seksizm archiwum

Break the Silence

"Sugar, Spice & All Things Nice" is a piece about sexism; about sexual harassment, comments between the lines, and offensive jokes based on gender stereotypes. The piece contains stories from people I know personally; it is a collective story, as most of these situations could have happened to any of us. The statements I collected have remained almost completely unchanged. In my music, I prefer a multiplicity of meanings and interweaving of themes, but in this case, the directness of the message was important.

#wklasyceteż: Przerwać milczenie

„Sugar, Spice & All Things Nice” to utwór o seksizmie; o prześladowaniu na tle seksualnym, o komentarzach między słowami, obraźliwych żartach opartych na stereotypach płciowych. Utwór zawiera historie osób, które znam osobiście; jest to opowieść zbiorowa, bowiem większość z tych sytuacji mogła przydarzyć się każdej z nas. Zebrane przeze mnie wypowiedzi pozostały prawie zupełnie niezmienione. W mojej muzyce preferuję wielość znaczeń i przenikanie się wątków, ale w tym przypadku ważna była bezpośredniość przekazu.