Wydarzenie minęło
Wydarzenia

Synergia: Music Therapy w/ Hunee -Benefit na Centrum Praw Kobiet

Początek
piątek, 9 marca 2018
godz. 20:00

Koniec
sobota, 10 marca 2018
godz. 05:00

Miejsce
Komuna/Warszawa
Lubelska 30/32

We are, in our essence, music — made of vibration,
which is movement,
which is life.

(for English scroll down)

medytacja | koncert | impreza

Data:​ piątek, 9-ty marca
Miejsce: Komuna//Warszawa
Start:​ ​20:00

Bilety:​
https://goingapp.pl/evt/1453343/synergia-music-therapy-w-hunee
30 zł // 35 zł po 23:00 w dniu wydarzenia

Temat kolejnej Synergii chcielibyśmy zadedykować uzdrawaiającej mocy muzyki i dźwięku. Środki zebrane dzięki sprzedaży biletów przeznaczymy na wsparcie Centrum Praw Kobiet. Udziela ono pomocy kobietom, których prawa są łamane, a w szczególności tym doświadczającym różnych form przemocy i dyskryminacji, m.in. ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną czy sytuację rodzinną.

Strona główna

| Medytacja z Teatrem Dźwięku |

Teatr Dźwięku powstał z inspiracji czasem gdy nie było granicy między teatrem, ceremonią, religią a życiem. To autorski projekt Rimy Sadurskiej (naturoterapeutki, artystki, zielarki) i Łukasza Bareja (multinstrumentalisty, kompozytora, realizatora dźwięku), którzy eksplorujeą ideę wibracji jako podłoża istnienia wszystkiego co znamy. Koncentrują się na dobroczynnych właściwościach dźwięku w oparciu zarówno o jego wymiar terapeutyczny, jak i artystyczny. Rozpoczną Synergię kolektywną medytacją z użyciem mis tybetańskich, gongów, fletu i śpiewu.

| Warszawska Grupa Gamelanowa |

Warszawska Grupa Gamelanowa to jedyny w Polsce zespół prezentujący tradycyjną muzykę indonezyjską z Jawy Środkowej. Piękne instrumenty, na których grają zostały sprowadzone przez Ambasadę Republiki Indonezji, a część muzyków z grupy doskonaliła swój warsztat studiując na wydziałach tradycyjnej muzyki gamelanowej na Jawie. Ostatnimi czasy usłyszeć ich można było w Zamku Ujazdowskim przy okazji wystawy Gotong Royong czy na koncercie z serii Lado na wsi w słynnym warszawskim Ladomku.

| Earth Trax / Bartosz Kruczyński |

Bartosz Kruczyński nagrywa muzykę pod różnymi pseudonimami (m.in. Earth Trax, Pejzaż, Ptaki – współtworzone z Jaromirem Kamińskim).
Do tej pory wydał trzy albumy oraz kilkanaście singli w polskich i zagranicznych wytwórniach. Ostatnie płyty to album „Baltic Beat” wydany pod imieniem i nazwiskiem oraz single dla m.in. Phonica Records – największego sklepu z muzyką klubową w Londynie.
Gra muzykę romantyczną, house, techno i chill out.


https://www.facebook.com/bartoszkruczynski

| HUNEE |

Hun Choi, powszechnie znany jako Hunee, jest prawdziwym koneserem muzycznym w każdym znaczeniu tego słowa. Pochodzi z Bochum, lecz przeniósł się do Berlina, gdzie poświęcił się poszukiwaniu doskonałej jakości płyt z pogranicza wszystkich możliwych gatunków, aby odzwierciedlały jego eklektyczny gust. To w tym okresie zaczął produkować własną muzykę, a jego ostatnia kompilacja pt. „Hunch Music” została niedawno wydana przez label Rush Hour. Jego pełna pasji selekcja podczas setów, obejmuje szeroki przekrój muzyki od house’u, techno, disco czy afro i wszystkiego co pomiędzy. Hunee to czysta muzyczna radość.


