Jan Steen, Ascagnes and Lucelle (The Music Lesson)

#wklasyceteż: Sotto voce: SPROSTOWANIE

Karolina Kolinek-Siechowicz ("Ruch Muzyczny") i Aleksander Przybylski / 19 sty 2022

Po opublikowaniu trzeciego, ostatniego tekstu z cyklu #wklasyceteż: Sotto voce w dniu 05.01.2022 otrzymaliśmy prośbę o sprostowanie od Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

W związku z tym publikujemy otrzymaną treść sprostowania oraz odpowiedź autorów:

W sprawie wprowadzenia zasad przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, w 2021 roku zostało wprowadzone zarządzenie Rektora, którego treść dostępna jest w BIP AMKP o czym informowano redakcję 27 października 2021 r. W Uczelni obowiązuje szczególowa procedura, polegająca na nałożeniu na każdego członka społeczności akademickiej obowiązku zgłoszenia Rektorowi lub Rzecznikowi dyscyplinarnemu jakichkolwiek nadużyć, przejawów dyskryminacji, w tym molestowania seksualnego. Rektor powołuje komisję do obiektywnego rozpatrzenia skargi. Ponadto Uczelnia jest partnerem w międzynarodowym projekcie pt. Stakeholder Assembly on Power Relations in Higher Music Edycation w ramach akcji KA2 Partnerstwa Strategiczne Erasmus+. Projekt dotyczy relacji władzy w różnych obszarach, w tym również problemu molestowania seksualnego. Dodatkowo Kanclerz AMKP pracuje nad nawiązaniem partnerstwa z PIP, co mamy nadzieję zaowocuje cyklem szkoleń pod wspólnym tytułem Praca od kulis – przeciw mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu  – uwarunkowania i obszary skutecznej porfilaktyki w polskim teatrze i uczelniach artystycznych. Pierwsze szkolenie już się odbyło.

Iwona Stankiewicz
Rzecznik Prasowy
Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego
w Krakowie

Odpowiedź autorów:

Odnosząc się do pisma, które Akademia Muzyczna w Krakowie skierowała do Redakcji „Glissanda”, informujemy, że nie mieliśmy na celu godzić w dobre imię uczelni. Opublikowaliśmy w tekście odpowiedź Sekretarza Rektora z dnia 5 marca 2021, ponieważ odpowiedź na październikową aktualizację ankiety do nas nie dotarła. Jednocześnie cieszymy się ze zmian, jakie Akademia wprowadza, aby jej studenci czuli się bezpieczniej. Trzymamy kciuki, aby sytuacje, które opisały nam studentki i absolwentki tej uczelni więcej się nie powtórzyły, a w wypadku ich zaistnienia, aby wdrożone procedury okazywały się skuteczne.

Autorzy