Wydarzenia wystawy

Wystawa | 𝐉𝐞𝐧𝐧𝐲 𝐆𝐫𝐚̈𝐟 𝐒𝐡𝐞𝐩𝐩𝐚𝐫𝐝 | Uwalnianie głośników

Początek
sobota, 1 czerwca 2024
godz. 00:00

Koniec
niedziela, 4 sierpnia 2024
godz. 00:00

Miejsce
TRAFO

Szczecin

Wystawa | 𝐉𝐞𝐧𝐧𝐲 𝐆𝐫𝐚̈𝐟 𝐒𝐡𝐞𝐩𝐩𝐚𝐫𝐝 | Uwalnianie głośników
24 maja – 4 sierpnia 2024/ Szczecin

𝐉𝐞𝐧𝐧𝐲 𝐆𝐫𝐚̈𝐟 𝐒𝐡𝐞𝐩𝐩𝐚𝐫𝐝 

𝑼𝒘𝒂𝒍𝒏𝒊𝒂𝒏𝒊𝒆 𝑮ł𝒐𝒔́𝒏𝒊𝒌𝒐́𝒘 / 𝑺𝒑𝒆𝒂𝒌𝒆𝒓 𝑹𝒆𝒍𝒆𝒂𝒔𝒆

wystawa do 4 sierpnia 2024 / on view until August 4, 2024

kuratorka/curator: Zorka Wollny

koordynator/coordinator: Andrzej WitczakNa swojej pierwszej indywidualnej wystawie w Polsce Jenny Gräf Sheppard prezentuje badania nad dźwiękiem, zbudowane przez siebie instrumenty oraz eksperymenty kompozytorskie.

Głośniki-instrumenty, będące głównymi punktami instalacji, to ręcznie budowane porcelanowe formy, stworzone przez artystkę w trakcie wieloletnich eksperymentów i badań. Wyzwalają energię poprzez ruch, słyszalny dźwięk i wibracje. Dekonstruując konwencjonalny głośnik audio i odsłaniając jego „wnętrzności”, Jenny Gräf eksploruje zagadnienia hałasu i zakłóceń, wynikających z poddania urządzeń ekspozycji na działania nieprzewidywalne i szersze niż w konwencjonalnym sprzęcie audio. Uwypukla w ten sposób mechanizmy pracy, które zwykle pozostają niezauważone w nowoczesnych głośnikach i instrumentach. Artystka eksponuje moment konwersji energii (elektrycznej i magnetycznej), wizualizując tym samym proces powstawania fal dźwiękowych.

Tony słyszalne przez odbiorcę nigdy nie są czyste – ulegają zniekształceniu pod wpływem działania przestrzeni, w której funkcjonują. Dźwięk, który słyszymy, czujemy, widzimy to energetyczna transformacja zachodząca pomiędzy sferą materialną i niematerialną.

Gräf sprzeciwia się nowoczesnym sprzętom i oprogramowaniu, które umożliwiają pełną kontrolę i dominację nad energią powstającą w procesie wydobywania się dźwięku. Pozbawiają one odbiorcy możliwości interpretacji i zrozumienia zasad jej funkcjonowania a także relacji, w jakie moglibyśmy z nimi wchodzić. W swojej praktyce artystycznej traktującej dźwięk jako źródło mocy, Jenny Gräf Sheppard podkreśla możliwości alternatywnego podejścia do projektowania instrumentów oraz słuchania, uwzględniającego wielozmysłowe aspekty odbioru i emisji głosów.

Prezentowane na wystawie głośniki-instrumenty wychodzą poza swoją podstawową funkcję jako źródła dźwięku. Odtwarzają sygnał wprowadzając swoje unikalne, wyjątkowe brzmienie, gdzie każdy zestaw magnesów, porcelany, drutu miedzianego, drewna i sygnału elektrycznego posiada odrębną tonację, zniekształcenia, akustykę i ruch kinetyczny – cechy charakterystyczne, powstające przy styku fal dźwiękowych z materią.

W przestrzeni ekspozycji zobaczyć można także sitodruki-partytury, będące wizualną interpretacją procesów zachodzących w trakcie działania instalacji.

