Oświadczenie: w obronie Marcina Majchrowskiego

Redakcja Magazynu Glissando / 12 gru 2016

12 grudnia 2016, Warszawa

 

Sz. P. Barbara Stanisławczyk-Żyła, Prezes Zarządu Polskiego Radia S.A.

Sz. P. Małgorzata Małaszko-Stasiewicz, Dyrektor Programu 2

 

 

Redakcja magazynu „Glissando”

ul. Marzanny 6/16, 02-649 Warszawa

 

Szanowni Państwo,

Pragniemy wyrazić nasz stanowczy sprzeciw i oburzenie wobec dyscyplinarnego zwolnienia z pracy redaktora Marcina Majchrowskiego z powodu jego działalności związkowej. Jest to nie tylko działanie nielegalne w świetle prawa pracy, ale i wysoce szkodliwe dla poziomu merytorycznego publicznego radia. Pan Marcin Majchrowski został jako aktualny przewodniczący Związku Zawodowego Dziennikarzy Trójki i Dwójki zgłoszony Pracodawcy jako osoba chroniona z artykułu 32 Ustawy o Związkach Zawodowych. Wcześniejsze dyscyplinarne zwolnienia pp. Wojciecha Dorosza i Pawła Sołtysa podobnie naruszały ustawowe prawa, a uzasadnienia decyzji Zarządu urągają zdrowemu rozsądkowi; to zwolnienie czwartego przewodniczącego związku zawodowego w ciągu dziewięciu miesięcy! Co jednak ważniejsze, pan Majchrowski od 23 lat jako dziennikarz i redaktor Programu 2 Polskiego Radia stanowi wzór profesjonalizmu, rzetelności, zaangażowania w audycje takie, jak Kanon Dwójki, Wolna sobota, Europa Chopina, O wszystkim z kulturą. Należy do ludzi, dzięki którym Dwójka pełni wyjątkową funkcję dla polskiej kultury, w szczególności dla muzyki współczesnej i może wypełniać misję medium publicznego. Jego praca była doceniana zarówno przez słuchaczy, jak i Dyrekcję Dwójki, o czym świadczy choćby przyznanie mu Złotego Mikrofonu w roku 2010. Nie dostał wcześniej żadnych nagan ani kar, co tym bardziej obnaża obecną decyzję Zarządu Polskiego Radia S.A. jako nieprzemyślaną i niesprawiedliwą. Żądamy przywrócenia do pracy i przeprosin redaktora Marcina Majchrowskiego w imię prawa pracy, poziomu merytorycznego, troski o polską kulturę oraz międzyludzkiej przyzwoitości.

 

 Z poważaniem

Redakcja magazynu o muzyce współczesnej „Glissando”

 

PS. Zapraszamy do podpisywania także petycji, dotyczącej wszystkich nielegalnie i bezsensownie zwolnionych związkowców i kompetentnych dziennikarzy.

https://www.change.org/p/powrót-do-polskiego-radia-na-najwyższym-poziomie