W przygotowaniu Glissanda #23 i #24

/ 31 mar 2014

slider_kaseta

Glissando #23 Kaseta magnetofonowa, red. Dariusz Brzostek

The mobile cassette reorders was often used as a part of non-institutional practics in everyday life as the tactics of resistance to regimes of power and symbolic violence (as a cultural memory, tactical medium or dissident activity). In Poland and Eastern Europe during the communist era a cassette tape was a part of „second circulation”, mixing an art, the political speeches, the political satires and underground music in one circulation out of the censorship. Today cassette tape still produces the cultural dreams, phantasms and memories: recording process as a metaphor; cleaning the tapes, erasing the memories, deleting the history; tape hiss and „the uncanny”. MC is the new, old thing.

Kaseta magnetofonowa – medium poręczne i mobilne – stawała się nierzadko instrumentem nieoficjalnych i pozainstytucjonalnych praktyk życia codziennego, a niekiedy wręcz stanowiła część taktyk oporu wobec reżimów władzy i przemocy symbolicznej. Współtworzyła pamięć kulturową, drugi obieg informacji, alternatywne formy ekspresji artystycznej budując podwaliny kultury niezależnej oraz taktyki Do It Yourself. Dla archeologii mediów oraz studiów kulturowych stała się zarazem – jako medium martwe i ponownie ożywione mocą popkulturowej nostalgii – idealnym przykładem procesów kulturowych splatających w sobie to, co społeczne z tym, co fantazmatyczne. Dziś powraca po raz kolejny – jako narzędzie kulturowego działania oraz temat 24 numeru „Glissanda”.

 

slider_avant

#24 Avant Avant Garde, red. Michał Libera

Glissando #24 is a resume of a curatorial and editorial research for experimental music before 20th century – part of Avant Avant Garde project organized by Foundation 4.99 and ZAM e.V. The publication brings together dozens of anecdotes, scores, sketches and other takes on experimental practices with sound and music foreshadowing the avant gardes and sound art of the last 100 years. With figures such as La Monte Young, Karlheinz Stockhausen, Burkhard Beins or Lugi Russolo in the back of your heads, get into Celts and Hussars, Václav Prokop Diviš and Ernst Chladni, Leonardo da Vinci and Athanasius Kircher – and many, many more.

Glissando #24 to podsumowanie kuratorskich i redakcyjnych poszukiwań muzyki eksperymentalnej przed XX wiekiem a także finałowa część projektu Avant Avant Garde organizowanego przez Fundację 4.99 oraz ZAM e.V. Publikacja zbiera razem szereg anegdot, partytur, szkiców i innych ujęć praktyk eksperymentalnych z dźwiękiem i muzyką, które zapowiadają awangardy i sztukę dźwięku ostatnich stu lat. Z La Monte Youngiem, Karlheinzem Stockhausenem, Burkhardem Beinsem czy Luigim Russolo wkroczcie w świat dźwiękowe Celtów i Husarii, Václava Prokopa Diviša i Ernsta Chladniego, Leonarda da Vinci i Athanusiasa Kirchera – i wielu, wielu innych.