Wydarzenie minęło
Wydarzenia

XI Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY / CODES

Początek
środa, 8 maja 2019
godz. 19:00

Koniec
piątek, 10 maja 2019
godz. 23:59

English version below ↓

Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY jest najważniejszym, cyklicznym przedsięwzięciem organizowanym przez Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” oraz jednym z najbardziej oryginalnych wydarzeń w Polsce.

Podczas festiwalu dochodzi do spotkania między wybitnymi kompozytorami muzyki współczesnej, znakomitymi instrumentalistami a twórcami rekonstruującymi archaiczne tradycje muzyczne aby zgodnie poszukiwać nowych muzycznych sensów i razem podejmować artystyczne ryzyko.

Większość propozycji festiwalowych to przedsięwzięcia premierowe.
Planowane w tym roku koncerty muzyczne rekonstruować będą zróżnicowany krajobraz muzyczny jaki przywołuje metafora Wieży Babel – i napięcia między tym, co globalne a lokalne, między centrum a peryferiami, kulturowym mainstreamem a estetycznymi mniejszościami.

Organizator:
Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”
ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin
www.rozdroza.com

8 MAJA 2019 / ŚRODA
godz. 19:00 / Kościół Rektoralny św. Piotra Apostoła w Lublinie / ul. Królewska 9

“Wibracje i głosy” – koncert-misterium / zamówienie Festiwalu KODY / premiera programu

Wykonawcy:

The Stone Alphabet (Szwajcaria)

Dominik DOŁĘGA – litofon, gongi kamienne i instrumenty perkusyjne
Felix PERET – orgalito i instrumenty perkusyjne
Mathias STEINAUER – instrumenty klawiszowe i media elektroniczne
Matthias BRODBECK – płyty kamienne, gongi kamienne i instrumenty perkusyjne
Beat UNTERNÄHRER – puzon
Sebastian STRINNING – saksofon tenorowy i klarnet basowy

Anchiskhati Ensemble (Gruzja) – chór Kościoła Prawosławnego i Apostolskiego Gruzji

Reso KIKNADZE (Gruzja) – saksofony i media elektroniczne

W programie:

Utwory i scenariusze muzyczne, muzyka improwizowana i śpiewy Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego i Apostolskiego

Koncert dofinansowany przez Pro Helvetia

godz. 22:00 / Centralna Lublin / Centrum Kultury w Lublinie / ul. Peowiaków 12

Spotkanie z artystami

prowadzenie: Kajetan PROCHYRA

9 MAJA 2019 / CZWARTEK
godz. 19:00 / Oratorium Centrum Kultury w Lublinie / ul. Peowiaków 12

“Nadir – Kenosis” – monodram instrumentalny / zamówienie Festiwalu KODY / premiera

Wykonawcy:

Marcin KRZYŻANOWSKI – wiolonczela elektryczna i media elektroniczne

W programie:

Marcin KRZYŻANOWSKI – muzyka improwizowana

godz. 20:00 / Przestrzenie Centrum Kultury w Lublinie (Sala Widowiskowa / Piwnice CK / Sala Czarna) / ul. Peowiaków 12

“Echo Chamber” – koncert symultaniczny

Wykonawcy:

Hashtag Ensemble (Polska)

Oliwier ANDRUSZCZENKO – klarnet
Marta BOGUSŁAWSKA – performerka
Wojciech BŁAŻEJCZYK – gitara elektryczna
Anna ĆWIEK-KARPOWICZ – flet
Aleksandra DEMOWSKA-MADEJSKA – altówka
Jakub GUCIK – wiolonczela
Agnieszka GUZ – skrzypce
Paweł JANAS – akordeon
Nikola KOŁODZIEJCZYK – organy Hammonda
Krzysztof KOZŁOWSKI – syntezatory
Mateusz LOSKA – kontrabas
Alicja PILARCZYK – skrzypce
Marta PIÓRKOWSKA – skrzypce
Dominik PŁOCIŃSKI – wiolonczela
Wojciech PSIUK – saksofon
Aleksander WNUK – perkusja
Hubert ZEMLER – perkusja