𝐉𝐞𝐧𝐧𝐲 𝐆𝐫𝐚̈𝐟 𝐒𝐡𝐞𝐩𝐩𝐚𝐫𝐝 (DK/USA) – artystka urodzona w Stanach Zjednoczonych i mieszkająca w Kopenhadze, od dawna jest częścią undergroundowych scen muzycznych i artystycznych w Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Poza badaniem dźwięku, projektowaniem instrumentów i eksperymentami w zakresie komponowania, Gräf zajmuje się długoterminową współpracą artystyczną z osobami starszymi z utratą pamięci i działaniami partycypacyjnymi, dotyczącymi kodów i zachowań społecznych. Jest pomysłodawczynią i założycielką Laboratorium Dźwięku na Royal Academy of Art w Kopenhadze.

Wystawa w ramach projektu TEKHNÉ – Be Aware of Sound finansowanego ze środków programu Kreatywna Europa Unii Europejskiej oraz przez Gminę Miasto Szczecin. Partnerzy: TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie, CTM Festival, GMEA – National Center for Music Creation of Albi-Tarn, OUT.RA – Associação Cultural, Skaņu mežs festival, Q-O2. Współpraca: Akademia Sztuki w Szczecinie

Partnerzy wystawy: Danish Art Council, kulturakultura.dk/pl

pastedGraphic.png

In her first solo exhibition in Poland Jenny Gräf Sheppard presents her current work and research into sound as energy, self-built instruments and compositional experimentation.

Presented here are speaker-instruments, hand-built porcelain forms developed over several years of experimentation that express energies variously – through their movement, audible sound, and vibration. By unpacking the conventional audio speaker to reveal its ‘guts’ the artist embraces ‘noise’ and interference, results of exposure to a broader and unpredictable ecosystems of influence. What is exposed are mechanisms of work that typically go unnoticed in modern speakers and instruments, namely their transductions (conversions of energy).

Audible tones are never pure. They are always translated and transformed through negotiations within their given ecosystems. The sound one hears, feels, sees is the energetic transformation between the material and immaterial realms.

Gräf pushes back against the slick modern interfaces that privilege control and domination over energy and blind us to an extractive mindset. The artist enters into dialogue with energies of sound and what they perform in her non-conventional approach to instrument design, sound and representation.

Speaker-Instruments collapse the binary of the supposed function of audio speaker/sound source. They reproduce sound, while introducing their own unique voice. Each assemblage of magnets, porcelain, copper wire, wood and electric signal incorporates distinct tonality, distortion, acoustics, and kinetic movement – characteristics that occur out of encounters between energy and material and through negotiation.

The sound composition Gräf has created for this installation of her Speaker-Instruments, choreographs movement of sound across the speakers in the gallery space to work with their various expressions of such energy.

Jenny Gräf Sheppard has included several silk-screened prints that are graphic energy scores.

𝐉𝐞𝐧𝐧𝐲 𝐆𝐫𝐚̈𝐟 𝐒𝐡𝐞𝐩𝐩𝐚𝐫𝐝 (DK/USA) – US-born, Copenhagen based artist and musician, has long been a part of underground music, performance and art scenes in Europe, the U.S. and Canada. Aside from research into sound as energy, self-built instruments and compositional experimentation, she works with older people with memory loss, and participatory performances around social codes and behaviors. Originator and founder of the Laboratory of Sound Art at the Royal Danish Academy of Art in Copenhagen.

Held as part of the project TEKHNÉ – Be Aware of Sound is co-funded by the Creative Europe program of the European Union and the City of Szczecin. Partners: TRAFO Trafostacja Sztuki in Szczecin, CTM Festival, GMEA – National Center for Music Creation of Albi-Tarn, OUT.RA – Associação Cultural, Skaņu mežs festival, Q-O2. In collaboration with: Academy of Art in Szczecin

With support from the Danish Arts Council and kulturakultura.dk


Data: 24 maja – 4 sierpnia 2024
Miejsce: TRAFO

FB: >>>