Ankieta „praca w muzyce współczesnej”

Krzysztof Marciniak / 27 sty 2016

Szanowni Państwo,

W kontekście 28. numeru Glissanda pragniemy skompilować i opublikować swego rodzaju „listę płac” w świecie (szeroko rozumianej) muzyki współczesnej. Zdajemy sobie sprawę, jak delikatnym tematem są pieniądze w środowisku muzycznym i jak silne wiążą się z tym zagadnieniem emocje. Nie pragniemy w żadnym razie stworzyć listy anonimowych donosów: chcemy stworzyć narzędzie, które pozwoli zorientować się w niepisanych regułach rynku sztuki dźwięku (tak profesjonalistom, jak studentom, osobom początkującym w zawodzie, ale i zleceniodawcom, którzy ustalają wysokość honorariów). Wierzymy, że opublikowanie tego dokumentu będzie miało pozytywne skutki, pomoże w opracowaniu kodeksu dobrych praktyk i przyczyni się do poprawy komfortu pracy nas wszystkich.

Do wypełnienia ankiety zaproszony jest każdy, kto czuje się w dowolny sposób związany ze światem muzyki współczesnej/sound-artu.

ankieta_praca_w_muzyce_wspolczesnej

****************************

Jeśli zdecydują się Państwo wziąć udział w ankiecie, prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją:

1) ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie jest dobrowolne,

2) wypełnioną ankietę można odesłać do soboty 6 lutego na adres mailowy kadebeem@gmail.com – jedyną osobą, która będzie miała dostęp do treści wiadomości jest redaktor magazynu o muzyce współczesnej „Glissando” Krzysztof Marciniak, po połączeniu otrzymanych danych w jeden dokument wszystkie wiadomości mailowe i załączniki zostaną trwale usunięte,

3) prosimy o wymienienie tych umów, które uznają Państwo za związane z szeroko rozumianym światem muzyki współczesnej (przykładowo dotyczących edukacji, licencji, wykonawstwa, kompozycji, sound-artu, krytyki, realizacji dźwięku, tłumaczeń, asystentury, kuratorowania, muzykologii, marketingu, dziennikarstwa muzycznego, etc.),

4) treść nadesłanych ankiet zostanie opublikowana w postaci surowego arkusza danych, po dokonaniu selekcji, redakcji i wymieszaniu kolejności wierszy,

5) bardzo zależy nam na rzetelności zebranych danych – o ile to tylko możliwe, prosimy o staranne wypełnienie wszystkich kolumn (ostatnie pole, komentarz, jest oczywiście opcjonalne),

6) prosimy o podanie kwot netto (sum, które po odliczeniu podatku, plus ew. opłat bankowych, finalnie wpłynęły na Państwa konto), przyczyni się to do czytelności i zrozumiałości dokumentu,

7) zależy nam na tym, aby ankiety odnosiły się do obiektywnych danych, nie zaś subiektywnych emocji. Nie dysponując narzędziami, które pozwalałyby w pełni zweryfikować prawdziwość otrzymanych informacji, nie podejmujemy się publikacji treści, które sugerowałyby łamanie prawa przez pracodawców [z całych sił namawiamy do zgłaszania wszystkich tego typu sytuacji Państwowej Inspekcji Pracy, urzędom skarbowym lub policji],

8) wypełnienie nawet jednego wiersza będzie dla nas bardzo pomocne, zależy nam na jakości, nie koniecznie na ilości, zebranych danych i bardzo wdzięczni jesteśmy za czas, który poświęcą Państwo na wypełnienie ankiety.

9) odesłanie wypełnionej ankiety w formacie .xls bardzo ułatwi późniejsze opracowywanie danych,

****************************
 
 

Na koniec, już w osobistym i mniej oficjalnym tonie… wszyscy działając na polu sztuki dźwięku wykonujemy wiele (nieraz większość!) prac nie z myślą o wynagrodzeniu, a z przyczyn ideowych, bardzo często za darmo, albo wręcz „dokładając do interesu”. W prowadzonym przez kolektyw wolontariuszy Glissandzie rozumiemy to aż nazbyt dobrze. Chętnie odniesiemy się do wszelkich słów krytyki. Monika Pasiecznik w zarysie koncepcji najnowszego numeru Glissanda pisze jednak: „Że muzyka jest najbardziej «niematerialną» ze sztuk – to już wiemy. Tym razem chcemy spojrzeć na nią z innej strony: ekonomicznej, instytucjonalnej, systemowej, materialnej”… Nie chodzi tu nawet o wbijanie kija w mrowisko, raczej o wspólny namysł nad tym, czym jest praca w świecie muzyki współczesnej i co to znaczy być pracownikiem sztuki (dźwięku).

Krzysztof Marciniak