Michał BEREZA – reżyseria dźwięku

W programie:

Jagoda SZMYTKA – Exit the void / zamówienie Festiwalu KODY / premiera
Artur ZAGAJEWSKI – LA MER /watch?v=y1RpVZNSw6k / zamówienie Festiwalu KODY / premiera
Nina FUKUOKA – 5 Secrets to Making New Music / zamówienie Festiwalu KODY / premiera

godz. 22:00 / Centralna Lublin / Centrum Kultury w Lublinie / ul. Peowiaków 12

Spotkanie z artystami

prowadzenie: Kajetan PROCHYRA

10 MAJA 2019 / PIĄTEK
godz. 19:00 / Sala Widowiskowa Centrum Kultury w Lublinie / ul. Peowiaków 12

“Amazones POWER” – koncert

Wykonawcy:

Les Amazones d’Afrique (Mali, Benin, Gabon, Nigeria)

Mamani KEITA – wokal
Ahouéfa “Fafa” RUFFINO – wokal
Mamounata “Kandy” GUIRA – wokal
Franck BAYA – perkusja
Salif KONE – gitara
Nadgib BENBELLA – turntable / serato

W programie:

Muzyka a sprawa kobiet – wybór utworów z płyt “Republique Amazone” i “Amazones Power” autorstwa kobiecego kolektywu z krajów Afryki Zachodniej.

* na koncert obowiązują wejściówki

godz. 21:00 / Centralna Lublin / Centrum Kultury w Lublinie / ul. Peowiaków 12

Spotkanie z artystami

prowadzenie: Kajetan PROCHYRA

godz. 22:00 / Klub Festiwalowy / Piwnice Centrum Kultury w Lublinie / ul. Peowiaków 12

Noc Tańca – z muzyką na żywo

Wykonawcy:

US Orchestra (Ukraina)
Yaryna DRON – pierwsze skrzypce
Serhii POSTOLNIKOV – drugie skrzypce / cymbały
Andrii LEVCHENKO – bubon (bęben obręczowy), wiolonczela

W programie:

Nauka tańców tradycyjnych przy śpiewach i muzyce instrumentalnej ze Środkowej i Zachodniej Ukrainy. W programie również muzyka ukraińskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie nagrana w latach 1920-1930 przez Columbia Records.

___________________________________

The Festival of Tradition and Avant-Garde Music CODES is a core project organized by the Center for Intercultural Creative Initiatives „Crossroads” and one of the most unique music events in Poland.

During the festival, outstanding composers of contemporary music meet great instrumentalists, traditional musicians and talented artists reconstructing archaic music traditions, in order to seek new music meanings and take artistic risks together.

The majority of projects presented during the festival are premiere works. This year’s edition will also feature unique events that would recreate a diverse musical landscape, inspired by the metaphor of the Tower of Babel – the tension between global and local, central and peripheral, cultural mainstream and aesthetic minorities.

Promoter:
Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”
Peowiaków 12, 20-007 Lublin
www.rozdroza.com

PROGRAMME

8 MAY 2019 / WEDNESDAY
19:00 / The Rector Church of St. Peter the Apostle in Lublin / 9 Królewska Street

“ Vibrations and Voices” – concert-mystery / commissioned by CODES Festival / premiere

Performers:

The Stone Alphabet (Switzerland)

Dominik DOŁĘGA – lithophone, stone gongs and percussion instruments
Felix PERET – orgalito and percussion instruments
Mathias STEINAUER – keyboards and electronic media
Matthias BRODBECK – stone slabs, stone gongs and percussion instruments
Beat UNTERNÄHRER – trombone
Sebastian STRINNING – tenor saxophone and bas clarinet

Anchiskhati Ensemble (Georgia) – the choir of the Orthodox and Apostolic Church of Georgia

Reso KIKNADZE (Georgia) – saxophones and electronic media

Programme:

Songs and music scenarios, musical improvisation and chants of the Georgian Orthodox and Apostolic Church.