https://www.residentadvisor.net/dj/hunee

Komuna/Warszawa to jeden z najważniejszych teatrów niezależnych, eksperymentujący na styku sztuk performatywnych, video instalacji i muzyki. W swej twórczości sięga po tematy ważne i współczesne, nieustannie poszukując nowych form i środków wyrazu. Tworząc przestrzeń do twórczego dialogu i dyskusji, przyciąga twórców młodego pokolenia, dając im wolność i swobodę artystyczną.
Laureat tegorocznej nagrody Wdechy (cojestgrane24) “za stworzenie najbardziej prężnego teatru alternatywnego w Warszawie, który jest jednocześnie miejscem eksperymentów najważniejszych reżyserów i reżyserek w Polsce.”

Plakat + cover photo:
http://www.thomasleprovost.com/

________________________________________

meditation | live concert | dj sets

Date:​ ​Friday​ ​the​ ​9th​ ​of​ March
Venue: Komuna//Warszawa
Start:​ ​8:00​ ​pm

Tickets:
https://goingapp.pl/evt/1453343/synergia-music-therapy-w-hunee
30 zł // 35 zł after 23:00

We would like to dedicate the main theme of our next party to the healing power of music and sound. Our help will be directed to the Women Rights Center, that legally helps the victims of domestic violence, sexual abuse, sexism and inequality, by transferring major part of the proceeds from the tickets sales directly to them.

| Meditation with Sound Theater |

Sound Theater was inspired by a time when there was no border between ceremony, religion and life. The project is created by Rima Sadurska (naturalist, artist, herbalist) and Łukasz Bareja (multi-instrumentalist, composer, sound engineer) who explore the idea of vibration as the basis for the existence of everything we know. They focus on the healing and soothing properties of sound based on both its therapeutic and artistic dimensions. They will start our Music Therapy with collective meditation using Tibetan bowls, gongs, flute and singing.

Home

| Warsaw Gamelan Group Concert |

Warsaw Gamelan Group is the only band in Poland presenting traditional Indonesian music from Central Java. Beautiful instruments on which they play were brought by the Embassy of the Republic of Indonesia. Some of the musicians from the group perfected their skills studying at the faculties of traditional gamelan music in Java. Recently, they could be heard in the Ujazdowski Castle on the occasion of the Gotong Royong exhibition or at a concert in the „Lado na wsi” series in Warsaw’s famous Ladomek.

| Bartosz Kruczyński / Earth Trax |

Bartosz Kruczyński records music under various aliases (including Earth Trax, Pejzaż, Ptaki – co-hosted with Jaromir Kamiński).
So far he has released three albums and over a dozen singles in Polish and foreign labels. Lately he has created the album „Baltic Beat” released under his name and singles for Phonica Records – London’s leading independent record shop.
He takes pleasure in playing romantic music, house, techno and chill out.


https://www.facebook.com/bartoszkruczynski

| Hunee |

Hun Choi, known to most as Hunee, is a true musical connoisseur in every sense of the word. Originally from Bochum, he relocated to Berlin where he immersed himself in the search for quality records spanning across all genres to reflect his eclectic taste. It was during this period he began to establish himself as a producer, with his most recent offering being in the form of his debut LP ‘Hunch Music’ on Rush Hour. As a DJ, his selections are made with a palpable passion and cover a well-cultured cross section from house and disco to afro and everything in between. The music he serves up comes from a place of love and knowledge in equal measure – there are no cheap thrills with Hunee, just pure musical joy.

https://www.residentadvisor.net/dj/hunee

Commune // Warsaw is one of the main independent theatres, experimenting at the interface between performative arts, video installations and music.

Winner of this year’s Wdecha Award (cojestgrane24) „for creating the most resilient alternative theater in Warsaw, which is also the place of experiments of the most important directors in Poland.”

Poster + cover photo:
http://www.thomasleprovost.com/