CFP: #44 Avant-Pop

Antoni Michnik, Marta Konieczna / 3 lut 2023

#44 Avant-Pop

Magazyn o muzyce współczesnej „Glissando” zaprasza do nadsyłania abstraktów (do 2 tys. znaków) i po akceptacji – tekstów (do 40 tys. znaków) dotyczących historii związków między muzycznymi awangardami oraz muzyką pop.

☞ Termin abstraktów: 19.03.2023
☞ Termin tekstów: 18.06.2023
☞ Adres: magazyn.glissando@gmail.com
☞ Redakcja numeru: Marta Konieczna, Antoni Michnik

Jako „Glissando” już w drugim numerze zderzyliśmy ze sobą postaci Karlheinza Stockhausena oraz Björk. W numerze 44 pragniemy powrócić do relacji między awangardą i muzyką popularną.  Pragniemy zapuścić się na tereny muzyki nominalnie funkcjonującej jako „pop”, ustawianej w  opozycji nawet do wielu nurtów muzyki popularnej (na czele z rockiem) i przyjrzeć się  dokonywanym na tym polu eksperymentom z dźwiękiem, słowem, kompozycją. Będą nas  interesować eksperymentalne nurty muzyki pop (np. baroque pop, synthpop, pop hipnagogiczny)  oraz współczesne poststylistyczne eksperymenty z brzmieniami, formami oraz tradycją muzyki popularnej. Przyjrzymy się również temu, w jaki sposób jej obrzeża torują dzisiaj drogę eksperymentom na przecięciu muzyki oraz innych mediów.

Czas najwyższy – odwołując się do najlepszych tradycji pism takich jak „The Wire” oraz „Journal  of Popular music Studies” – spojrzeć na nowo na twórczość niektórych ikon popkultury, a także  przybliżyć działalność niemieszczącą się w podziałach : mainstream/underground, czy pop/awangarda. Chcemy również wyjść poza krąg anglojęzyczny i zachodniocentryczny – czekamy na propozycje tekstów na temat np. neoawangardowych poszukiwań w kręgu jugosłowiańskiego synthpopu lat 80., czy współczesnych eksperymentów na obrzeżach J-popu i K-popu.

Czekamy na propozycje tekstów problemowych oraz portretów, które pokażą w jaki sposób ogólny  „postęp” muzyki w XX wieku dokonywał się poprzez różne osiągnięcia muzyki popularnej. „Avantpoptymistyczny” zwrot Glissanda nie oznacza dla nas jednak dla nas braku krytycyzmu – czekamy więc także na propozycje problemowych tekstów krytycznych, definiujących  problematyczne aspekty historii oraz współczesności popu. 

Z drugiej strony, interesuje nas także twórczość muzyczek_ów klasycznych oraz  eksperymentalnych, które_rzy z różnym skutkiem zapuszczały_li się i wciąż zapuszczają na terany muzyki popularnej, wchodząc z nią w nieoczywiste relacje, inkorporując pop do utworów zaliczanych do sceny „muzyki nowej”. Zachęcamy więc do przesyłania zgłoszeń tekstów dotyczących takich awangardowo-nowomuzyczno-soundartowych „dialogów”, „przechwyceń” i „zawłaszczeń”.

Przyjrzymy się z tych wszystkich perspektyw również współczesnym zjawiskom w muzyce polskiej – popularnej, niezależnej, okołoakademickiej, wszelkiej innej – a także temu jak  ukształtowały one rodzime sceny na przestrzeni ostatnich dekad. Podkreślając z tej perspektywy różnorodność polskiej muzyki, zapraszamy zarówno do analizowania reinterpretacji i dekonstrukcji popu na gruncie muzyki niezależnej i soundartu, jak i – do przyjrzenia się i wsłuchania we współczesne cytaty, trawestacje oraz odniesienia do muzyki popularnej polskich kompozytorek_ów.