The event is co-financed by Pro Helvetia

22:00 / Centralna Lublin / The Centre for Culture in Lublin / 12 Peowiaków Street

Meet the artists – open discussions

Hosted by: Kajetan PROCHYRA

9 MAY 2019 / THURSDAY
19:00 / Oratorio / The Centre for Culture in Lublin / 12 Peowiaków Street

“Nadir – Kenosis” – instrumental monodrama / commissioned by CODES Festival / premiere

Performers:

Marcin KRZYŻANOWSKI – electric cello and electronic media

Programme:

Marcin KRZYŻANOWSKI – musical improvisation

20:00 / The Centre for Culture in Lublin (Main Auditorium / Underground / Black Hall) / 12 Peowiaków Street

“Echo Chamber” – simultaneous concert

Permormers:

Hashtag Ensemble (Poland)

Oliwier ANDRUSZCZENKO – clarinet
Marta BOGUSŁAWSKA – performer
Wojciech BŁAŻEJCZYK – electric guitar
Anna ĆWIEK-KARPOWICZ – flute
Aleksandra DEMOWSKA-MADEJSKA – viola
Jakub GUCIK – cello
Agnieszka GUZ – violin
Paweł JANAS – accordion
Nikola KOŁODZIEJCZYK – Hammond organ
Krzysztof KOZŁOWSKI – synthesizers
Mateusz LOSKA – double bass
Alicja PILARCZYK – violin
Marta PIÓRKOWSKA – violin
Dominik PŁOCIŃSKI – cello
Wojciech PSIUK – saxophone
Aleksander WNUK – percussion
Hubert ZEMLER – percussion

Michał BEREZA – sound engineer

Programme:

Jagoda SZMYTKA – Exit the void / commissioned by CODES Festival / premiere
Artur ZAGAJEWSKI – LA MER /watch?v=y1RpVZNSw6k / commissioned by CODES Festival / premiere
Nina FUKUOKA – 5 Secrets to Making New Music / commissioned by CODES Festival / premiere

22:00 / Centralna Lublin / The Centre for Culture in Lublin / 12 Peowiaków Street

Meet the artists – open discussions

Hosted by: Kajetan PROCHYRA

10 MAY 2019 / FRIDAY
19:00 / Main Auditorium The Centre for Culture in Lublin / 12 Peowiaków Street

“Amazones POWER” – concert

Wykonawcy:

Les Amazones d’Afrique (Mali, Benin, Gabon, Nigeria)

Mamani KEITA – vocal
Ahouéfa “Fafa” RUFFINO – vocal
Mamounata “Kandy” GUIRA – vocal
Franck BAYA – percussion
Salif KONE – guitar
Nadgib BENBELLA – turntable and serato

Programme:

Music and the women’s matter – the selection of songs from “Republique Amazone” and “Amazones Power” authored by a female collective from West African countries.

21:00 / Centralna Lublin / The Centre for Culture in Lublin / 12 Peowiaków Street

Meet the artists – open discussions

Hosted by: Kajetan PROCHYRA

22:00 / The Festival Club / Underground of the Centre for Culture in Lublin / 12 Peowiaków Street

Dance Night – live music

Performers:

US Orchestra (Ukraine)
Yaryna DRON – first violin
Serhii POSTOLNIKOV – second violin, «cymbaly» (dulcimer)
Andrii LEVCHENKO – «bubon» (frame drum), «bas» (cello)

Programme:

Traditional dancing classes with instrumental music from Central and Western Ukraine. Repertoire also includes the pieces of Ukrainian musicians, who migrated to the United States and Canada, that were recorded by Columbia Records at the 1920s-1930s.