glissando archiwum wpisów

Słyszę głosy

We współczesnej muzyce poważnej – jeśli mierzyć ją przeciętnością życia festiwalowego i koncertowego – wciąż straszy konwencja śpiewu klasycznego, jakże często […]