Wydarzenie minęło
Wydarzenia

SuperSam +1: Han Bennink / Tomasz Gwinciński

Data
czwartek, 12 kwietnia 2018

Godz.
20:00 – 23:00

Miejsce
MÓZG Warszawa
Jana Zamoyskiego 20

drzwi: 19:30, start: 20:00, wstęp 20 zł

[scroll down for English]

„SUPERSAM + 1” to cykl wystąpień mistrzowskich. Projekt koncentruje się głównie wokół muzyki, ale przewiduje też udział innych form wyrazu, takich jak: performance, multimedia, monodram. Podczas „SUPERSAM + 1” prezentowani są uznani artyści polscy i zagraniczni nastawieni na działania autorskie, eksperymentalne i innowacyjne.

„SUPER” w tytule oznacza, że program budowany będzie w oparciu o artystów uznanych – mistrzów. „SAM” mówi oczywiście o występie solowym, ale i o twórczym osamotnieniu. „+ 1” w tytule oznacza, że każdy wieczór uwieńczony jest występem w duecie. W większości przypadków artyści spotykają się na scenie po raz pierwszy.

Han Benink urodził się w 1942 roku w Zaandam. Jest artystą wizualnym oraz perkusistą w pełnym tego słowa znaczeniu. Jego dwa talenty często zbiegają się, gdy występują podczas wystaw. Jego pierwszym instrumentem perkusyjnym było krzesło kuchenne, a ostatnimi czasy powrócił do prostych instrumentów i podczas swoich występów często gra jedynie na werblu. Zainteresowanie dźwiękiem skłoniło go do bardziej ekscytujących eksperymentów z drewnianymi instrumentami dętymi oraz współpracy z innymi muzykami, co poszerzyło kontekst jazzowym w kierunku europejskiej muzyki improwizowanej. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, Bennink rozumie jak swingować w tradycyjny sposób i jak opanować do mistrzostwa freejazzowe brzmienie, a także jak wywołać kolektywny entuzjazm podczas gry z muzycznymi parterami. Han Benink, na równi z Mishą Mengelbergiem, Willemem Breukerem i Peterem Brötzmanem, odegrał istotną rolę w powstaniu europejskiego free jazzu.

Tomasz Gwinciński jest gitarzystą, perkusistą i kompozytorem urodzonym w Bydgoszczy w 1963 roku. Studiował medycynę i filozofię, a potem kompozycję u Bogusława Schaeffera. Jest jednym z założycieli tzw. sceny yassowej. W 1990 roku założył zespół Trytony, którego pierwsza płyta pt. „Tańce Bydgoskie” stanowiła nietypową mieszankę muzyki improwizowanej opartej na artystach takich, jak Eric Dolphy-John Coltrane-Ornette Coleman oraz tradycji dwudziestowiecznej muzyki klasycznej (np. Bela Bartok). Gwinciński współpracował z takimi muzykami jak Ryszard „Tymon” Tymański, Mikołaj Trzaska i Kazik Staszewski. Można usłyszeć go na kultowym albumie „Rozmowy s catem” nagranym z Kazikiem i Mazzoll & Arhythmic Perfection. Często gra z zespołami takimi jak Gwinciński / Richter / Skolik, Łoskot czy Mazzoll & Arhythmic Perfection. Gwinciński jest także producentem oraz twórcą muzyki teatralnej.

————————–————————–————–
[English]

“Supersam + 1” is a series of master performances. The project focuses mainly on music, however, it also includes other forms of expression such as: performance, multimedia, monodrama. “SUPERSAM + 1” will present respected Polish and foreign artists whose work is original, experimental and innovative.

“SUPER” in the title means that the programme will be based on renowned artists – masters. “SAM” (from Polish, means „alone”, „by himself/herself”) refers to the solo performances as well as the creative loneliness. “+ 1” in the title means that each evening will be crowned with a duo performance. In most cases, the artists will meet on stage for the first time.

Han Bennink was born in 1942 in Zaandam. He is a visual artist as well as drummer par excellence. Often the two talents converge, when he performs at his exhibitions. His first percussion instrument was a kitchen chair, and as of late he has returned to the simple instruments and often performs only on a snare drum. His curiosity with regard to sound has led him to engage in successively more exciting explorations with wood and wind instruments and collaborations with other musicians, expanding the jazz context in the direction of European improvised music. Today more than ever before, Bennink understands how to swing in the traditional way and to master the free jazz sound, as well as to generate collective gusto for playing with his musical partners. Along with Misha Mengelberg, Willem Breuker and Peter Brötzmann he has played a vital role in the genesis of European free jazz and his Han Bennink Trio has produced surprising insights into the jazz experience and improvised music.

Tomasz Gwincinski is a guitarist, percussionist and composer born in 1963 in Bydgoszcz. He studied Medicine and Philosophy and then composition with Bogusław Schaeffer. He is one of the founders of the so-called yass scene. In 1990 he founded the group Trytony, whose first album “Tańce Bydgoskie” was an unusual mixture of improvised music of line Eric Dolphy-John Coltrane-Ornette Coleman with classical music tradition of the 20th century (e.g. Bela Bartok). He worked with such musicians as Ryszard “Tymon” Tymański, Mikołaj Trzaska and Kazik Staszewski. He played on the cult record “Rozmowy s catem” with Kazik and Mazzoll & Arythmic Perfection. Bands Gwinciński / Richter / Skolik, Łoskot and Mazzoll Arhytmic Perfection are among his frequent collaborators. Gwinciński is also the author of theatre music and music producer.