Wydarzenie minęło
Wydarzenia

Włóczędzy // The Wanderers – performans

Data
piątek, 18 października 2019

Godz.
20:00 – 22:00

Miejsce
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2
Strajku Dokerów 5

————– for English scroll down ————–

Włóczędzy
18 października 2019 r., godz. 20:00
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2
ul. Strajku Dokerów 5, Gdańsk

Co dzieje się z naszym ciałem i pamięcią, kiedy doświadczamy zmiany miejsca? Czy za każdym razem, gdy przychodzi moment wyjazdu, opuszczenia naszego dotychczasowego domu musimy pozostawić coś za sobą, aby przetrwać? Gdzie możemy się dalej udać? Czy odnajdziemy nowe schronienie?
W performansie „Włóczędzy” dwoje tancerzy i jeden muzyk podejmują próbę zbadania współczesnej kondycji nomadycznej jednostki. Artyści spotykają na swojej drodze wiele różnych miejsc. Wciąż poszukują kolejnych, wiążą je ze sobą poprzez napotkane obrazy, pragnąc przekształcić się w inną istotę, stać się kimś lub czymś odrębnym. Niczym nędzarze czy zagubieni trubadurowie, starają się zrozumieć własną wędrówkę.
„Włóczędzy” to niepowstrzymany przepływ słów, dźwięków i ruchu. W warstwie tekstowej znalazły się fragmenty zaczerpnięte z powieści „Bieguni” Olgi Tokarczyk, połączone z autobiograficznymi opowieściami gdańszczan i gdańszczanek, cytatami filozofek feministycznych oraz osobistymi wspomnieniami samych performerów.

Koncepcja i reżyseria: Simone Basani
Występują: Dana Chmielewska, Piotr Stanek, Krzysztof Topolski
Trening ruchowy i współpraca artystyczna: Dana Chmielewska
Dźwięk: Krzysztof Topolski
Wsparcie kuratorskie: Alice Ciresola
Wsparcie dramaturgiczne: Valentina Tiziani
Współpraca: Monika Popow
Produkcja: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia
Partner: Gdańska Galeria Miejska
Współpraca: Winda – Gdański Archipelag Kultury

Wydarzenie towarzyszące Biografiom Gdańskim – XVI Dniom Mniejszości Narodowych Biografie Gdańskie.
Performans powstał w wyniku pobytów rezydencyjnych Simone Basani w CSW ŁAŹNIA w latach 2018 – 2019.

Simone Basani, artysta, performer. Studiował na wydziale Sztuk Wizualnych, IUAV, Uniwersytet w Wenecji IUAV, Community Drama, CRT – Research Centre, Mediolan oraz Studia Teatralne, KASK, Gandawa.

Jego prace prezentowane były zarówno w przestrzeniach muzealnych, jak i teatralnych, m.in.: Fortuny Museum — Wenecja, CSW ŁAŹNIA – Gdańsk, Teatrino di Palazzo Grassi – Wenecja, Villa Empain – Bruksela, Vooruit – Gandawa i innych.

——————————————————————————-

The Wanderers
18 October 2019, 8 pm
LAZNIA 2 Center for Contemporary Art
5 Strajku Dokerów Str., Gdańsk

What happens to our bodies, to our memory when we move away? When we have to go, when we have to leave something behind in order to survive? And where do we go then? Will we find another shelter?

In “The Wanderers”, two dancers, together with a musician, explore the condition of being contemporary nomadic subjects. They cross many different places, look for the next one, connect with each other images they find on their way, attempt to transform themselves into other human beings, into things, into something else. As ragpickers, or lost troubadours, they try to make sense of their own wandering.

“The Wanderers” is an ever-changing flow of words, sound, and movement. It combines chapters taken from “Bieguni”, written by Olga Tokarczuk, with autobiographical narrations by Gdańsk citizens, quotations from feminist scholars, and personal memories of the performers themselves.

Concept and artistic direction: Simone Basani
Performed by: Dana Chmielewska, Piotr Stanek, Krzysztof Topolski
Movement training and artistic collaboration: Dana Chmielewska
Sound: Krzysztof Topolski
Curatorial support: Alice Ciresola
Dramaturgical support: Valentina Tiziani
Co-operation: Monika Popow
Produced by: ŁAŻNIA CCA
Partner: Gdańsk City Gallery
Co-operation: Winda – Archipelago of Culture

An accompanying event to Biografie Gdańskie – XVI Days of National Minorities.
Performance is a result of Simone Basani’s residencies in LAZNIA CCA between 2018 – 2019.

Simone Basani is an artist and a performer. He studied Visual Arts at IUAV University in Venice (IT), Community Drama at CRT- Research Centre in Milan (IT), and Theatre Studies at KASK in Ghent (BE).

His works have been presented both in museum spaces and theaters: Fortuny Museum – Venice, ŁAŹNIA CCA – Gdańsk, Teatrino di Palazzo Grassi – Venice, Villa Empain – Brussels, Vooruit – Ghent and others.