Wydarzenie minęło
Wydarzenia

VII Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa Wieloznaczność Dźwięku/Sound Ambiguity

Początek
czwartek, 20 maja 2021
godz. 10:00

Koniec
piątek, 21 maja 2021
godz. 18:00

Miejsce
internet

Po rocznej przerwie Koło Naukowo-Artystyczne Kompozycji i Teorii Muzyki AMKL powraca do dyskusji nad naturą i fenomenem dźwięku. W dniach 6-7 maja 2021 roku odbędzie się kolejna Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa Wieloznaczność dźwięku — tym razem w edycji online.

Główne zagadnienie Konferencji koncentruje się na pytaniu: czym jest dźwięk? Odpowiedzi mogą być oczywiście bardzo różne – w końcu Wieloznaczność dźwięku to projekt interdyscyplinarny, do którego zaproszeni są nie tylko studenci teorii muzyki i muzykologii, ale także psychologii, fizyki czy językoznawstwa. Jednym słowem wszyscy zainteresowani zjawiskiem dźwięku, w każdym jego aspekcie. Co więcej, tematem przewodnim zbliżającej się VII edycji wydarzenia, zagadnieniu ekologii dźwięku.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM rektor prof. dr hab. Krystian Kiełb.

EN
The 7th edition of Sound Ambiguity is ahead of us After a one-year break, the Scientific and Artistic Assosiations of Composition and Music Theory of AMKL returns to the discussion on the nature and phenomenon of sound.
On May 6-7, 2021, the next International Student Scientific Conference Ambiguity of Sound will take place – this time in the online edition.

The main issue of the Conference focuses on the question: what is sound? The answers can, of course, be very different – after all, Ambiguity of Sound is an interdisciplinary project to which not only students of music theory and musicology, but also psychology, physics and linguistics are invited. In a word, everyone interested in the sound phenomenon, in all its aspects. Moreover, the theme of the upcoming 7th edition of the event is the issue of sound ecology.

The event was held under the honorary patronage of Prof. dr. hab. Krystian Kiełba, Rector of AMKL.