Wydarzenie minęło
Wydarzenia

SuperSam +1: Nina De Heney & Marek Pospieszalski

Data
czwartek, 28 listopada 2019

Godz.
20:00 – 23:00

Miejsce
DZiK
Belwederska 44A

[scroll down for English]

„SUPERSAM +1″ to jeden z projektów realizowanych przez MÓZG WARSZAWA we współpracy z Domem Zabawy i Kultury DZiK. To już 4 edycja projektu w Warszawie.

„SUPERSAM + 1” to cykl wystąpień mistrzowskich. Projekt koncentruje się głównie wokół muzyki, ale przewiduje też udział innych form wyrazu, takich jak: performance, multimedia, monodram. Podczas „SUPERSAM + 1” prezentowani są uznani artyści polscy i zagraniczni nastawieni na działania autorskie, eksperymentalne i innowacyjne.

„SUPER” w tytule oznacza, że program budowany będzie w oparciu o artystów uznanych – mistrzów. „SAM” mówi oczywiście o występie solowym, ale i o twórczym osamotnieniu. „+ 1” w tytule oznacza, że każdy wieczór uwieńczony jest występem w duecie. W większości przypadków artyści spotykają się na scenie po raz pierwszy.

NINA DE HENEY
to basistka, która od wielu lat jest aktywna na szwedzkiej scenie jazzowej i improwizowanej. Obecnie współpracuje z pianistką Lisą Ullén. W 1992 roku rozpoczęła również karierę solową, często współpracując z tancerzami. Jej trzy solowe albumy Archipelago, 2 i Three zostały doskonale przyjęte. Artystka była kilkakrotnie nominowana do nagrody Swedish Jazz Celebration, a w 2012 roku otrzymała nagrodę dla Jazzowego Muzyka Roku. Ponadto jest wielokrotną laureatką Swedish Arts Grants.

MAREK POSPIESZALSKI
urodził się w Częstochowie. Edukację muzyczną rozpoczął w wieku 6 lat ucząc się w szkole muzycznej gry na fortepianie, który później zmienił na klarnet. Ogromny wpływ na jego kształtowanie się ma muzykująca rodzina oraz środowisko skupione wokół zespołu Tie Break, w którym gra jego ojciec. W ślad za nim za swój główny instrument obrał saksofon. W wieku 17 lat zaczął grać w zespole trębacza Antoniego Gralaka i od tamtej pory nieprzerwanie funkcjonuje jako muzyk. Jego muzyczna baza to muzyka improwizowana, eksperymentalna i współczesny jazz, niemniej jednak jest otwarty i czerpie ze wszelkich muzycznych gatunków, czego dowodem jest współpraca z muzykami sceny hiphopowej, elektronicznej rockowej i popowej. Jest absolwentem krakowskiej Akademii Muzycznej. Prowadzi własny kwartet (z Eliasem Stemesederem, Maksem Muchą i Maxem Andrzejewskim), z którym wydał album „Marek Pospieszalski gra piosenki, które śpiewał Frank Sinatra”. Razem z Tomaszem Sroczyńskim wydali autorski album „Bareness”. Z Qbą Janickim tworzy duet Malediwy. Jest członkiem kwintetu Wojtka Mazolewskiego, kwartetu Kuby Płużka i kwintetu Mateusza Pospieszalskiego.

————————–————————–————–
[English]

“Supersam + 1” is a series of master performances. The project focuses mainly on music, however, it also includes other forms of expression such as: performance, multimedia, monodrama. “SUPERSAM + 1” will present respected Polish and foreign artists whose work is original, experimental and innovative.

“SUPER” in the title means that the programme will be based on renowned artists – masters. “SAM” (from Polish, means „alone”, „by himself/herself”) refers to the solo performances as well as the creative loneliness. “+ 1” in the title means that each evening will be crowned with a duo performance. In most cases, the artists will meet on stage for the first time.

NINA DE HENEY
has been working in the jazz and improvisation scene in Sweden for many years with a number of groups. Currently she works with pianist Lisa Ullén. She started doing solo performances in 1992, often working with dancers. Her three solo albums Archipelago, 2 and Three have all been critically acclaimed and she has, on several occasions, been nominated for the Swedish Jazz Celebration and received the 2012 Jazz Musician of the Year Award. In addition to this she has been awarded funds from the Swedish Arts Grant on several occasions.

MAREK POSPIESZALSKI
was born in Częstochowa, Poland. He began his musical education at the age of 6. At first, he played the piano and later switched to the clarinet. Both his musical family and community focused around Tie Break band, where his father plays, had a huge impact on his development. He chose saxophone as his main instrument after his father. At the age of 17 he started playing in trumpeter Antoni Gralak’s band and since then he has been continuously functioning as a musician. His musical foundation consists of improvised and experimental music, contemporary jazz, nevertheless, he is open and draws from any musical genre; as demonstrated by his cooperation with hip hop, electronic, rock and pop artists. He graduated from the Music Academy in Cracow. He is the leader of his own quartet (with Elias Stemeseder, Maks Mucha and Max Andrzejewski), which released an album „Marek Pospieszalski gra piosenki, które śpiewał Frank Sinatra”. Together with Tomasz Sroczyński he recorded and released an album „Bareness”. He plays in a duo with Qba Janicki called Malediwy. He is a member of Wojtek Mazolewski Quintet, Kuba Płużek’s quartet and Mateusz Pospieszalski’s quintet.