Call for Papers: Glissando #26 – Soundscape

Krzysztof Marciniak / 29 sie 2014

soundscapeZapraszamy do nadsyłania tekstów (do 40 tys. znaków) dotyczących zagadnień pejzażu dźwiękowego (soundscape) oraz ekologii akustycznej.

Glissando #26 – Soundscape

Termin: (abstrakty) 10 października 2014 / (teksty) 25 listopada 2014.

Adres: magazyn.glissando@gmail.com

Tematem #26 „Glissanda” będzie soundscape, pejzaż dźwiękowy, środowisko dźwiękowe – słowem wszystko, co tylko brzmi wokół nas i co możemy (ale też czego czasem nie możemy) usłyszeć. Czy z dzisiejszej perspektywy broni się jeszcze Cage’owska koncepcja CISZY? Być może soundscape powinniśmy rozumieć po Schaferowsku jako wymagającą strojenia GLOBALNĄ KOMPOZYCJĘ, nie pomijając też opisanego przez Barry’ego Truaxa systemu AKUSTYCZNEJ KOMUNIKACJI, ani praktyki SPACERÓW DŹWIĘKOWYCH Hildegardy Westerkamp? Równie dobrze możemy jednak odrzucić antropocentryczną perspektywę i zatopić się w kontemplacji naturalnej BIOFONII, odkrywanej na nowo m.in. przez Berniego Krause’a. Pragniemy nie tylko przedstawić klasyków ruchu – naświetlić zawiłe losy refleksji nad otoczeniem dźwiękowym człowieka w minionych dziesięcioleciach – ale też postawić pytanie o kondycję ekologii akustycznej w drugiej dekadzie XXI wieku, jej związki z nowoczesnym field recordingiem, nowymi mediami, technologiami i aktualnymi sound studies, czy praktykami acoustic design. Pragniemy opublikować również mozaikę analiz pejzaży dźwiękowych dzisiejszej Europy Wschodniej, zderzyć ze sobą najróżniejsze narzędzia, metodologie badawcze i sposoby opowiadania o dźwięku otoczenia. Nieodłączną częścią tego zadania jest określenie roli artystów w zmaganiach z rzeczywistością dźwiękową – relacji sztuki i muzyki ze środowiskiem akustycznym. Zataczając coraz szersze kręgi wokół głównego tematu zadamy też pytanie o rolę fikcyjnych pejzaży dźwiękowych w filmie, słuchowiskach radiowych, ale i w tych pozornie „niemych” środowiskach akustycznych: literatury, sztuk wizualnych czy komiksu.

__________________________________________________________________________

Call for Papers

Glissando magazine invites authors to send essays (up to 40 thousand characters) regarding soundscapes, acoustic environments, acoustic ecology and its relations with art and music.

Glissando #26 – Soundscape

Deadline: (abstracts) October 10, 2014 / (full texts) November 25, 2014.

Adress: magazyn.glissando@gmail.com

Soundscapes and acoustic environments – everything we can (or sometimes even cannot) hear – will be the topic of Glissando issue #26. Is John Cage’s concept of SILENCE still relevant? Or maybe we should treat the soundscape as a GLOBAL COMPOSITION as R. Murray Schafer does? We should remember the issue of ACOUSTIC COMMUNICATION described by Barry Truax and the practice of SOUNDWALKING developed by Hildegard Westerkamp. Or maybe let us abandon all these anthropocentric perspectives and, as Bernie Krause, focus on natural BIOPHONY. However our aim is not only to present the classics of the acoustic ecology movement, but also to raise the question of its condition in the second decade of the 21st century. We would like to analyse the relationships between acoustic ecology and modern field recording, new media, technologies, sound studies, and acoustic design. We want to publish a collection of analytical essays about today’s Eastern European soundscapes, to confront various methodological tools and modes of describing environmental sound. The purpose of this issue is also to examine the relationship between artists and acoustic reality, music and the soundscape – how art influences our perception of everyday sounds. Going further we should investigate the artificial soundscapes of cinema, radio art, but also of those seemingly ‚mute’ art forms such as literature, visual arts, or comics.