Wyniki wyszukiwania

Bez tytułu

(w razie potrzeby i możliwości wstawić jakiś lipogram, palindrom lub kombinację liter obliczoną w trakcie 3-krotnego rzutu kostką zawierającą same samogłoski połączoną […]

Mojaponia

Napisać wstęp do działu muzyki japońskiej, to tak jakby próbować napisać streszczenieUlissesa! Krótka historia opisująca nieskończoność – to absurd! Dlatego […]