John Russel, and Steve Noble. Franz Hautzinger has been teaching at the Vienna Music University since 1989. He has been a member of the Berliner Ensemble “Zeitkratzer” since 1999. He is a globetrotter whose unmistakeable musical signature is known from Vienna to Berlin, London to Beirut, or in Tokyo, New York, and Chicago. Franz Hautzinger has shown that even in times where postmodernism is history an instrument can still be reinvented.

KSAWERY WÓJCIŃSKI
was born in 1983 and is one of the most wanted jazz double bass players in Poland. He has many faces and plays within various genres starting from jazz, through avant-garde to Polish folk music. Thanks to his lightness, easiness and musical erudition he is an interesting and unique musician. He became one of the most recognisable characters of Polish jazz thanks to regular concerts he played in Warsaw’s club Pardon To Tu, where he performed with bands such as Hera or Charles Gayle Trio, in a duo with Wojciecj Jachna or solo. He co-operated with artists such as American pianist Uri Caine, saxophonist Charles Gayle and Michael Zerang, Nicole Mitchell, Marco Eneidi. He also played and recorded with Polish artists including Mikołaj Trzaska, Raphael Rogiński, Wacław Zimpel or band Emergency. He is a member of due Maniucha i Ksawery with Maniucha Bikont and together they play traditional music.