Kierownictwo rządowego grantu no. Delta X2316 archiwum